Invitation til arrangement om “Datalogi og uddannelse – fra 1966 og frem til i dag” – 2.april 2019

Tirsdag den 2.april 2019  kl. 19.30

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

ved Elisa Nadire Caeli, ph.d.-stipendiat (DPU og KP)
samt Gerd og Bjarne Belhage

I 1966 opfandt Peter Naur begrebet datalogi, og i 1970 medstiftede han Datalogisk Institut på Københavns Universitet, hvor han blev Danmarks første professor i datalogi. Peter Naur var som en af de første i verden optaget af, at alle helt fra folkeskolen skulle lære datalogiens principper at kende som en nødvendig forberedelse på livet i et demokratisk samfund.

I 1972 udkom en betænkning om edb i uddannelse. Et udvalg nedsat af Undervisningsministeriet anbefalede at indføre det fremsynede fag datalære i folkeskolen. Undervisningen skulle blandt andet give eleverne kendskab til datamatens muligheder og begrænsninger samt orientere om databehandlingens anvendelses-områder og samfundsmæssige fordele og ulemper, ligesom eleverne skulle opnå erfaring med iterative problemløsningsprocesser. Der var forsøg med faget, der i en periode blev udbudt som valgfag, men det blev desværre aldrig fuldt ud implementeret.

I 2019 er faget teknologiforståelse indført i folkeskolen som et forsøg på en række skoler. I faget skal eleverne i lighed med dengang blandt andet opnå faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og konsekvenser samt opnå erfaring med iterative komplekse problemløsningsprocesser.

I aftenens første indlæg præsenterer Elisa Nadire Caeli (ph.d.-stipendiat i datalogisk tænkning og teknologi-forståelse) et fremadskuende tilbageblik på datalogi i uddannelse. Gennem nedslag i historien fortæller hun om, hvordan Peter Naurs datalogibegreb og erfaringerne med faget datalære kan inspirere os i dag.

Herefter vil Gerd og Bjarne Belhage fortælle om deres oplevelser med edb i undervisningen i de tidlige år.  

Som en del af dette vises et ”lyd-dias-show”, som skildrer en københavnsk 6. klasses møde med et billed-samtaleprogram fra 1982 ledsaget af børnenes kommentarer, tegninger og selvportrætter i forbindelse med elevsamtaler om Monets ‘Pigerne i valmuemarken’ og Breugels ‘Jægerne vender hjem’.

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.