RC/NIB/kap29

Fra DDHFwiki
< RC‎ | NIB
Spring til navigation Spring til søgning

Litteratur

med sidehenvisninger

  Andersen, Chr., Niels Ivar Bech og Ole Møller, Lærebog i Kodning for Dask, Regnecentralen, København, 1958. Side 20, 33.
    Lærebog i Algol, Dask Algol for Skole og Hjem, Regnecentralen, København, 1961. Side 42, 84.
    og Chr. Gram, Lærebog i Kodning for Gier, 3. udgave, Regnecentralen, København, 1962, (1. udgave stencil., august 1961) Bind 2, 1963. Side 43, 49. 
  Backus, J.W., et al., Report on the Algorithmic Language Algol 60, (Peter Naur ed.), Regnecentralen, København, 1960; Numerische Mathematik 2, 1960, side 106-136; Acta Polytechnica Scandinavica, Math. and Comp. Mach. Ser. No. 5., 1960; Comm. ACM 3, No. 5, 1960, side 299-314. Side 36, 41.
    Revised Report on the Algorithmic Language Algol 60, Regnecentralen, København, 1962; Numerische Mathematik 4, 1963, side 420-53; Comm. ACM 6, No. 1, 1963, side 1-17; Computer Journal 5, 1963, side 349-67. Side 77. 
  Bech, Niels Ivar, Fastlæggelse af perioder for udvidelse af anlæg ved eksponentielt stigende behov, Nordisk Tidsskrift for Teknisk Økonomi, 1953.
    Beregning af sandsynligheder for mulige belægningstilstande i simpelt bundt med ordnet afsøgning, Teleteknik, nr. 3, 1954.
    Metode til beregning af spærring i alternativ trunking- og gradningssystemer, Teleteknik, nr. 4, 1954.
    Statistical Equilibrium Equations for Overflow Systems, Paper Read before The First International Congress on the Application of the Theory of Probability in Telephone Engineering end Administration 1955, Teleteknik, English Edition, Vol. 1, 1957, No. 1, København 1957. ide 11.
    Løst og fast om elektromagnetisk hukommelse; Indlæg ved idé-aftenen 25. januar 1956 på Telefonhuset, København. Manuskript aftrykt her side 125-29.
    Elektronerne overtager sliddet, Gutenberghus Årsskrift, 1962. Side 54.
    Datamatiske Styringssystemer, En udfordring til dansk erhvervsliv; Foredrag i Akademiet for de tekniske Videnskaber 29. november 1966, Regnecentralen, København, 1967. Side 122. 
  Cauchi, William og Hjalmar Petersen (red.), Bogen om Edb, Databehandlingens Hvem Hvad Hvor, Politikens forlag, København 1969. Side 122.
  Christensen, Henning, et al., A Manual of Gier Algol, (Peter Naur ed.), Regnecentralen, København, 1963. Side 77.
  Gram, Chr. (ed.), Selected Numerical Methods, Regnecentralen, København, 1962. Side 52.
    et al., Gier - A Danish Computer of Medium Size, IEEE Transactions on Electronic Computers, Vol. EC-12, no. 5, 1963, side 629-49. Side 58.
    et al., Datamatik, 11 hæfter, Studentlitteratur, Lund. 1968-70. Side 40, 121, 122. 
  Hansen, H.B., og Henning Nielsen, Rapport vedrørende undervisning i Datalogi for 1. real på Frederiksberg Gymnasium, Regnecentralen, København, 1970. Side 122.
  Hansen, Per Brinch og Roger House, The Cobol Compiler for the Siemens 3003, BIT 6, 1966, side 1-23. Side 40.
  IFIP/ICC Vocabulary of Information Processing, North-Holland, Amsterdam, 1966. Side 120.
  Isaksson, Henning, Hardware Development and Realization of the RC4000 Computer, NordSAM, Oslo, 1967. Side 62.
    Logikudvikling, Elektronik, nr. 7, 1969, side 31-34. Side 62. 
  Jensen, Arne, Moe's Principle, Kjøbenhavns Telefonaktieselskab, 1950. Side 9, 11.
  Jensen, Jørn, et al., Dask kontrolprogrammer - vejledning i brugen, (Peter Naur ed.), Regnecentralen, København, 1959. Side 35, 118.
  Juulsgaard, Jørgen, og Palle Mogensen (red.), Datalogi, Danmarks Skoleradio/TV, 1969. Side 122.
  Langefors, Börje, Theoretical Analysis of Information Systems, Studentlitteratur, Lund, 1966. Side 98.
  Matematikmaskinnämndens Arbetsgrupp, Kodning för Besk, Stockholm, 1955. Side 30.
  Melbye, Aage, Bearbejdning af valgresultater på Dask, BIT 1, 1961, side 113-29. Side 106.
  Naur, Peter, A Course of Algol 60 Programming, Regnecentralen, København, 1960. Side 41, 77.
    The Design of the Gier Algol Compiler BIT 3, 1963, side 124-40 og 145-66. Side 38.
    Plan for et kursus i Datalogi og Datamatik, Regnecentralen, København, 1966. Side 40, 121.
    Concise Survey of Computer Methods, Studentlitteratur, Lund, 1974. Side 40, 122. 
  Perlis, A.J., and K. Samelson (eds.), Report on the Algorithmic Language Algol by the ACM Committee on Programming Language and the GAMM Committee on Programming, Numerische Mathematik 1, 1959, side 41-60. Side 35.
  Sveistrup, Poul, Noter til Kursus i Systemanalyse og Problemformulering ved Edb, Databehandlingsforeningen, København, 1961, (stencil.). Side 110.
    An Approach to a Systems Concept, Working Papers of the IFIP Seminar in ADP, Vol. 4, part 2, (B. V. Walden and A.A.M. Veenhuis, eds), Swets & Zeitlinger, Amsterdam, 1969. Side 114. 
  Wilkes, M.V., D.J. Wheeler and S. Gill, The Preparation of Programs for an Electronic Digital Computer, Addison Wesley, Reading, Massachusetts, 1951. Side 35, 38.