Borland WordIndex

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

WordIndex var et program, hvormed man kunne oprette indholdsfortegnelser og nøgleordsindeks til WordStar dokumenter. Første version udkom ca. 1980 eller 1981 med Midas ApS copyright. Version 2 kom i 1983 med flere layoutmuligheder.

Virkemåde

WordStar bruger "dot-kommandoer" til formatering. Kommandoen dot-dot ".." og alt derefter bliver ignoreret af WordStar. Det bruges normalt som forfatterens kommentar til sig selv. Dette bliver udnyttet af WordIndex til at tilføje sine egne kommandoer. Man skriver sin rapport med WordStar som normalt. Ved at bruge "dot-dot-kommandoer" kan man indikere nyt kapitel, titel, nyt afsnit, figur osv. Man kan derudover med ..@I angive nøgleord. WordIndex kan derefter fremstille et indeks.

Når man er færdig med sit dokument eksekverer man WI.COM programmet. Man angiver WordStar filen, f.eks. PROSPEKT.DOC. WordIndex genererer nu PROSPEKT.WI. Det indeholder et nyt WordStar dokument, hvor alle WordIndex kommandoerne er ekspanderet til WordStar dot-kommandoer. Derudover genereres også PROSPEKT.TOC, som man skal inkludere med en WordStar kommando hvor man ønsker indholdsfortegnelsen.

WordIndex kommandoer

Kommando Beskrivelse
A<direktiv> Nyt kapitel. Overskrift er angivet på næste linje. Udskrivningsdirektiv kan være en kombination af følgende bogstaver:

B - fed skrift / D - dobbelt streg / N - normal skrift / E - bred skrift / S - s p a c e d / U - understregning

B<direktiv> Nyt afsnit. Ellers som A-kommando.
C<direktiv> Nyt underafsnit. Ellers som A-kommando.
F Ny figur. Figuroverskrift på næste linje.
I<o1>[,<o2>] Ordet <o1> vil blive inkluderet i emneindeks. Ordet <o2>, hvis det er angivet, vil indgå i emneindekset som underhenvisning til <o1>.
L<heltal> Linjelængde i indholdsfortegnelsesfil ændret til <heltal> antal tegn.
M<o1>[,<o2>] Samme som kommandoen "I", dog vil sidetal blive trykt med fed skrift.
O<tekst> <tekst> overføres til indholdsfortegnelse fil.
S+ Automatisk indhentning af underafsnitsoverskrifter i emneindeks.
S- Modsat effekt af S+.
T Ny tabel. Tabeloverskrift på næste linje.
X Alfabetisk nummerering af kapitler. (Bilag).

Eksempel

.PL 72       -- sæt sidelængde til 72 linjer
..@ABE       -- kapiteloverskrift med fed og bred skrifttype
Den Grimme Ælling -- selve overskriften

Der var så dejligt ude på landet; det var sommer, kornet stod gult,
havren grøn, høet var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der
gik storken på sine lange, røde ben og snakkede ægyptisk, for det
sprog havde han lært af sin moder.