Museumsplan

Publiceret den 1. oktober 2008 af i Omtale eller datahistorisk nyt

Arbejde med Museumsplanen: For at sætte skub i arbejdet med datamuseet har bestyrelsen startet samarbejde med Rambøll Management om at lave et forprojekt, hvor vi prøver at konkretisere og sortere alle ideerne, lave lidt “kunde-analyse” og fremlægge en plan for realisering af museet. En foreløbig konklusion er, at museet/byggeriet skal indeholde møde/konferencefaciliteter og “IT-showrooms” for IT-virksomheder foruden datahistorie. En anden konklusion er, at navnet “Dansk Datamuseum” smager for meget af støvede montrer med døde maskiner og manualer. Derfor modtager vi gerne forslag til et bedre navn, som kan dække over de lidt bredere aktiviteter, som huset skal rumme. Udover bestyrelsen deltager to medlemmer, Mogens Strange og Klaus Thiesen, i forprojektet. Vi sigter mod at blive færdige med dette i løbet af vinteren.