Fjernskrivernet

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

This project was in fact started by mistake. I could not keep my mouth shut. The reason was that the society had quite some teleprinter equipment laying around, and having been employed by the dutch PTT, it was clear that those printers should come to life again. We decided therefore that a telegraph office should be set up, looking very much like an office in the 60's 70's and 80's.

Telegrafkontoret i en prøveopsætning
GNT og Siemens T100S
Teletype ASR33
Strimmelhuller, T1000, T100S. Strimmelhulleren er en stand-alone maskine der kun kan hulle strimler
Standard Electric Lorenz
Siemens T100S
Div. eroderede dele og et Tilbagesvar
Kontrolbox til Telexforbindelser
Kort til konvertering af 40mA liniestrøm til/fra RS232

2019.10.08


As non-danish-speaking persons might be interested in this project, I will give a summary of the project as it stands today. A Telegraph office, simulating the standard European Gentex net, was set up in 2010, where a basic system, supporting op to 8 teleprinters, was set up at "Tapeten", the base of the Danish Data Historical Society.

However, even in museums the clock does not pause, so in the years between 2010 and 2019 a lot was changed, or to be short : not very much software was kept in its original state.

The Gentex part is now only a minor part of the system, as a relatively large number of changes / additions have been made.

To keep it simple, only major additions are listed : - addition of e-mail functions - conversion of national characters - support of i-telex, enabling communication with i-telex subscribers (and in fact communication with any IP4 system) (see www.i-telex.net) - possibility to punch readable characters (not recommended on normal teleprinters) - support of "voice mail", including the possibility to redirect incoming i-telex messages to an e-mail address - and the latest : support of the Siemens M190 encryption unit

The M190 can also be simulated, resulting in the possibility of encrypted communication between 2 stations. The major issue here will be how to send the simulated key tape to the other station.

Future developments will include the ironing-out of differences between european and US teleprinters.

At present, we have operational systems in Tapeten and the danish Cold War museum at Stevns Klint. We are also talking to the Cold War museum at Langelandsfortet and the Telegraph Regiment museum in Fredericia, but nothing definite has been decided yet.

The latest version of the User Manuals (october 2019 version) can be found here : Fil:PCTELEX USER MANUAL.pdf

The latest version of the larger M190 Simulator manual can be found here : Fil:PCTELEX M190 CRYPTO MANUAL.PDF


2013.05.31


Softwaren har været igennem et eftersyn. I samme omgang er der tilføjet en e-mail funktion, som gør at man kan sende e-mails (og modtage) som om man skrev til en fjernskriver. Af indlysende grunde kan man kun håndtere tekst, og kun de tegn den enkelte fjernskriver understøtter. Den oprindelige PC fik diverse problemer, så den er nu opgraderet til en der har en hastighed på hele 400 MHz Brugervejledningen er også færdiggjort, og kan findes her Media:usermanFJSKR.doc


2010.04.22


Bortset fra nogle få fejl er systemet nu færdiggjort og kunne derfor præsenteres til Generalforsamlingen. Jeg holdt et lille foredrag, som kan ses under "Foredrag". På præsentationsdagen var der 4 aktive maskiner : 1 Siemens T100S, 1 Siemens T1000, og 2 Teletypes ASR33. De resterende maskiner, 1 GNT 15, 1 Lorenz Lo2000, 1 Siemens T100S og 1 Siemens T1000 er under renovation hhv. afventer reservedele. Som softwaren er dimensioneret nu, supportes der 8 maskiner. Softwaren er skrevet i Delphi 6, og PC'en er en gammel Pentium 90 med Windows 98.


2010.03.18


Antallet af køreklare maskiner er nu af en sådan størrelse, at der er kunne laves en mindre prøveopstilling. Der er lidt tid endnu til General- forsamlingen, så vi håber på at kunne have 4-5 maskiner i drift til den tid. Teletypen hører egentlig ikke hjemme her, da den så vidt vides ikke har været brugt som fjernskriver i offentlige net a la Telex. Jeg kunne ikke modstå fristelsen til at tage den med, da den bruger de samme principper som f.eks. Siemens, bortset fra at den kører med 7-bits tegnsæt. Forskellen klares ved hjælp af konverteringstabeller i PC-programmet.


2010.02.10 kl. 16.00


Softwaren er nu stabil.


