Lokaler hos CSC

Publiceret den 25. januar 2003 af i Donation

DDHF har af CSC Consulting Group (tidligere DDE) fået stillet et lokale til rådighed på DDE’s gamle adresse i Herlev. Desuden har to DDHF-repræsentanter fået mulighed for fra lokalet at drive “opklarende virksomhed” med henblik på at indsamle endnu eksisterende materiale fra DDE’s tidligere virksomhed, såvel ved samtaler med de stadig mange tidligere DDE-medarbejdere som ved gennemgang af arkivalier og opmagasinerede effekter.