RC/NIB/kap27

Fra DDHFwiki
< RC‎ | NIB
Spring til navigation Spring til søgning

Biografier

Forfatterne, Niels Ivar Bech og Richard Petersen

Arne Jensen 1920 -

Aktuar, Københavns Universitet, 1944, Dr. phil.1954. Ansat på Statens Seruminstitut, 1944-45, Københavns Telefonaktieselskab, 1945-63. Rockefeller Fellow, 1952-53. Studieophold i Holland, Sverige, England og Frankrig. Undervisningsass., senere lektor ved Københavns Universitet, 1946-63. Lektor ved Danmarks tekniske Højskole, 1961-63, og professor i matematisk statistik og operationsanalyse sammesteds siden 1963. Formand ved de Internationale Telegrafikongresser siden 1955. Præsident for International Federation of Operational Research Societies (IFORS), 1971-74. Formand for Five International Association's Coordinating Committee (FIACC), 1955-77. Publikationer (bl.a.): An Elucidation of A.K. Erlang's Statistical Works Through the Theory of Stochastic Processes; Moe's Principle; A Distribution Model (disp.).

Bent Scharøe Petersen 1928 -

Civilingeniør (svagstrøm) 1953. Studieophold hos Matematikmaskinnämnden, Stockholm. Arbejdede med konstruktion af SMIL i Lund og forberedelse af Dask, 1953-55. Ansat ved Regnecentralen, 1955-73, først som leder af teknisk afd. i København, hvor han arbejdede med udvikling af Dask og Gier, fra 1962 som leder af tekn. afd. i Århus, beskæftiget med videre udbygning af Gier, RC2000-, RC3000-, RC4000- og RC3500-produktlinier. Tildelt G.A. Hagemanns guldmedalje 1959. Medl. af ATV 1962. ESSO-pris 1963. Siden 1973 telefoningeniør ved Jydsk Telefon A/S, Laboratoriet.

Tage Vejlø 1925 -

Radiotekniker, exam., Teknologisk Inst., København, 1946. Ansat ved Philips Service, København, 1946-47. Radiotekn. ved Garderhusarregimentet Næstved, 1947-48. Laboratorietekn. ved Telefonfabrik Automatic, København, 1948-52. Arbejdede hos Matematikmaskinnämnden, Stockholm og med opbygn. af SMIL i Lund, 1952-54. Ansat ved Niels Bohr Instituttet, København, 1954-55, ved Regnecentralen siden 1955. Arbejdede her først med opbygn. af Dask, siden med Gier. Chef for produktionsafd. siden 1960.

Ole Møller 1913 -

Civilingeniør (fabriking.) 1937. Mag.scient. i astronomi og geodæsi 1942. Forskellige ansættelser som fabriking., 1937-39 og 1942-46. Leder af Søkortarkivets beregningsafd., 1946-62. Ansat ved Regnecentralen, Århus, 1962-66. Lektor ved Astronomisk Inst., Aarhus Universitet siden 1966. Publikationer (bl.a.): Lærebog i kodning for Dask og Selected Numerical Methods (som medforfatter).

Peter Naur 1928 -

Mag.scient. i astronomi, Københavns Universitet, 1949. Dr. phil. 1957. Studieophold i Cambridge, England, 1950-51 og 1953, i USA, 1952-53. Ansat ved Københavns Universitets observatorium, bl.a. som amanuensis, 1953-59. Ansat ved Regnecentralen, København, 1959-69. Lektor ved Danmarks tekniske Højskole, 1961-68. Fra 1969 professor i datalogi ved Københavns Universitet. Publikationer (bl.a.): (som medforfatter og red.) Report on The Algorithmic Language Algol 60; Plan for et kursus i datalogi og datamatik; Concise Survey of Computer Methods.

Christian Andersen 1924 -

Cand.mag. i matematik, Københavns Universitet, 1948. Ansat ved gymnasieskolen, 1948-55, ved Danmarks tekniske Højskole, 1955-61, ved Regnecentralen, 1961-69, bl.a. som afd.-leder, senere direktør for provinsafdelingerne. Med et års orlov ansættelse ved Stanford University, Calif., 1963-64. Ansat ved Inst. for Virksomhedsledelse, Århus Universitet siden 1969. Professor i systemanalyse og databehandling, Århus Universitet, siden 1971. Leder af Edb-rådets systembeskrivelsesprojekt og Syskon-projekt. Medl. af »Sammenslutningen«s administrative udviklingsudvalg. Forfatter eller medforf. til ca. 40 bøger og artikler om maskinkodning, Algol, systembeskrivelse og systemkonstruktion.

