Det bliver den helt korte version:

Overblik over værkstedet før det nye lys monteres

Poul-Henning og Claus ved RC7000

Macintosh Quadra 950