CRMINI

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
CRMINI i brug

CRMINI er et edb-system, der er udviklet af Christian Rovsing A/S specielt til løsning af administrative opgaver i mindre og mellemstore handelsvirksomheder. Systemet omfatter rutiner til:

 • fakturering og ordrebehandling
 • debitor-/kreditorregnskab
 • lagerregnskab
 • salgsstatistik
 • finansbogholderi
 • løn-og gageregnskab

Alle programrutiner er udformet til on-line drift på egen minidatamat. Denne driftsform giver mulighed for:

 • direkte decentral indrapportering af data via dataskærme med øjeblikkelig verifikation af indrapporterede oplysninger.
 • forespørgsler på dataskærm om varer, kunder og omkostningskonti med oplysninger, der altid er ajourførte.
 • lettere indføring i Deres virksomhed, idet Deres medarbejdere hurtigt lærer at betjene sig af det nye system.
 • lokalt styret driftsafvikling, således at den enkelte bruger kan få sine oplysninger, når behovet er tilstede.

Ved udviklingen af CRMINI er der lagt vægt på betjeningsvenlighed, sikkerhed og afstemningsmuligheder.

CRMINI er et standardsystem opbygget i moduler, der giver mulighed for at tilpasse systemet til netop Deres virksomhed således at De normalt ikke skal ændre nummersystemer eller foretage uønskede ændringer af forretningsgange.

Mini datamater

Kravene til dataanlæg kan skifte fra virksomhed til virksomhed. Vi kan tilbyde CRMINI systemet til såvel mindre minidatamater (op til 6 dataskærme) som til større datamater (op til hundrede dataskærme), således at vi altid kan finde et dataanlæg, der tilfredsstiller netop Deres specielle krav.

CR minidatamater kan opstilles i ethvert kontormiljø og kræver ikke specielt uddannet personale til den daglige drift. Anlæggene kan bringes til at kommunikere med terminaler, andre dataanlæg og evt. store centrale datacentre via telefon eller datanet.

Fakturering / Ordrebehandling

Hurtig, effektiv og pålidelig fakturering er en vigtig forudsætning for at tilfredsstille kunderne, samt en nødvendig forudsætning for en effektiv debitorstyring og lagerstyring.

CRMINI omfatter en faktureringsrutine, der giver mulighed for:

 • ordrebehandling direkte fra telefon eller ordrebilag.
 • øjeblikkelig kontrol af kundenummer og kreditforhold.
 • øjeblikkelig check på varenummer, beholdningsantal, leveringsenheder og priser.
 • automatisk eller manuel prissætning med såvel linie som fakturarabatter.
 • direkte ajourføring af lagerbeholdning og debitorregnskab.
 • udskrivning af plukkeseddel eller faktura i lagerlokationsorden.

Faktureringssystemet kan indrettes til efterfakturering eller forfakturering med eller uden automatisk restordreregistrering. Hvis det ønskes, udskrives først en plukkeseddel til lager og dernæst efter at varer er fremtaget og eventuelle korrektioner foretaget - udskrives faktura svarende til det fremtagne.

Derudover indeholder systemet en lang række andre faktureringsfaciliteter f.eks. ordrer til senere levering, fakturering af restordrer og skaffevarer, kreditnotaer, samt mulighed for direkte forespørgsler på varebeholdninger, restordrer hos kunder, leveringstider, priser etc.

Debitorer / Kreditorer

Et stigende antal kunder med individuelle betalingsbetingelser giver ethvert debitorbogholderi problemer med ajourføring, renteberegning, rykning og vurdering af kreditforholdene.

CRMINI systemet til debitorstyring indeholder mulighed for at arbejde efter det almindelige princip for aldersfordelt saldo eller efter åben-post (open-item) princippet, hvor hver indbetaling skal svare til en faktura.

Det betyder, at systemet kan producere alm. kontoudtog der kan udsendes til kunden, med specifikation af månedens bevægelser og aldersfordelte saldi og at der samtidig er mulighed for at følge hver enkelt faktura og indbetaling. Denne opfølgning kan ske direkte på dataskærm, således at opslag i lister og kontoudtog kan undgås.

Derudover omfatter systemet saldolister, rykkerlister, renteberegning, forfaldsfordeling, valutastatistik, specifikation af åbne poster, specifikation af vekselgæld etc.

Lagerregnskab / Salgsstatistik

Et on-line lagerregnskab giver mulighed for en effektiv lagerstyring.

CRMINI systemet giver automatisk daglig varsling forvarer, hvis beholdning er blevet mindre end sikkerhedslageret. Og genbestillingslisten kan udskrives pr. leverandør med leverandørens egne specifikationer, således at indkøbsvurderinger foretages hurtigt og effektivt.

Automatisk varsling ved udsving i kostpriser, hurtig opgørelse af den øjeblikkelige lagerværdi og udskrivning af lagerliste i lokationsorden er andre væsentlige fordele.

Overblik over omsætning og dækningsbidrag pr. vare eller kunde er en nødvendighed for at sikre virksomhedens lønsomhed.

CRMINI giver direkte adgang til oplysninger om salg og kostpris for enkeltvarer eller pr. kunde specificeret pr. måned og med sammenligning til de sidste 12 måneder og sidste års tal.

Tilsvarende oplysninger kan fås pr. distrikt, branche, sælger etc. svarende til Deres behov.

Finansbogholderi / Løn

CRMINI tilbyder et on-line finansbogføringssystem, der giver muligheder langt ud over, hvad man normalt finder i standardsystemer.

Af specielle fordele skal nævnes:

 • direkte forespørgsel via dataskærm på enkeltkonti og posteringer.
 • automatisk debet/kredit afstemning.
 • valgfri kontoplan. Ethvert regnskab eller saldobalance udskrives efter individuelle kriterier uafhængigt af kontoplanen.
 • postering i flere perioder. Efterposteringer for sidste periode kan foretages samtidig med løbende posteringer for indeværende, således at arbejdet ikke sinkes på grund af en manglende postering.

Til CRMINI systemet kan der leveres et selvstændigt on-line lønningsbogholderi, specielt velegnet til funktionærer med månedsløn samt til almindelig beregning af timeløn.

Lønsystemet omfatter løbende indrapportering af faste og variable oplysninger, automatisk skatteberegning, beregning af feriegodtgørelse, udskrivning af lønspecifikation, lønchecks, skatteopgørelse samt enkelte lønstatistikker.

Totalleverance

CRMINI systemet leveres som en totalleverance bestående af:

 • CRMINI programsystem
 • CR100 eller CR400 minidatamater
 • Brugervejledning
 • Brugeruddannelse og bistand ved indførelse af systemet
 • Teknisk service og vedligeholdelse efter installation
 • Udbygning med individuelle programmoduler.

CRMINI åbner mulighed for en hurtig og effektiv indførelse af moderne databehandling i Deres virksomhed.