Genstand:11000183

Fra DDHFwiki
Spring til navigationSpring til søgning

Olivetti Programma 101 regnemaskine

Olivetti Programma 101 regnemaskine
Genstand nr.: 11000183
Producent: Olivetti
Model/type: 101
Serienummer: 031344
Datering: 1965-01-01 - 1969-12-31
Modtaget: 2004-06-17
Beskrivelse: Olivetti Programma 101 transistor baseret regnemaskine
Særlige oplysninger: Thorkil Naur er i gang med at restaurere maskinen.
Henvisninger: http://www.old-computers.com/museum/computer.asp?c=847&st=1

Flere billeder:
IMG_4651.JPG IMG_4655.JPG

Se alle billeder af denne genstand


Olivetti_Programma_101.jpg


Her kan tilføjes oplysninger om denne genstand (gerne også dit navn og en dato)

Olivetti Programma P101, som oplevet af Thorkil Naur

I 1972, hvor jeg var tæt på at skulle afslutte min folkeskole, sagde min matematiklærer, Hr. Pries hed han, når du nu kommer over på det gynasium, daværende Risskov Amtsgymnasium, så har de altså noget EDB-undervisning, det er helt sikkert noget for dig. Og ganske rigtigt, Risskov Amtsgymnasium havde en P101 og noget undervisning af fysiklærer Mikkelsen på frivillig basis.

Jeg var nu doven og fik mig ikke meldt til. Men en dag kom jeg forbi det lokale i kælderen, hvor undervisningen foregik, der var bl.a. mine klassekammarater, Jan og Arnth, og jeg fik en kopi af undervisningsmaterialet at kigge i. P101 er jo en decideret regnemaskine, programmerbar, ja, men ikke noget med bogstaver, kun tal. Øvelsesopgaverne var jo så derefter, een hed, skriv et program, der givet katederne i en retvinklet trekant finder hypotenusen. Og det passede jo fint, c = sqrt(a^2+b^2), for P101 har indbygget kvadratrod som den eneste matematiske funktion, udover de fire regningsarter.

Kækt sagde jeg, nå, det er jo meget godt, men jeg vil lave et program, der gør det omvendte, altså givet hypotenusen, finder katederne. Vrøvl og sludder, sagde de andre, det giver da ingen mening. Men det gør det jo alligevel, hvis man begrænser til heltal. Altså 5^2 = 3^2 + 4^2 er jo en velkendt helsløsning og det var den slags løsninger, jeg var ude efter.

Og som sagt så gjort, næste dag stillede jeg med programmet, det var jo avanceret med en løkke, der gennemsøgte heltallige kateder og også brugte den indbyggede funktion (der var jeg heldig, at den fandtes) til at finde decimalerne for et tal, for at undersøge, om en kvadratrod havde givet et heltalligt resultat. Og det var så mit første program.

Derefter gik det over stok og sten resten af gymnasietiden: Jeg erindrer programmer til at løse 2.-, 3.- og 4.-grads ligninger, beregning af matematiske funktioner, trigonometriske, eksponentialfunktionen, logaritmer og også den lidt specielle gamma-funktion, en generalisering af fakultetsfunktionen, i øvrigt det eneste af mine programmer fra dengang, der stadig findes (ThorkilNaursToys/GammaFunction). Men også beregning af fakultetsfunktionen med multilængdearitmetik, find datoen for påskesøndag for et givet år og andre, lidt mere kedelige, anvendelser til fysikrapporter og den slags. Til de mere indviklede anvendelser fik jeg jo afgørende hjælp af min far, Peter.

Så det var jo en storslået opdagelse jeg gjorde her for nogle år siden, at der faktisk fandtes en P101 i samlingen. Jeg fik den pillet ud af dens plads i Sparekassesamlingen, kunne den mon stadig køre? og så gik jeg ellers lidt rundt og lurede på den, for jeg er jo hverken til mekanik eller elektronik. Men noget provokeret af Finns frimodige erklæring ved generalforsamlingen i 2012 gik jeg så alligevel i gang for alvor.

Jeg skal ikke gentage detaljer i denne historie, der er fortalt allerede, se (Olivetti/Programma_101/Revive). Men det lykkedes jo, efter en rum tid og mange besværligheder, at få maskinen vakt til live. Jeg fik så skrevet hvad jeg har brugt som svendestykke i mange sammenhænge, et program til at løse 8-dronninge problemet (at stille 8 dronninger på et skakbræt, så ingen af dem kan slå hinanden) til P101 og den fandt en løsning på omkring 5 kvarter. Desværre er maskinen faldet tilbage i uvirksomhed, men håbet om endnu en genoplivning er ikke ganske slukket.