Indkaldelse til generalforsamling er nu udsendt. Se hér.

Lektor Anker Helms Jørgensen, IT-Universitetet

Torsdag den 22. marts 2007 kl. 19.30
i
Auditoriet i Bygning Syd
KMD, Lautrupparken 40, Ballerup

Resume:
Computerens historie er efterhånden ganske velbeskrevet. I modsætning hertil er der ikke skrevet meget om brugergrænsefladens historie. En undtagelse er dog medie- og kulturforskernes interessante analyser af computeren som medie og som kulturelt objekt. Men de starter til gengæld med den grafiske brugerflade – og det er jo mindst 25 år for sent.

Dette foredrag tager fat i brugergrænsefladens samlede historie. Foredraget falder i tre dele. Først fortælles om hvad vi trods alt ved om brugerfladens historie, baseret på studier i det sidste 1-2 år. Dernæst fortælles om, hvordan det er at prøve at tænke og arbejde som teknologihistoriker og tilegne sig historikernes kultur. Endelig benyttes lejligheden til at skabe nye kontakter til det danske computerhistoriske miljø men henblik på at afdække historien om danske brugergrænseflader, bland andet gennem interviews med pionererne (en metode som historikerne kalder “oral history”).

Foredraget afholdes i samarbejde med SIGCHI-DK og er kun for medlemmer med evt. ledsager.