Masstor Systems Corporation

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

I takt med at datamængden vokser dramatisk og on-line tilgængelighed er mere og mere vigtig må data nødvendigvis ligge på diske, men ikke alle data er lige vigtige ligesom deres brugsfrekvens kan variere meget.

For data der ikke anvendes ofte er en mindre ventetid på on-line data vel acceptabel; data er trods alt tilgængelige on-line f.eks. fra en tape-robot der skal lokalisere, hente og montere et kassettebånd blandt flere hundrede eller endda op til flere tusinde kassettebånd i samme tape-robot.

Definitioner

On-lineData
på diske, relativt store mængder, direkte tilgængelige
Near-line
store datamængder lagt i:
- Taperobotter med relativ hurtig montering og databehandling on-line direkte fra/på tape’ne.
- Mass storage enheder (kaldet MSS), hvor data er lagret i patroner hvorfra data skal hentes og downloades til diske før de kan behandles
Off-lineData
på tape i arkiver, meget store datamængder, tape skulle fremfindes og monteres manuelt.

Alle databærende enheder og systemer har en kapacitetsbegrænsning, og ligesom prisen per opbevaret MB data er det også relevant hvor meget gulvareal x MB data optager, da det også koster penge. Tape-robotterne (near-line) rummer meget, og rigtig meget hvis det er tale om Storage Tek’s tape-robottårne der kan kobles sammen, men enhederne optager meget gulvareal.

Det er så her at MASS STORAGE kommer ind i billedet.

Mass Storage fra Massstor Systems Corporation

Mass Storage fra Massstor Systems baserer sig på magnetbåndsteknologi, men med en helt anderledes kassetteopbygning – celler á la bikube - og måde at skrive data på; metoden hedder Helican Scan og er en metode der bl.a. også anvendes til videooptagelser.

Se mere om Helical Scan på [Wikipedia].

Firmaet MASSTOR SYSTEMS tilbyder flere modeller (året er 1988), bl.a. M860, M960 og M1000. De sidstnævnte kan lagre op til 6.22 Terabytes (6220 Gigabytes) per sub-system på et begrænset gulvareal. F.eks. vil tilsvarende datamængde på diske fylde omkring 130 gange mere og i en tape-robot omkring 15 gange mere. Det fremgår dog ikke af beskrivelserne hvilke diske og tape-robotter man sammenligner med.

Ideen er at man arbejder med data i et hierarkisk system jf. ”definitionerne”, så data kan ’flyde’ mellem diske og Mass storage ud fra deres brugssekvens.

For at opnå bedste performance leverer Masstor Systems også et netværkssystem kaldet MASSNET, som er en komplet netværksløsning, der giver en bred vifte af muligheder mellem sammenkoblede computere af samme eller forskellig fabrikater med fælles adgang til de store MASS Storage datalagre.

Virksomheden og kunderne

Masstor Systems Corporation er grundlagt i Santa Clara, Californien i 1976, med det formål at udvikle og levere masse-data lagre til de største computerinstallationer sammen med et højhastighedsnetværk kaldet MASSNET mellem mainframes.

Det første system blev leveret i 1982 med en kapacitet der hurtigt blev flerdoblet i efterfølgende systemer.

Konkurrencedygtige MSS-produkter på det tidspunkt var Ampex Terabit Memory (TBM), IBM 3850 MSS ("honeycomb"), CDC 38500 og Cal Comp Automated Tape Library (ATL).

Masstor Systems er et spin-off fra Ampex TBM med chefer og assistance derfra.

Flere norske virksomheder som ’Bankernes Betalingssentral’ og ’Fellesdata’ m.fl., svenske som ’LM Ericsson’ og ’Philips Norden’ er på kundelisten for 1988. I Danmark fremgår det at Masstor systemer er installeret hos ’Byggeriets Real Kreditfond’ og ’Hafnia’ på dette tidspunkt.

Massstor Systems ApS blev registreret i Danmark i Lyngby i januar 1989 og, som teksten lyder: ” … opløst i Danmark efter frivillig likvidation” i 1998.

Diverse dokumentation

Masstor Data Management 
  • Overview
  • Data Management
  • Archiving
  • Automated Backup
  • Reciprocal Backup
Masstor M860 System Description 
Masstor M860 Equipment Description 
Masstor 860 Upgrade Brochure
Masstor M960 & M1000 announcement
Masstor Customer Case
Masstor MASSNET manual