Data Inform

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Data Inform A/S var et EDB-service bureau, som blev startet i 1964, og fusionerede med EDB-Centeret Hjørring i 1983. Data Inform A/S skiftede navn til EDB Gruppen Herning A/S i 1989, som så igen skifter navn til EDB Gruppen Systems A/S i 1995. Virksomheden var primært aktiv indenfor branchesystemer for revisorer, generelle administrative systemer for handel og industri, mikrodatamater og kontorautomatisering.

"Gammel" DI-historie

Fra virksomhedens medarbejderhåndbog:

1964
Data-Inform blev startet den 1. november 1964 af Ole Wennemoes og Finn Stubkjær Jensen. Udover stifterne bestod personalet af 1 programmør og 1 konsulent.
DI havde indgået lejeaftaler vedr. køb af EDB-kapacitet med Århus Kommunes Hulkortcentral og Andelsbankens Bogføringscentral. Hulning blev overdraget til diverse hullebureauer.
DI fik sin første kunde - Skjortefabrikken Angli - i december 1964.
1965
Den 1. februar 1965 flyttede DI fra "børneværelserne" på henholdsvis Fortevej 65B og Skolesvinget 45 til Tranekærparken 7, Risskov, hvor en lejlighed blev indrettet som kontor.
1966
I juni 1966 skrev DI kontrakt med ICL om levering af et 1901-anlæg ca. 1 år senere.
1967
Den 1. januar 1967 flyttede DI ind i Vibyhus, v. Kongevej 1, Viby J. Kontorarealet var på ca. 300 kvadratmeter, og DI oprettede samtidig en hullestue.
Den 15. juli 1967 blev 1901-anlægget installeret.
1968
I december 1968 købte DI en byggegrund på Nordlandsvej 82 i Risskov, og samtidig blev 1901-anlægget udskiftet med et anlæg af typen 1902A.
1969
Afdelingen i Odense blev stiftet i marts 1969. Den 1. juni 1969 startede afdelingen i Toldbodgade 9, Odense. Personalet omfattede 1 afdelingsleder og 3 programmører.
Ligeledes den 1. juni 1969 startede afdelingen i Tåstrup, der lejede sig ind i helt nye lokaler på Kirkevej 1-3.
Afdelingen bested den 1. måned af Wennemoes og 1 konsulent.
Den 21. november 1969 flyttede afdelingen i Århus ind i bygningen Nordlandsvej 82 i Risskov.
Den 1. december 1969 blev DI omdannet til et aktieselskab med en aktiekapital på kr. 200.000.
1970
I marts 1970 blev 1902A-anlægget udvidet og bestod herefter af følgende enheder:
Centralenhed - 32 K ord á 24 bits
6 tape units - 20.000 c/sek.
3 disk á 8.000.000 kar.
1 hurtigskriver _ - 1350 1./m
1 hulkortlæser - 1600 k/m
1 kodebåndslæeser - 2000 c/sek.
I samme måned skrev DI kontrakt med ICL på et 1904-anlæg, der skulle leveres maj 1971. For at huse dette anlæg blev Nordlandsvej 82 udvidet med 250 kvadratmeter, der udgør vor nuværende maskinstue.
1971
1904A installeredes i maj måned og samtidig startede vi op på anvendelse af det terminalorienterede driftssystem George-3. Det var imidlertid alt for tidligt at gå ind i sådanne systemer, og anlægget blev derfor nedgraderet til et 1903A-anlæg, som kørte under George-2.
Der var gang i produktudviklingen. L2-systemet blev færdigudviklet, og ornkring årsskiftet 71/72 var endvidere B3 og DRD-systemet færdigudviklet.
De første minicomputere begynder at komme frem.
1972
Aalborg-afdelingen åbner i juni måned, og DI etablerer samtidig en kursusafdeling for kunder.
Der oprettes batch-terminaler i Odense og Tåstrup.
Der er pladsproblemer i Århus, og Data-Inform køber grunden på Sindalsvej.
Der færdigudvikles et nyt revisorsystem, og vi færdiggør DA-løn.
1973
Medarbejderantallet steg fra 93 til 116, og omsætningen udgjorde 14.5 mill. kroner. Der bygges en pavillon på Nordlandsvej, og afdelingen i Tåstrup flytter til Køgevej 50.
Der åbnes en afdeling i Esbjerg, og 1903A-anlægget opgraderes til et 1903T-anlæg.
Der bliver indvalgt to medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen.
1974
Oliekrisen kaster sine skygger over det danske samfund. Virksomhedslukninger og faldende investeringslyst skruer aktivitetsniveauet nedad.
Vi opkøbte et bureau i Esbjerg - VDB - med ca. 40 kunder. S3-systemet blev færdigt.
1975
DRD-systemet sælges til ARD, og Lademan bliver et onlinesystem med 6 dataskærme.
1976
DI optager forhandling af minicomputere af type PTS fra firmaet Raytheon i USA. Minicomputerne benyttes dels i nyt koncept DIMS (DATA-Inform Management System), hvor databehandlingen foregår hos kunden, og alle data er placeret hos DI på et "remote-disk" anlæg. Systemet med basissoftware og remote-disk hardware købes hos EMMA EDB i Norge.
