Invitation fra Dansk Datahistorisk Forening 

Torsdag den 13.februar 2014 kl. 19.00 – ca. 22.00

Sted: IBM Danmark, Nymøllevej 91, 2800 Kgs. Lyngby

 

”Mainframen fra System/360 til nu – de første 50 år…” ved Svend Erik Bach, IBM Distinguished Engineer

Slides

Præsentationen gennemgår og illustrerer mainframens udvikling fra 1964 til i dag – ved at udvælge og dykke ned i nogle områder og udfordringer, som indlægsholderen har gennemlevet sammen med mainframen i denne periode.  

IBM annoncerede den moderne mainframe S/360 den 7.april 1964. Der var tale om afgørende nytænkning eller “innovation” på en række områder. Det mest væsentlige var definitionen af en komplet, sammenhængende og “udvidbar” arkitektur. Det vil sige, man opsatte regler for et fælles instruktionssæt, “addressing” skema og I/O struktur for alle systemer, hvad enten de var “små” eller “store” og hvad enten de var “nuværende” eller “fremtidige” systemer. Arkitekturen sikrede binær “upwards og downwards” kompatibilitet for programmer, som “kørte” på systemer som fulgte denne arkitektur uanset, hvor systemelementerne blev udviklet, hvem der udviklede systemerne, hvilken teknologi der blev anvendt etc. Sagt anderledes, man adskilte funktioner og funktionelle grænseflader fra implementering.

Det betød, at man fra 1964 til nu konstant har været i stand til at udnytte ny teknologi, når den var økonomisk og teknisk relevant. Mainframen har derfor gennemgået en lang række teknologiske og funktionsmæssige udviklinger siden 1964, og arkitekturen er også blevet udvidet i en lang række mindre og nogle få store trin. Den moderne mainframe kan naturligvis stadig køre de programmer og løsninger, som er udviklet siden 1964. Men den understøtter samtidig alle moderne applikationer. IBM har desuden integreret mainframens arkitektur med UNIX, Linux, x/86 og andre arkitekturer og applikationstekno-logier i en hybrid og fuldt virtualiseret systemstruktur.

… Pause med forfriskning … 

“IBM Mainframe anno 2014” ved Henrik Thorsen, teknisk direktør i IBM Danmark

Givet den hastige udvikling som IT og IBM’s mainframe har gennemlevet siden introduktionen af System/360 i 1964 vil Henrik positionere IBM’s nuværende mainframe mod andre server systemer og fokusere på dens dyder såsom høj tilgængelighed, sikkerhed, kompatibilitet og ydelse. Myten om dens død er stærkt overdrevet, idet den har opnået at blive den største inden for store server systemer målt på både ydelse og udbredelse.

  

Efter ovenstående indlæg er der rundvisning i grupper i IBM’s Client center/serverrum, hvor udstillingen kan beses. Peter Lange vil fortælle om udstillingen og Per Rosenquist fortæller om serverne.   

______________________________________

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding med navne på deltagere til pt@datamuseum.dk er nødvendig senest torsdag den 6.februar. Husk at oplyse navne – der skal fremstilles gæstekort i forvejen.

  

Vel mødt,

Dansk Datahistorisk Forening

 

 

Sidste torsdag tog Jørgen Bøgvald sig af de System/36 maskiner vi fik doneret i juli sidste år af Poul Seebach. Her er hvad Jørgen oplevede:

9.januar kom så dagen hvor jeg efter godt 25 år igen fik fingerene i en (eller  rettere to) IBM System/36.
Da de jo er beregnet til et almindeligt kontor-miljø er det kun at  tilslutte almindelig 230V og forbinde en 5250 skærm.
Systemerne har sidst haft strøm på i juli 2013 så der forventedes ingen  problemer her.
Jørgen ved tastaturet
Start-proceduren på den ældste 5362 blev igangsat med spænding. Den tog  laaang tid, jeg havde ingen erindring om hvorledes den plejede at forløbe.
Men pludselig kom der nogle store tal på skærmen 9, 8, 7….. så der var  liv i “dyret”.
Heldigvis var password-sikkerheden slået fra af den tidligere ejer, så det  var kun brugerid’en der skulle gættes!
S/36 er et simpelt men meget brugervenligt system, bla. pga. omfattende  menuer, men man kan også anvende kommandoer direkte.
Så jeg fik kigget mig lidt omkring i systemet. Jeg kunne konstatere at den  havde hele 640K main-storage (som IBM kaldte RAM dengang).
Man skal huske på at det er et 16-bit system der kun kan håndtere 64K pr.  program, normalt skrevet i RPGII.
Efterfølgende gentog jeg proceduren med den “nye” 5363 og her forløb det  helt på samme måde.
Systemet var (sidst) installeret i 1998 og har 2048K main-storage og 2 stk.  3,5” diske på hver 320MB.
Jeg kan huske at IBM dengang var stolte over at kunne presse så stor  kapacitet ned i den størrelse!
Det er jo ikke helt så spændende når tingene går så let, men det var jo  også kundernes oplevelse dengang – det virkede bare!
Jeg vil fremover prøve at se lidt på de primitive spil etc. der vist ligger  på maskinerne, ligesom jeg vil se om jeg kan få tid til at gen-implementere mit  gamle mastermind-spil i en S/36-version. Det spil er oprindelig lavet til en S/3  model 6 og 8, S/32 og S/34.
Vi har også kørt det på Henks S/3 model 10 og  på en S/3 PC-emulator, endelig har jeg på et tidspunkt lavet en java-version til  min gamle Nokia mobil-telefon.
Hidtil har PC-emulatoren haft “hastighedsrekorden” skarpt efterfulgt af  Nokia’en, så det kan være lidt spændende at se hvordan S/36 klarer sig. IBMs  midrange systemer var ikke just kendt for CPU-kraft – snarre tværtom.