Alle pladser er optaget til DASK’s fødselsdag, 13. feb. 2004.