IBM Mainframe driftsuddannelse

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Den tidligste uddannelse hos IBM

Fra starten i 1960 med annonceringen af IBM System/360 serien blev der etableret en række kurser på IBM’s kursuscenter, primært omkring software, programmering og lignende, men ingen specifik uddannelse omkring drift eller af af driftsoperatører.

I slutningen af 1960’erne havde IBM et kursuscenter på hotelsiden (opr. Hotel Europa) op mod Langebro, hvor der også blev afholdt kurser i brug af hulkortmaskiner.

På grund af den store efterspørgsel på uddannelse blev kurserne afholdt med deltagere i flere samtidige lokaler med 2 TV skærme i hvert, som viste instruktørens ansigt, plancher og tegneblok fra et lokalt studie i bygningen. Kursisterne var forsynet med samtaleanlæg, så man kunne trykke sig ind hvis man havde spørgsmål til instruktøren.

Et 3 ugers forløb så f.eks. sådan ud:

  • Grundlæggende edb
  • Grundlæggende programmering
  • Grundlæggende S/360

Senere blev IBM’s uddannelser udvidet med produktrettede kurser (typisk software, datakommunikation mv.) og nye kursusfaciliteter blev etableret på Slotsherrensvej 111-113 i Islev (tidl. TO-R’s radiofabrik) og endnu senere i Birkerød.

Der blev hos IBM kun udbudt ganske få kurser målrettet maskinkendskab og drift. Kurserne blev i Birkerød afholdt af underleverandører, f.eks. Operator Data, med kurser rettet mod drift på både DOS/VSE og OS/MVS platformene.

Kursuscenteret måtte i lighed med Operator Data og I/S Datacentralen, lukke i foråret 1992 efter de store bankfusioner og generelle omlægninger fra mainframes til PC/server udstyr. Markedet for mainframekurser var forsvundet ’over night’.

Uddannelse som selvstudie via video-kurser

Fra starten i 1960 med annonceringen af IBM S/360-serien var der ikke megen uddannelse at hente, og i Danmark kom de tidligste åbne kurser i form af video (selvstudie) kurser fra bl.a. to amerikanske virksomheder DELTAK og Education Systems.

Virksomheder med IBM Mainframes tegnede kontrakter for et antal video-moduler per år, og modulerne kunne så rekvireres efter behov. Systemet var baseret på professionelt udstyr som U-Matic afspillere.

Kurserne var relativt simpelt opbygget med en pre-quiz – læring – og en post-quiz; en stor del af ’filmen’ bestod af en instruktør der snakkede (på amerikansk) periodisk afbrudt af lidt animerede plancher med pile og oversigter – ikke voldsomt inspirerende.

Større danske datacentre, f.eks. Sparekassernes Datacenter (SDC), brugte videoerne som klasseundervisning, hvor man supplerede med ’og her bruger vi det sådan og sådan’.

Den danske repræsentant for Education Systems (svensk registret Education Systems AB) foreslog daværende kursusleder i SDC (Poul Badura) at undervise på det åbne marked i Skandinavien, hvilket i 1983 førte til etablering af den første egentlige kommercielle driftsoperatøruddannelse i en ny-startet afdeling kaldet ES Dataskolen, beliggende på Frederiksberg.

Kurset som blev kaldt: ”Den professionelle MVS-operatør” blev hurtigt en succes og flere instruktører og kurser kom til. Ud over de åbne kurser kunne man også tilbyde at afholde kurserne internt og dermed mere målrettet til de maskiner og systemer kunden benyttede.

Efter salg af Education Systems AB i 1985, inkl. ES Dataskolen, valgte Poul Badura at trække sig og etablere egen kursusvirksomhed: ”Operator Data”- beliggende i Rødovre.

ES Dataskolen havde ikke den nye ejers store interesse for kurser og lukkede disse aktiviteter indenfor året efter.

IBM Mainframe driftsuddannelse hos Operator Data

Operator Data, etableret af Poul Badura, startede op i januar 1986 med en kursussekretær og en fastansat instruktør med kontor og kursuslokale i Rødovre, og kursusvirksomheden fik meget hurtigt etableret sig med kunder i Danmark og Norge.