Einar Andersen 1905 -

Mag.scient. (geodæsi), Københavns Universitet, 1928. Dr. phil. 1932. Vikar ved Østre Borgerdydsskole og Frkn. Ingwersen og Ellbrechts pigeskole, 1923-25. Ass. i Den danske Gradmaaling, 1926-28. Afd.-geodæt ved Geodætisk Inst., 1928-40. Statsgeodæt 1940-55, direktør 1955-75. Lektor i geodæsi ved Københavns Universitet, 1950-56, professor sammesteds, 1956-75. Medl. af ATV fra 1956 og Det kgl. danske Videnskabernes Selskab fra 1958. Medl. af bestyrelsen for Regnecentralen 1955-64. Har skrevet ca. 80 bøger og afhandlinger på dansk, tysk, engelsk og fransk.

Christian Gram 1932 -

Cand.mag. i matematik, Københavns Universitet, 1956. Amanuensis ved Danmarks tekniske Højskole, 1957-62. Ansat ved Regnecentralen, 1962-73, bl.a. som afd.-leder i numerisk analyse, undervisningschef og udviklingschef. Studieophold ved Berkeley University, USA, 1965-66. Ekstern lektor i numerisk analyse ved Danmarks tekniske Højskole, 1962-72. Professor i datalogi sammesteds siden 1973. Publikationer (bl.a.): Medforfatter til Lærebog i kodning for Gier; Opgaver til Algol kursus; Selected Numerical Methods.

Kurt Henrik Andersen 1933 -

Ingeniør (svagstrøm), Århus Teknikum, 1959. Ansat på Regnecentralen, 1959-71. Arbejdede i Valby med udviklingen af Gier til 1962, derefter i Århus med bl.a. udviklingen af buffersystem til Gier, RC2000 og RC3000. Ansat ved Århus Universitet, først ved RECAU, derefter på Datalogisk Inst. siden 1971

Henning Isaksson 1932 -

Civilingeniør (svagstrøm) 1957. Ansat ved Teletekn. Forskningslab., 1957-58, ved Regnecentralen, 1959-71. Arbejdede med udviklingen af Gier i Valby og fra 1962, som chef for tekn. udviklingsafd. i København, med udviklingen af bl.a. RC1000 datalogger og RC4000. Lektor ved Inst. for Datateknik på Danmarks tekniske Høiskole siden 1971.

Per Brinch Hansen 1938 -

Civilingeniør (svagstrøm) 1963. Ansat ved Regnecentralen, 1963-70, først som systemprogrammør, fra 1967 som afd.leder for programmeludvikling. Planlagde arkitekturen for RC4000 og dens multiprogrammeringssystem. Studieophold ved Carnegie-Mellon University, USA, 1970-72, professor i computer science ved California Inst. of Technology, USA, 1972-76, ved University of Southern California, USA siden 1976. Publikationer (bl.a.): Operating System Principies.

Gunnar Enné 1934 -

Cand.jur. 1956. Advokat 1960. Fuldmægtigudd. hos hrs. Gunnar Gersted. Selvstændig advokatvirksomhed siden 1963. Advokat for Regnecentralen 1963-71.

Niels Martin Schreiner Andersen 1942 -

Civilingeniør (svagstrøm) 1967. Ansat på Regnecentralen siden 1965, fra 1970 som servicechef, fra 1972 som direktør. Medl. af bestyrelsen i Dansk Databehandlingsforening og Foreningen af Danske Edb-Servicebureauer.

Jan Madey 1942 -

Magister i matematik 1964. Dr.phil. 1972, Warszawas Universitet. Siden 1964 ansat ved Inst. for Informatik ved Warszawas Universitet. Vicedir. for Data-centret ved Warszawas Universitet, 1974-75 studieophold ved University of London's Institute of Computer Science, ved Technische Hochschule og Leibniz-Rechenzentrum, München. Forfatter til adskillige bøger og artikler.

