Generalforsamling 2019 den 10.april 2019 kl. 19.30 på Tapeten

Der afholdes ordinær generalforsamling:

Onsdag den 10. april 2019 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,
Magleparken 5, Ballerup

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 2018/2019
3. Foreningens fremtidige aktiviteter
4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Vedhæftes mail med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2019 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:
1 Finn Verner Nielsen             (ikke på valg)
2 Henrik Olsen                         (ikke på valg)
3 Mogens Kjær                         (på valg, villig til genvalg)
4 Poul Testmann                      (ikke på valg)
5 Erik Lorenz Petersen            (ikke på valg)
6 Martin Gerster Johansen     (på valg, villig til genvalg)
7 Anders Vind Ebbesen          (på valg, villig til genvalg)

Bestyrelsessuppleanter:
Ole Nørgaard Nielsen             (villig til genvalg)
NN

Revisorer:
Leif Jepsen                               (villig til genvalg)
Henrik Jørgensen                    (villig til genvalg)

Revisorsuppleant:
Peter Sørensen                        (villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at betale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen (evt. til MobilePay 373241).

Efter generalforsamlingen fortæller nogle af de torsdagsaktive om deres arbejde i året der gik og fremviser resultaterne. Endvidere præsenterer formanden nogle spændende og unike donationer til foreningen.