KMD

Fra DDHFwiki
(Omdirigeret fra Kommunedata)
Spring til navigation Spring til søgning

KMD hører til blandt de største danske it-virksomheder og udvikler og leverer software- og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervssegmentet i Danmark samt udvalgte segmenter i Skandinavien. KMD er det tidligere Kommunedata, der blev etableret i 1972 ved en sammenlægning af kommunale edb-centraler.

KMD var indtil 2009 ejet af Kommune Holding A/S. KMD blev i 2009 privatiseret og solgt til kapitalfonden EQT samt ATP. I 2012 blev KMD solgt videre til kapitalfonden Advent International. I 2019 overtog den japansk-baserede globale teknologikoncern, NEC Corporation, ejerskabet.

I dag (2022) har KMD-koncernen dattervirksomheder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Polen. KMD har over 1.500 danske og internationale kunder fra den offentlige og private sektor, heraf cirka 800 danske og udenlandske virksomheder. KMD-koncernen havde i 2022 en årlig omsætning på omkring 5 mia. kr. og cirka 3.000 ansatte. Beløb svarende til cirka 10 % af Danmarks BNP løber gennem KMD’s systemer hvert år

Kommunedata’s datacentre

KMD har siden 1970’erne haft egne datacentre men indgik i 2018 en strategisk samarbejdsaftale med IBM om oursourcing af den daglige drift af maskinparken. Aftalen indebar blandt andet drift af servere og netværk. Aftalen var en udbygning af en eksisterende aftale, hvor IBM varetog driften af KMD’s mainframe.

Brøndby – flyttede til Ballerup

Kommunedata havde oprindelig et datacentre i Brøndby, Brøndby Øster Boulevard, men rammerne blev for trange og da Ballerup Kommune lagde grunde til en ’computerby’ købte man en grund i Lautrupparken og byggede et helt nyt datacenter med administration, udvikling og drift.

I 1980 var der 42 operatører som arbejdede i 3 skift med en holdleder for hvert hold.

Ved udflytningen til Ballerup i 1981 stod der en IBM 3033 MP klar bl.a. med 24 x 3420 båndstationer og 6 x 3211 kædeprintere. Diske fra IBM, CDC (Control Data Corporation) og Memorex var placeret i kælderen.

I 1982/83 fik Ballerup centralen en IBM 3800 laserprinter som supplement til kædeprinterne. I forbindelse med nybyggeriet var der etableret en papirlager på 1.200 pallepladser i 4 etager, som blev betjent at 2 gaffeltrucks.

IBM 3033 blev herefter udskiftet med en IBM 3081 med 2 processorer, kaldet 'Dyadisk Processor Complex'.

Aalborg

Også Aalborg var en stor central med både udvikling og drift. Placering af en datacentral i hver landsdel gav fordele ved distribution af printede materialer, som dermed hurtigt kunne være ud i kommunerne hos brugerne.

(Supplerende information følger)

Odense

Odense var en mindre udviklings- og service central. Formålet med de 3 centraler var at give de enkelte landsdele ”deres eget lokale datacenter”

KMD’s opgaver og løsninger for kommunerne

KMD har i mere end 50 år spillet en væsentlig rolle i digitaliseringen af det danske velfærdssamfund. Virksomheden har en betydelig andel i digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark, der i dag fremstår som en af de bedst drevne, mest effektive og digitale offentlige sektorer i verden.

KMD har udviklet og drifter i dag over 400 it-systemer, der understøtter det danske samfund og følger danskerne gennem hele livet. Hvert år håndterer KMD's systemer milliardbeløb, der svarer til mere end 10% af Danmarks bruttonationalprodukt.

Via de systemer, som KMD har udviklet gennem tiden, har borgerne modtaget en række centrale velfærdsydelser, herunder børnefamilieydelse, barsels-penge, sygedagpenge, folkepension og kontanthjælp.

Mange kommuners økonomi håndteres ligeledes af KMD's økonomistyringssystemer, og en million danskere i den private og offentlige sektor modtager hver måned løn via KMD's lønsystemer. En lang række kommuner og private virksomheder har også valgt at lade KMD håndtere dele af deres administration, eksempelvis løn- og personaleadministration.