Lars Monrad-Krohn 1933 -

Civilingeniør (svagstrøm), Norges Tekniske Høgskole, 1960. Videnskabelig ass. ved Norges Tekniske Høgskole samme år. Stipendiat ved Forsvarets Forskningsinstitutt, 1960-62. Studieophold ved Massachusetts Inst. of Technology, USA, 1962-63. Forsker ved Forsvarets Forskningsinst., 1964-67. Ansat ved A/S Norsk Data-Elektronikk, 1967-73, ved Data Industri (Elektro Union A/S), 1974-75, ved Mycron A/S siden 1975.

Carl-Erik Fröberg 1918 -

Fil.dr. i teoretisk fysik 1949. Docent ved Lunds Universitet, 1949. Laborator i numerisk analyse 1956, professor ved Lunds Universitet siden 1965. Tilknyttet Matematikmaskinnämnden, 1949-63. Studerede datamaskiner ved Inst. forAdvanced Study i Princeton, USA, 1947-48, og ved National Bureau of Standards, Washington, USA,1951. Gæsteforelæser ved forskellige amerikanske universiteter, 1965-68. Hovedredaktør for tidsskriftet BIT siden 1961. Publikationer (bl.a.): Forfatter eller medforfatter til Numerisk Analys; Lärobok i Algol; Lärobok i Cobol; APL; Datamaskiner; Den förlängda intelligensen.

Svein A. Øvergaard 1925 -

Cand.real. (matematik) 1951. Studieophold i Paris, 195152, ved UCLA og New York University, 1961-62. Ansat ved forsvaret, ved Universitetet i Oslo og ved Norges Tekniske Høgskole, 1956-58. Forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt, l 958-71. Leder af Kjeller-Institusjonenes Regneanlegg, 1964-71. Direktør for Regneanlegget Blindern-Kjeller siden 1972. Formand i Norsk Selskap for Elektronisk Informasjonsbehandling, 1962-64 og 1971-76, i Den Norske Dataforening fra 1976. Har været norsk repræsentant i IFIP.

Isaac L. Auerbach 1921 -

B.S. (Electrical Engineering) 1943, Drexel University, USA. M.S. (Applied Physics), 1947, Harvard University, USA. Grundlægger af og præsident for Auerbach Corporation for Science and Technology, 1957. Grundlægger af og præsident for Auerbach Publishers Inc. Medlem af den oprindelige grupper der udviklede Univac. Leder af udviklingen af det datamatiske styringssystem for den første bemandede rumfærd. Grundlægger af IFIP og dets første præsident, 1960-65. Livsvarigt æresmedlem af samme siden 1969. Adjunct professor ved University of Pennsylvania, USA, siden 1973. Publikationer (bl.a.): Forfatter og udgiver af Auerbach Computer Technology Reports, Auerbach DataComm 80 og Auerbach Information Management Series.

Piet Hein 1905 -

Student 1924. Studerede maleri ved Stockholms Konsthögskola, naturvidenskab med særligt henblik på erkendelsesteoretiske problemer ved Niels Bohr Institutet, samt teknik på Polyteknisk Læreanstalt i København. Siden da beskæftiget i teknisk og fra 1940 også i skrivende virksomhed. Har forfattet ca. 7000 gruk og 53 bøger. Har skabt superellipsen og andre matematiske former og gjort ca. 435 opfindelser. Modtager af Aarestrup medaljen, The Alexander Graham Bell Silver Bell samt De gyldne Laurbær. 1973 æresdoktor ved Yale University, USA. 1975 æreshåndværker i København.

Börje Langefors 1915 -

Ingeniør 1937. Arbejdede som ingeniør i forskellige ansættelser, 1937-49. Chef for kontoret for numerisk analyse ved Saab og senere for systemafd. ved DataSaab, 1949-65. Docent i bygningsstatistik, Chalmers, Gøteborg, 1963-65. Professor i adm. informationsbehandling ved Kungl. Tekn. Högskolan og Stockholms Universitet siden 1965. Ekon. dr. hc., Lunds Universitet, 1975. Gæsteprofessor ved Purdue University, USA, 1970. Fellow of NIAS, Holland, 1974-75. Publikationer (bl.a.): Forfatter eller medforfatter til: Theoretical Analysis of Information Systems; Information Systems Architecture; Information and Data in Systems.

Erik Johan Andreas Ohrt 1924 -

Civilingeniør (maskin) 1948. Driftsing. ved Hærens Ammunitionsarsenal og Tuborgs Bryggerier A/S, 1948-53. Handelsministeriets industrikonsulentudd., 1953-55. Ansat i Dansk Arbejdsgiverforening, 1955. Kursuschef på Egelund, 1956, forstander, 1959, underdirektør i afd. f. tekn. opgaver, 1963. Direktør i Dansk Management Center, 1972-75. Siden da påny i Dansk Arbejdsgiverforening. Forfatter, medforfatter eller medoversætter til en række bøger om automation og samarbejdsforhold.