Minicomputerne benyttes også til DI's første tekstbehandlingssystem UNICOM. UNICOM er et disk-baseret tekstbehandlingssystem, hvortil der kan tilsluttes op til 8 arbejdspladser. Det totale tekstbehandlingskoncept er udviklet af firmaet UNILEVER i England. Til markedsføring og salg af tekstbehandlingsproduktet oprettes et nyt selskab med navnet DI-datanet.
DI omdannes til fond. Aktiekapitalen er kr. 5.000.000.
1977
Rammerne på Nordlandsvej er nu blevet for trange og et nyt domicil på Sindalsvej 9-13 er klar til indflytning i oktober. Sindalsvej giver husly for administration, salg, system- og økonomiafdeling samt DI-datanet. Produktionsafdelingen forbliver alene tilbage på Nordlandsvej. Byggeriet på Sindalsvej omfatter 2.400 kvadratmeter og har en pris på ca. 5.700.000 kroner.
1978
DI skriver kontrakt med den finske koncern NOKIA om forhandling af deres minicomputere.
DI kan nu fejre 15 års jubilæum som et landsdækkende edbfirma med afdelinger i Århus, København, Odense, Aalborg og Esbjerg. Bruttoomsætningen er nu oppe på ca. 40 mill. kroner.
Vores ICL 1903T mainframe opgraderes til ICL 1904S.
1979
DI går igang med første etape af modernisering af vores hovedmaskine. Der installeres 1 stk. ICL 2956-anlæg som erstatning for 1904A-anlægget. 2956-anlægget består af:
Centrale enheder med 1 MB lager
6 disketteenheder á 200 MB
4 mag.tapes á 120 KC/S
1 printer á 1500 LPM
1 kortlæser á 1000 CPM
8 linieindgange
Anlægget er i stand til både at køre ICL 1900 programmer under DME og at køre ICL's nye moderne operativsystem VME/K.
1980
DI starter med interaktiv programudvikling under VME/K. Til dette formal er der opstillet 6 ICL-terminaler på Sindalsvej.
DI opretter og igangsætter egen teknisk serviceorganisation. Der startes med 3 teknikere i Risskov og 3 teknikere i København. På grund af pladsproblemer placeres teknisk service på Sindalsvej 3 og i Albertslund i lejede lokaler.
DI-datanet skriver kontrakt med EXXON om forhandling af deres tekstbehandlingssystem VYDEC. VYDEC er til forskel fra UNICOM et enkeltbrugersystem baseret på disketter.
DI's Esbjerg-afdeling nedlægges.
Anden etape i udskiftning af hovedanlæg foretages. Der installeres endnu et ICL 2956-anlæg. Konfigurationen består herefter af:
2 x ICL 2956-anlæg á 1 MB lager
10 diskenheder á 200 MB
3 mag.tapes á 120 KC/S
3 printere á 1500 LPM
1 kortlæser á 1000 CPM
1 PTR
2 x 16 linieindgange
1981
DI optager forhandling af en mikrocomputer. Mikrocomputeren, der får navnet "Ditamat", produceres af H.H. Electronic i Hillerød. DI og DI-datanet fusioneres til ét selskab. Der foretages samtidig nogle organisationsændringer, således at system- og programmeringsafdeling samles i en afdeling og salget organiseres i 3 geografiske afdelinger.
DI-teknik er ligeledes omfattet af fusioneringen.
Samtidig med fusioneringen var DI's ledelse stort set færdig med at udforme firmaets strategi. Strategien går kort sagt ud på, at servicebureauydelser er for store virksomheder og datamater er for små virksomheder. Det er en drejning på 180, og tilpasningen til den nye strategi vil kræve det meste af 1982.
1982
Den uheldige udvikling af 1981 fortsatte ind i 1982, hvor DI den 30/4 afsluttede sit hidtil dårligste regnskabsår med et underskud på 2.9 mill. kroner.
Tabsgivende udviklingsprojekter blev stoppet af forskellige grunde. DRD-80 blev stoppet på grund af store mangler ved ICL's operativsystem VME/K. DIALOG-udviklingen på NOKIA blev stoppet, fordi programhjælpeværktøjerne var for ringe og markedet for lille. Dårlige kunde-/leverandøraftaler blev genforhandlet. DI's Aalborg-afdeling nedlægges. Medarbejderantallet blev tilpasset de nye forhold og udgjorde efter tilpasningen ca. 115 heltidsansatte.
Samtidig blev arbejdet omkring DI's lysprik intensiveret, således at der på slutningen af året kunne træffes beslutning om etablering af et systemhus baseret på IBM System 38. Systemhuset skal udvikle, sælge og driftsafvikle mulige online-, real-time-systemer inden for økonomi, materiale- og produktionsstyring samt 1øn. 1982 sluttede med et halvårsregnskab pr. 1/1, der udviste et overskud på kr. 1.3 mill. kroner. Udgangspositionen for 1983 er således i orden.
1983
Fremgangslinjen fortsatte, således at DI kunne aflægge et godt regnskab, som viste et overskud efter skat på kr. 5.100.000. Af dette beløb blev 4.800.000 henlagt til egenkapitalen, der herefter udgjorde kr. 7.000.000.
I sommeren 1983 udvidede DI sit samarbejde med IBM. Systemaktiviteterne blev suppleret med IBM System 36, og vi blev endvidere udnævnt til forhandler af IBM PC. Begge dele blev fejret ved en højtidelighed hos DI.
Den 5. september fusionerede Data-Inform og EDB CENTRET Herning-Hjørring.