KMD har også siden starten af 1970'erne hjulpet det offentlige med at afholde valg. Inden valget er det KMD, der sørger for, at de valgberettigede danskere får deres valgkort, der bliver lavet valglister og kandidatlister - og på valgaftenen opsamles valgresultaterne i KMD's systemer, hvorefter de sendes videre til danskerne ude i stuerne gennem direkte forbindelser til DR og TV2.

KMD’s opgaver og løsninger – nu også for det private erhvervsliv

Siden starten af årtusindeskiftet har KMD haft øget fokus på at betjene det private erhvervsliv. KMD har opbygget en solid portefølje af private kunder og løser i dag opgaver for mere end 800 danske og udenlandske virksomheder. It-drift og systemvedligeholdelse samt løn- og personalesystemer er nogle af de opgaver, som KMD løfter for private kunder.

KMD og datterselskaber

KMD har også gennem opkøb opbygget en portefølje af dattervirksomheder, som løser opgaver for offentlige og private kunder.

KMD Poland sp. z o.o.

Global Delivery er en central del af KMD's strategi. Afdelingen i Polen leverer udviklingsydelser til KMD's Software Center.

KMD Venture

For at understøtte radikale ideer til digital innovation udskilte KMD I 2015 sin venture-enhed fra moderselskabet. Datterselskabet KMD Venture skal som selvstændig investeringsfond fokusere på skabelsen af nye forretningsmodeller i samarbejde med eksterne forretningspartnere og start-ups. KMD Ventures arbejder inden for strategiske vækstområder og har til ansvar at udvikle og håndtere brugerdrevet innovation, idegenerering og inkubation – i tæt samarbejde med brugere, kunder og forretningsenheder.

Banqsoft

Banqsofts kerneforretning er softwareløsninger til effektiv styring af porteføljer i forbindelse med lån, leasing, engrosvirksomhed, bilparker og konti for finansieringsvirksomheder og banker. Efter mere end 20 år i branchen har Banqsoft opnået en markedsledende position inden for finansielle tjenesteydelser og en stadig stærkere position inden for ydelser til banksektoren. Banqsofts kunder er baseret i de nordiske lande, Polen, Storbritannien og de baltiske lande. Banqsoft har 215 medarbejdere fordelt på kontorer i Norge, Sverige, Finland og Polen.

Se: BANQSOFT's hjemmeside.

Charlie Tango

Charlie Tango bidrager til at transformere brands ved at levere sammenhængende brugeroplevelser, der kombinerer strategi, kreativitet og teknologi. Virksomheden etablerer og supporterer komplekse forretnings- og kundesystemer og processer lige såvel som længerevarende digitale produkter og services.

Se: CHARLIETANGO's hjemmeside.  

Edlund

Edlund A/S har i mere end 20 år leveret software til administration af porteføljer inden for liv- og pensionsområdet. Edlund er markedsledende i Danmark, og blandt kunderne er landets største pensionsselskaber som ATP, PFA Pension samt Velliv (tidligere Nordea Liv og Pension). Edlund beskæftiger cirka 200 medarbejdere, hvoraf hovedparten arbejder med softwareudvikling.

Se: EDLUND's hjemmeside.

UVDATA

Den primære beskæftigelse hos UVDATA har altid været indenfor den offentlige sektor, hvor strategien er at levere administrative såvel som selvbetjeningsløsninger til børne- og ungeområdet. Virksomheden er i dag til stede i samtlige af landets kommuner og arbejder her agilt med udvikling af platforme, som kan tilpasses, driftes og udvikles i overensstemmelse med kundernes behov.

Se: UVdata's hjemmeside.

Ovenstående er udarbejdet i samarbejde mellem virksomheden og Dansk Datahistorisk Forening og lagt på wiki’en i november 2022.

Tilknytningen til Ballerup, "Silicon Valley"

Læs mere om området og dets mange IT-virksomheder.