Kursuslokalet var bestykket med IBM 3270 dataskærme, så man via modem kunne kalde op til CMA i Herlev og afvikle praktikopgaver på deres mainframe. Kursuskataloget indeholdt, ud over kurser om maskinkendskab, kommandoer mv., bl.a. en specialitet som ”Manual Engelsk”, hvor der blev gjort rede for de mange forkortelser i IBM-sproget, kendskab og brug af IBM manualer, forståelse for koder mv.

Omfanget af udbudte kurser voksede sæson for sæson med freelance undervisere fra de store datacentre, typisk systemprogrammører, der sammen med de faste underviste på kalenderlagte datoer. Operatørerne fra de mange virksomheder med IBM MVS eller DOS (mainframeversion) deltog ofte i et kursusforløb over 2-4 år fra grundkurser til kurser i datakommunikation, systemer som CICS, IMS, OPC m.fl.

Instruktørerne tog også ud i virksomhederne og afholdt kurserne som interne firmakurser. Da driftsoperatører typisk arbejdede på skiftehold var weekend’en ofte den bedste (og eneste) mulighed for at samle de fleste. Kurset kunne målrettes mod den aktuelle centralenhed[1], driftsform og operativsystem-version. Blandt de første opgaver var et internt 3-ugers kursus hos P/F Elektron på Færøerne og et konverteringskursus fra OS/VS1 til OS/VS2 hos Oslo Kommunes EDB-Etat.

I en periode leverede Operator Data også instruktører til IBM’s kursuscenter i Birkerød; et DOS/VSE kursus (mainframe DOS) og OS/MVS kursus med vægt på konfigurationsstyring, ressourcestyring mv.

I denne kontraktperiode fik Operator Data en henvendelse fra Amdahl i Danmark om muligt samarbejde, men måtte sige pænt ”nej tak”; det var selvfølgelig ikke muligt at arbejde for både IBM og konkurrenten Amdahl samtidigt.

Da PC’en kom på markedet udbød man hurtigt et kursus for de teknikansvarlige, hvor man adskilte, samlede, konfigurerede og testede PC-udstyr. Mange nye kursusvirksomheder opstod omkring brugerundervisning, men Operator Data fastholdt sin linje med mere teknisk orienterede kurser. Kataloget for foråret 1992 (udsendt ultimo 1991) indeholdt næsten 60 forskellige kursustilbud.

I 1991 fusionerede 6 af de store pengeinstitutter til 2, hvoraf de fleste havde været kunder, men om nu havde folk nok og ikke skulle uddanne flere driftsoperatører på IBM platformen. Denne fusion samt den generelle overflytning fra mainframe til PC/servere betød at der ikke kom synderlig mange tilmeldinger til den nye sæson og Operator Data måtte lukke i februar 1992.

I/S Datacentralen havde af samme årsager lukket deres kursuscenter i januar – og IBM i Birkerød fulgte efter i april samme år. Markedet var helt væk og er aldrig kommet tilbage.

Konkurrenterne

Efter etablering af den første kommercielle driftsoperatøruddannelse (ES Dataskolen og Operator Data) øjnede andre også muligheden for at udbyde lignende kurser, og en tidligere medarbejder fra Handelsbankens edb-afdeling (Keld Jacobsen Andersen) startede en konkurrerende virksomhed i 1989 op under navnet ”Intranet” med beliggenhed i Høje Taastrup.

På et tidspunkt indgik Intranet et samarbejde med I/S Datacentralen, som opbyggede et større kursuscenter i Hvidovre – her med en meget bred vifte af kurser – også for udviklere og programmører.

Intranet etablerede også et samarbejde med Amdahl i Danmark om at udbyde kurser, primært med udenlandske instruktører, men på dette tidspunkt var markedet ved at blive mættet. Virksomheden har senere ført en omskiftelig tilværelse med virksomhedsomlægninger og er lukket i 2015.

IBM havde deres kursuscenter i Birkerød med en tilsvarende bredde.

Der var relativ god plads til alle i denne periode.

Et alternativt operativsystem UNIX kom på markedet og virksomheden ”SuperUsers” blev etableret i 1984 af Brian Eberhardt med speciale i dette. ”SuperUsers” er den eneste i denne gruppe af kursusleverandører der fortsat eksisterer (2022) med stor succes og omkring 300 forskellige kurser.


  1. IBM’s operativsystemer kunne også afvikles på andre maskinfabrikater som Amdahl, Hitachi og NAS anlæg. De kunne f.eks. så undervises specifikt i betjening af serviceprocessoren og i konfigurationsstyring.