Paul Lindgreen

Fra DDHFwiki
Spring til navigationSpring til søgning

Paul Lindgreen kom til Regnecentralen i 1962. I nogle år arbejdede han i compilergruppen, senere i mange år i SystemUdviklingsSektoren (SUS). Her er nogle stikord fra et causeri i DDHF 24. sept. 2009:

Erindringsfragmenter om basisprogrammeludvikling i "RC's gyldne tid"

Første kendskab til RC: Bech på besøg til såkaldt parole i Jonstruplejren vinter 1962. Hans personlighed og særpræg satte nogle varige spor, og Regnecentralen blev fra da af et afgørende interessefelt.

Forår 1962: Aftale om møde med Bech på Bjerregaardsvej m.h.p. deltidsansættelse. Med Bech i taxa til KTAS telefonhus i Borups alle. Her møde med Jørn Jensen og Peter Naur(?) om deltagelse i Compilergruppens arbejde med ALGOL compiler til GIER. Ansat forår 1962. "Oplæring" i maskinkodning til GIER og kontrollæsning af programmerne for de enkelte compilerpassager.

Sensommer 1962: Deltagelse i rejse til IFIP conference i München med udstilling af GIER med netop færdig ALGOL compiler. Stor interesse fra mange konferencedeltagere og internationale "kendiser". RC tegner herefter kontrakt med Siemens om udvikling af en Cobol compiler til en ny Siemens (tegnorienteret) datamat. I kontrakten indgår et stort antal rejser til Siemens i München under hvilke Jørn, Peter Kraft, Peter Villemoes og jeg hver blev ansvarlig for design og programmering af en eller flere såkaldte passager - dvs. delvise analyser og transformationer af programtekstens indhold frem mod en hensigtsmæssig udførbar repræsentation. Under opholdene i München fremragende social kontakt med unge lokale Siemens folk - specielt når vi i fællesskab afholdt "Labor-abend" på hyggelige kneiper og restauranter. På grund af et andet bijob med undervisning i programmering på Ingeniørakademiet ugens tre første dage var der kun ca. en halv uge ad gangen til at indkøre compilerprogrammerne på Siemens maskinen i München, og for at få mest mulig indkørselstid, var hurtigste forbindelse derned følgende rejseplan efter onsdag aftenundervisningen:

1: Med sovevogn Kbh.-Hamburg, ankomst tidlig morgen.
2: Taxa til Hamburg lufthavn med tid til hurtig morgenmad før afgang med 
   mellemlanding i Hannover til München lufthavn:
3: Taxa direkte til Siemens med start på arbejdet kl.ca.8.30.

Efter "læretiden" nogle pragtfulde år i Rialtobygningen, hvor jeg havde næsten frie hænder til at foreslå, designe og med-implementere en række basisprogrammelsystemer til GIER og CDC 1604 datamaterne. Det var især systemerne: DUET, SODA, SAMBA, GENIUS og EDDAP.

Herunder oplevede jeg et fantastisk inspirerende samarbejde - især med Edith Rosenberg, Bjørn Ørding-Thomsen, Flemming Sylvest Petersen og Erik Balslev. Det var for mig højdepunktet af "RC's gyldne tid". Senere kom også en givtig tid for mig i den såkaldte "SUS" (SystemUdviklingsSektor) som holdt til på Finsensvej. Overdragelse til Selskabet af manualer og diverse "papers".

En enkelt - for så vidt helt banal - programmeringsfejl husker jeg stadig. Den drillede mig i mere end to døgn, fordi jeg i programteksten hele tiden læste hvad jeg troede der stod - og ikke hvad der stod: Et simpelt funktionsvalg skulle af brugeren angives ved indtastning på kontrolskrivemaskinen - enten af tallet 1 eller tallet 2. Det havde jeg nemlig kodet således:

readchar;
IF char = 1 THEN udfør_dette ELSE udfør_hint;

Desværre virkede det ikke når programmet skulle udføre den første mulighed - altså "udfør_dette", men helt korrekt ved valg af "udfør_hint". Jeg kunne simpelthen kun få den til at vælge "udfør_hint.

Hvad kunne fejlen dog være?