Aage Melbye 1933 -

Cand.polit. 1957. Værnepligtig ved Forsvarets Forskningsråd med tjeneste ved Regnecentralen, 1957-58. Ansat ved Regnecentralen, 1958-71, bl.a. som afd.-leder i statistik og operationsanalyse, servicecenterchef, undervisningschef og økonomichef. Studieophold ved Carnegie-Mellon University, USA, 1964-65. Ekstern lektor i operationsanalyse ved Danmarks tekniske Højskole, 1960-63. Ansat ved Sparekassernes Datacentraler som vicedirektør 1971, siden 1973 som direktør.

Poul Sveistrup 1932 -

Cand.polit. 1957. Amanuensis ved Inst. for Regnskabsvæsen på Handelshøjskolen i Købehavn, 1958-63. Konsulent ved Regnecentralen, især inden for uddannelse og systemkonstruktion, 1964-70. Siden 1971 selvstændig konsulent med speciale i professionel projektstyring. Ekstern lektor i datamatik ved Økonomisk Inst. på Københavns Universitet, 1969-76. Medlem af redaktionskomiteen og redaktør ved DATA siden 1971. Publikationer (bl.a.): Edb og Samfund.

Henning Bernhard Hansen 1930 -

Civilingeniør (svagstrøm) 1956. Ansat ved Regnecentralen, 1958-71, bl.a. som afd.-leder i tekniske beregninger, leder af systemgrupper for CDC1604, fra 1970 undervisningschef. Ekstern lektor i datalogi ved Københavns Universitet, 196871. Amanuensis ved Laboratoriet for Impuls- og Cifferteknik, Danmarks tekniske Højskole, 1971-72. Professor i datalogi ved Roskilde Universitetscenter siden 1972. Publikationer (bl.a.): Medforfatter til Datamatik og forfatter af Basic for begyndere.

Niels Ivar Bech 22. august 1920 - 25. juli 1975

Student (mat.nat.), Gentofte Statsskole, 1940. Studerede matematik ved Københavns Universitet fra 1940. Underviste i matematik og fysik ved Frederik Barfods Skole på Frederiksberg, en skole der var bemærkelsesværdig ved at alle lærere var ulønnede. Lærer på Bagsværd Kostskole, 1945-47. Faglærer i regning og matematik 1944, handelsfaglærer i regning, 1948. Underviste 1948-56 på Købmandsskolens aftenskole. Ansat som beregner på Aktuarkontoret på Telefonhuset i København, 1949-57. Direktør for Regnecentralen, 1957-71, derefter selvstændig konsulent. Medstifter af IFIP 1960, dansk repræsentant i samme, 1960-70, personligt medlem, 1970-73, medlem af bestyrelsen, 1965-70, formand for programkomiteen for IFIP-kongressen i 1962, samt formand for Technical Committee 3, Education, 196263. Hædret med IFIPs Silver Core 1974. Direktør for Instituttet for Fremtidsforskning 1972. Medlem af bestyrelsen for Control Data A/S, 1974-75. Medlem af ATV fra 1962.

Richard Petersen 6. januar 1894- 14. februar 1968

Cand.mag. 1918.Dr.phil. 1933. Underviste fra 1918 ved Polyteknisk Læreanstalt, Københavns Universitet og Søværnets Officersskole. Docent i matematik ved Landbohøjskolen, 1935-37. Professor i matematik ved Danmarks tekniske Højskole 1937, professor i anvendt matematik sammesteds, 1954-64. Medlem af ATV fra 1940. Formand for ATV's regnemaskineudvalg, 1947-55. Medlem af Regnecentralens bestyrelse, 1955-64, som formand, 1955-60. Publikationer (bl.a.): Om en klasse næstenperiodiske analytiske funktioner (disp.); Lærebog i Matematisk Analyse I-IV (som medforfatter).

Poul Sveistrup stiller spørgsmål på Regnecentralens generalforsamling den 14. juni 1971. Her afleveres de skriftligt til formanden, direktør Erik Porsberg, mens dirigenten, direktør Wigo Theilgaard ser til.