BitTalk:30001473

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Denne hulstrimmel ser ud til at indeholde dele af Data Generals Extended BASIC. Det som var grundlaget for COMAL.

Formatet er ASCII_EVEN med nuller foran og bagved, hvilket jeg formoder er fordi læseren har læst et stykke strimmel uden huller.

Hvis man stripper bit 7 (og nullerne) får man:

   .TITLE SBRTB
   .ENT SBRTB CLSRV
   .EXTD .FIX .FLOT
   .NREL


   ; SUBROUTINE COMMUNICATIONS TABLE

SBRTB:  1     ; S/R NUMBER FOR ADGE1
    .ADGE1
    130000   ; ONE EACH WAY
    2
    .DAC1
    120000   ; BOTH PARAM TO S/R
    3
    .DIGI1
    130000   ; ONE EACH WAY
    4
    .DIGO1
    120000   ; BOTH TO S/R
    5
    .CLST1
    100000
    6
    .CLOC1
    140000
    7
    .TAST
    140000
    10
    .DIG3
    100000
    -1
   ; READ A/D CHANNEL

.ADGE1: STA 3,.SV3  ; SAVE RETURN ADDRESS
    LDA 3,0,3  ; FETCH ADDRESS OF THE FIRST PARAM.
    LDA 0,0,3  ; HIGHER ORDER BITS
    LDA 1,1,3  ; LOWER ORDER BITS
    JSR @.FIX
    LDA 0,C8
    SUB 1,0
    DOA 0,ADCV  ; SET CHANNEL
    LDA 1,CHAN  ; LOAD OLD CHANNEL
    SUB# 0,1,SZR ; COMPARE
    JSR WAIT   ; WAIT, DIFFERENT CHANNEL
    NIOP ADCV  ; START CONVERSION
    STA 0,CHAN  ; STORE NEW CHANNEL
    SUB 0,0
    MOV 0,0
    MOV 0,0
    MOV 0,0
    DIA 1,ADCV  ; GET INPUT
    MOVZL 1,1,SZC
    COM 0,0
    JSR @.FLOT
    LDA 3,.SV3
    LDA 2,1,3  ; ADDRESS OF SECOND PARAMETER
    STA 0,0,2
    STA 1,1,2
    JMP 2,3   ; RETURN

C8:   10
.SV3:  0
.SP4:  0
CHAN: 0

WAIT:LDA 1,CONST
   INC 1,1,SZR
   JMP .-1
   JMP 0,3    ; RETURN
CONST:-20

  ; ANALOG OUTPUT

.DAC1: STA 3,.SV3 ; SAVE RETURN ADDRESS
    LDA 3,0,3  ; FETCH ADDRESS OF THE 1ST PARAM.
    LDA 0,0,3
    LDA 1,1,3
    JSR @.FIX
    LDA 0,C4000
    ADD 0,1
    COM 1,1
    DOA 1,23  ; OUTPUT X
    LDA 3,.SV3
    LDA 3,1,3  ; FETCH ADDRESS OF THE 2ND PARAM.
    LDA 0,0,3
    LDA 1,1,3
    JSR @.FIX
    LDA 0,C4000
    ADD 0,1
    COM 1,1
    DOB 1,23  ; OUTPUT Y
    LDA 3,.SV3
    JMP 2,3   ; RETURN
C4000:4000

    ; ROUTINE TO READ A DIGITAL INPUT BIT
.DIGI1: STA 3,.SV3
    LDA 3,0,3
    LDA 0,0,3 ; FETCH BIT NUMBER
    LDA 1,1,3
    JSR @.FIX
    INC 1,1
    NEG 1,1
    DIB 2,ADCV ; READ INPUT REGISTER
.LOO:  MOVL 2,2
    INC 1,1,SZR
    JMP .LOO
    MOVL 2,2
    SUBZL 1,1 ; AC1=1
    AND 2,1
    SUB 0,0
    JSR @.FLOT
    LDA 3,.SV3
    LDA 2,1,3 ; FETCH ADDRESS OF THE 2ND PARAM
    STA 0,0,2 ; DATA OUT
    STA 1,1,2
    JMP 2,3  ; RETURN
     ; ROUTINE TO OUTPUT A BIT
 
