WordWork

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
WordWork 2.5

Tekstbehandlingsprogram til skærmterminaler udviklet af DDE til MIKADOS og senere porteret til Supermax. WordWork blev leveret i tre versioner: en dansk-, en tysk- og en engelsk-sproget version. WordWork kunne kun benyttes på skærmterminaler, der var forsynet med 16 funktionstaster. Brugeren ville normalt have en papskinne liggende ovenover funktionstasterne med navn på funktionen.

Virkemåde

Læseren bedes bemærke at MIKADOS kun stiller 48 Kbyte til rådighed for brugerens program samt dokument.

WordWork består af 6 programmer, der udfører WorkWorks forskellige funktioner: redigering, udskrivning, kopiering, sletning og omdøbning af tekster og kataloger. Disse forskellige funktioner sammenknyttes af WordWorks overordnede kommandoniveau.

Programmerne er:

 • WW - Overordnede kommandoniveau, Nyt brugernavn.
 • WWED - Redigering.
 • WWPRI - Udskrivning.
 • WWREDECO - Kopiering, Sletning og Omdøbning af tekster.
 • WWCATAL - Katalog af en disk.
 • WWBACCOM - Sikkerhedskopiering og Komprimering af disk.

Hovedmenu:

          **************************************
          * WordWork overordnet kommandoniveau *
          *      Version 3.3       *
          **************************************

Lovlige kommandoer:
R - Rediger (/indskriv) tekst.
U - Udskriv tekst på skriver.
N - Nyt brugernavn.
F - Fjern (slet) tekster.
V - Vis katalog over tekster på disk
K - Kopier tekster.
O - Omdøb navnet på en tekst.
I - Indvind frit område på disk. (Komprimer disk.)
S - Sikkerhedskopiering af disketter.
B - Udgang til Brugerprogram.
M - Udgang til MIKADOS.

Kommando : 

Redigering af en tekst sker på følgende måde: Man taster 'R' og når skærmen derefter er blank, vil den nye tekst kunne indtastes. Dette kan ske, uden at brugeren behøver at tænke på at skifte linie, såfremt redigeringsparameteren "Automatisk linieskift" har værdien 'J'. Det ord, man er i færd med at skrive, når højremargen nås, bliver automatisk flyttet ned på den efterfølgende linie. Det er muligt at trykke på en funktionstast til f.eks.: indsæt/slet linje, centrer tekst, indsæt/slet tegn, find/erstat, flytte tekst, m.m. En særlig avanceret funktionstast var REGNING, som eksekverede en indbygget lommeregner, som kan benyttes til at lave en udregning og resultatet kan overføres til tekstdokumentet.

Tekstformatering

Dette skete med punktum-punktum kommandoer, hvor brugeren kunne angive margen, sidehoved, skriftstørrelse, brevfletning o.a.

WordWork var skrevet i Pascal. Det blev porteret til Supermax, og fik væsentlig flere funktioner. Det indgik i kontorsystemet som Supermax Tekst.