2010.01.11 kl. 16.00


Første forbindelse mellem 2 maskiner etableret.


2010.01.11


Projektet har været lidt forsinket pga en dårlig Siemens T1000S, der er grimt eroderet i det ene hjørne, hvilket nok har ødelagt bundpladen. Det er ihvertfald en større renoveringsopgave, så hvis der er en elektroniktekniker i foreningen, er der her et godt job til vedkommende.

Næste maskine jeg prøvede, var en Siemens T100S, den gamle, med de smukke kurver. Den reagerer ikke på tomgangsstrømmen og skriver kun Linefeeds ud i stride strømme. Sidste maskine jeg har på adressen, er en T1000S. Den virker til gengæld ganske fortræffeligt. Status er derfor idag, at jeg har 3 færdige kontrolboxe (billede følger senere), og 2 kørende maskiner. Softwaremæssig er jeg kommet så langt, at jeg kan simulere en forbindelse mellem 2 maskiner, på vilkårlige COM-porte.

Det der nu mangler, er "blot" at lave en ikke-simuleret forbindelse, checke for AFBRYD og LOKAL knapperne, og så bryde forbindelsen ned, med angivelse af forbrugt tid.

Jeg vil snarest tage en Teletype ASR33 med hjem, hvilket der ikke burde være problemer i, selv om den kører 110 baud og med 8 data bits, da al logik ligger i en device-afhængig tabel. På længere sigt (sommer?) er det meningen at tage en Teletype model 43 med hjem, og så ændre softwaren så Model 43 kan fungere som masterterminal.

Med andre ord : projektet er godt på vej.


2009.12.01


Prototypen af kontrolboksen kører nu, dvs input der præsenteres på RS232 stikket udskrives korrekt, og output fra fjernskriveren kommer frem til samme stik. Så nu er det "kun" en del af softwaren der mangler. Jeg håber at kunne præsentere noget til Generalforsamlingen


2009.11.02


Endelig, ca for en uge siden, kom de bestilte dele. Flere var ret besværlige at finde, da det projekt jeg vil lave det efter, var fra ca 2003. Idag har jeg så fået gang i den første del af projektet : at få maskinen til at skrive lokalt og til at hulle strimler. Som gammel telegrafist blev jeg helt nostalgisk. Desværre er tastaturet ikke identisk med det jeg har brugt i Holland, så der forestår en omstillingsopgave


2009.10.15


Der er nu bestilt løsdele. Det var ret besværligt, da flere af stumperne er udgået. Flere af stumperne er også i restordre forskellige steder. Softwaren er kommet så langt, at der kan simuleres opkald, indtastning af abb.nummer, og nedbrud.

Der programmeres i Delphi 6, med en teknik der hedder "states and screens". Samme teknik bruges i f.eks. pengeautomater. Groft sagt betyder det, at der fra en given status kun er et defineret antal exit muligheder. Ellers bliver man "stående".

Boxene i projektet er genbrug; de har før været brugt til SCSI drev. Fra boxen er der en forbindelse til en COM port på PC'en, og en 2-tråds forbindelse til FJSKR. Boxen har 3 funktionsknapper :

- LOCAL for at kunne hulle tapes; samtidig afbrydes der for opkald

- OPKALD

- AFBRYD


2009.07.18


Projektet er nu kommet så langt, at der skal indkøbes løsdele så de relevante interfaces kan laves. Siemens apparaturet funktionerer ved en strøm på 40 mA, og spændingen over motoren (holdestrømmen) skal ligge mellem 80-160 VDC. Andre maskiner kræver noget andet.


2009.07.10


Det er besluttet at bruge et eksisterende projekt som grundlag. Printet og beskrivelsen kan ses her Hver fjernskriver (op til 8) forbindes til sin egen COM-port på en PC. Disse 8 porte sidder på commercielle COM-port adaptere; de 2 originale PC COM porte skal bruges til mus og til en "master" terminal, hvor jeg har tænkt mig at bruge en RC console eller noget andet med varmefølsomt papir. Det bliver altså muligt at oprette op til 4 forbindelser samtidig, hhv 3 forbindelser og 2 "local" maskiner, hvor man kan hulle strimler, osv. Softwaren kommer til at ligne GENTEX protokollen til forveksling.