.DIGO1: STA 3,.SV3
    LDA 3,0,3
    LDA 0,0,3 
    LDA 1,1,3 ; FETCH BIT NUMBER
    JSR @.FIX
    LDA 0,.SP7
    SUB 1,0
    NEG 0,0
    STA 0,.SP4 ; TEMPORARILY
    LDA 3,.SV3
    LDA 3,1,3 ; FETCH ADDRESS
    LDA 0,0,3
    LDA 1,1,3 ; FETCH BIT VALUE
    JSR @.FIX
    LDA 0,.SP4 ; AC0=-BIT NUMB. AC1=BIT VALUE
    SUBZL 2,2 ; AC2=1
.DLOO: INC 0,0,SNR
    JMP .DIGD
    MOVL 2,2
    MOVL 1,1
    JMP .DLOO ; SHIFT BOTH MASK + NEW BIT
 .DIGD: LDA 0,.SP6 ; GET PREVIOUS OUTPUT
    COM 2,2
    AND 2,0  ; TURN OFF CHANGED BIT
    ADD 1,0  ; OR IN NEW BIT
    STA 0,.SP6 ; KEEP LATEST OUTPUT
    DOB 0,ADCV
    LDA 3,.SV3
    JMP 2,3  ; RETURN

.SP6:  0
   ; INTERRUPT SERVICE
CLSRV: SKPDN RTC
    JMP @OTHER ; SOME OTHER INTERRUPT
    NIOS RTC
    ISZ .CLK1
    JMP .EXIT
    ISZ .CLK0
    MOV 0,0   ; NO-OP
.EXIT: INTEN
    JMP @0

OTHER:0
.CLS: CLSRV

   ; ROUTINE START CLOCK
.CLST1: STA 3,.SV3

    LDA 1,1   ; AC1 <= SYSTEM INTERUPT SERVICE
    LDA 0,.CLS ; AC0 <= USER INTERRUPT SERVICE
    SUB# 0,1,SNR
    JMP CONT  ; SYSTEM ALREADY CHANGED
    INTDS    ; MAKE PATCH
    STA 0,1   ; LOC 1 <= USER INTERRUPT
    STA 1,OTHER ; USER LOC <= SYSTEM INTERRUPT
    INTEN

CONT:  SUB 0,0
    STA 0,.CLK0
    STA 0,.CLK1
    LDA 2,0,3  ; FETCH PARAM ADDRESS
    LDA 0,0,2
    LDA 1,1,2
    JSR @.FIX
    DOAS 1,RTC ; START CLOCK
    LDA 3,.SV3
    JMP 1,3   ; RETURN
   ; ROUTINE GET TIME
.CLOC1: STA 3,.SV3
    LDA 0,.CLK0 ; GET HIGHER ORDER COUNT
    LDA 1,.CLK1
    JSR @.FLOT
    LDA 3,.SV3
    LDA 2,0,3  ; PARAMETER ADDRESS
    STA 0,0,2  ; TIME OUT
    STA 1,1,2
    JMP 1,3
.CLK0: 0
.CLK1: 0
.SP7 : 20
    ; GET SWITCHES
.TAST: STA 3,.SV3
    DIA 1,CPU
    SUB 0,0
    JSR @.FLOT
    LDA 3,.SV3
    LDA 2,0,3
    STA 0,0,2
    STA 1,1,2
    JMP 1,3   ; RETURN
    ; DIGITAL OUTPUT 2
.DIG3: STA 3,.SV30
    LDA 3,0,3
    LDA 0,0,3
    LDA 1,1,3
    JSR @.FIX
    COM 1,1
    DOB 1,ADCV
    LDA 3,.SV30
    JMP 1,3   ; RETURN
.SV30: 0
   .END


