Det virtuelle datamuseum / Software /

DDHF Softwaredatabase

Velkommen til Dansk Datahistorisk Forenings softwaredatabase!

Databasen indeholder for tiden kun hulstrimler fra Regnecentralens DASK, GIER og RC4000 maskiner, men med tiden vil den også indeholde data fra floppydiske, magnetbånd, cd'ere, etc.