Contex/elektroniske

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

CONTEX ELEKTRONIK

Der blev i årene 1965 til 1972 udviklet elektroniske bordkalkulatorer,som blev markedsført i mindre antal. Hvor mange er ikke bekendt. Der er følgende typenavne bekendt: CONTEX 210, 215, 220,330 og 450 og de funktionsmæssigt ækvivalente Rex-Rotary CONTEX D11, D31, D51 og P11.

CONTEX D maskinerne og CONTEX 450 er mærket som fabrikeret af Brdr. Carlsen A/S, medens øvrige CONTEX typer er fabrikeret af CONTEX Calculators A/S. Informationen om D-typerne på siden Contex/RexRotary stammer fra den belgiske samler Devidts.

Der blev benyttet integrerede kredse af fabrikat Electronic Arrays og Texas Instruments. Det i jubilæumsskriftet omtalte udviklingssamarbejde med Philips ser ikke ud til at have ført til markedsførte produkter. En prototype afleveret af en tidligere medarbejder til Teknisk Museum oplystes at være baseret på Philips komponenter. Ingen af de specielle MOS-kredse er mærket med fabrikat og datablade findes ikke. Den gode nyhed er, at de hos DDHF bevarede CONTEX 210-330 er funktionsdygtige, den dårlige, at der hverken er fundet tekniske manualer, kredsløbs beskrivelser eller datablade for de benyttede komponenter.


Contex 210.JPG

CONTEX 210

Dette er en prototype på en lommeregner (store lommer). Den centrale kreds er fra Texas Instruments TMS 0126. Prototypen er givet til DDHF af Finn Vebirk ansat 1973-74.Contex 215.JPG

CONTEX 215

CONTEX 215 er tænkt tilsluttet netspænding med en strømforsynings enhed, som ikke er bevaret. Den kan benyttes off-line forsynet fra et indbygget opladeligt NiCd batteri. Det havde lækket og overætset tilledningerne, men ikke forvoldt anden skade. Efter at have erstattet det med fire NiMh2 batterier fungerer maskinen.

Den centrale regnekreds er Texas Instruments TMS 0132 og display er LED 9 cifre 7-segment plus punkt. Derudover 32 transistorer.

Serienummer på DDHF eksemplaret er 035001901.


Contex 220.JPG

CONTEX 220

CONTEX 220 har to kredse fra Electronic Arrays: FDY 7022P og 7023P. Display er LED. De to eksemplarer er 12 cifre, 7segment. Serienumrene er 064000009 og 064004886. Det vides ikke om nummereringen er fortløbende.CONTEX 250

Denne maskine kendes fra Devidts samling. Den er fabrikat Brdr. Carlsen. Beskrivelse findes her.Contex 330.JPG

CONTEX 330

CONTEX 330 var en maskine, man knyttede store forhåbninger til med dens egen- udviklede termoskriver. Der er benyttet tre MOS specialkredse af fabrikat Electronic Arrays. Typenumre FDY 5057P, FDY7162P og FDY 7031P. Der er 15+8 transistor drivere for termoprinthovedets 15 cifre med 7 segment plus punkt.

En annonce fra Ekstrabldet 15/3-1973 angiver en pris på ca. 3000 kr. plus moms.

Termoskriveren benytter et specialpapir og som det ses på fotoet Media:Contex 330 print.JPG, kan der endnu fås læselig skrift, om end temmelig svagt. Serienummeret er 065018816.


Contex 450.jpg

CONTEX 450

Et eksemplar findes på Teknisk museum. Den er fabrikeret af A/S Brdr. Carlsen, og dermed tidligere end nogle lavere modelnumre. Ingen serienummer. Den har kvadratrodsuddragning ud over de sædvanlige funktioner.
Contex Prototype.JPG

Prototype

Dette er muligvis den første udviklingsmodel, formodentlig fra 1971. Den blev reddet fra skrotning af laboratorietekniker Jens Hindborg. Han overlod den senere til Teknisk Museum. Ifølge hans oplysninger er der benyttet kredse udviklet hos Philips. Der sidder lignende kredse i producerede Contex maskiner, men de er ikke mærket med fabrikat. Den indbyrdes placering af de forskellige funktions enheder er bibeholdt i den følgende produktion.