Contex/mekaniske

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Contex A.jpg

CONTEX A

Ud fra Henning Carlsens idegrundlag udviklede de tre brødre i et bemærkelsesværdigt samarbejde den første Contex maskine. Se herom i avisartikler. Konstruktive detaljer blev patent anmeldt i oktober 1944 af John Carlsen.

CONTEX A maskinen har et halvt tastatur, d.v.s. at de enkelte ciffer positioner kun har taster for cifrene 1 til 5. 6 til 9 må indtastes med to tryk. Der forudsættes altså at brugeren kan addere subsidiært subtrahere to encifrede tal. Maskinen har 8 ciffer positioner, der er teknisk identiske, så operanderne kan indtastes i vilkårlig cifferrækkefølge. Maskinen udfører altså en addition af alt det indtastede. Der findes én slettetast. Subtraktion, multiplikation og division kan udføres af en trænet bruger ved gentagne additioner af operander eller deres komplement. Det kan vel ikke en gang en nutidig student forventes at kunne. Men det kunne mange kontorfolk i tiden 1940 til 1960. Maskinens hovedanvendelse var dog til simpel addition.

Maskinen består af et bakelithus, et glasvindue og den mekaniske regneenhed med tastaturarme af pertinax. Regneenheden er sammensat af identiske cifferpositioner. Det hele er holdt på plads af en bundplade. Der blev fremstillet 48000 enheder i årene 1945-50. Der blev anvendt kunststofmaterialer i en for datiden høj grad. DDHFs to enheder er nummereret 86860 og180922.


Contex B.jpg

CONTEX B

Denne maskine er i alt væsenligt som CONTEX A, men er i sit ydre designet af Sigvard Bernadotte, se Dybdahl: Dansk Design 1945-1975 pp. 225-228. I alt blev der fremstillet 190000 enheder.

Med få specielle cifferpositioner blev der fremstillet varianter af A såvel som B for det gamle engelske møntsystem med:

1 Pound = 20 Shillings - 1 Shilling = 12 Pence - 1 Penny = 4 Farthings.


Contex 10.jpg
Contex 20.jpg

CONTEX 10 og 20

John Carlsen havde i 1956 etableret egen virksomhed og CONTEX 10 blev udviklet af Henning og Erling Carlsen, som i fællesskab anmeldte patent i marts 1957. Henning Carlsen varetog nu udvikling og Erling Carlsen produktion.

De to makiner er funktionelt ens, 10 er manuelt drevet, medens 20 er motordrevet. De er radikalt forskellige fra CONTEX A og B. Der er eet decimalt tastatur for indtastning af operander, taster for valg af regneoperation og tast for manuel udførelse af den valgte operation. Det ydre er igen designet af Sigvard Bernadotte.

Maskinen udfører grundlæggende addition og subtraktion. Multiplikation og division udføres ved gentagne additioner / subtraktioner. Detailleret virkemåde er beskrevet i US patent 2988274, i artikel af Martin Reese og i artiklen Repairing a Bohn-Contex. Der findes flere video'er med Contex 10 på YouTube, bl.a. denne hvor virkemåden vises.

I jubilæumsskriftet omtales piratkopiering rundt omkring i verden. En russisk kopi af CONTEX 20 findes på adressen her. DDHFs eksemplarer har numre 425901og 668711. Kun CONTEX 20 fungerer.


Contex 30.jpg
Contex 55.jpg

CONTEX 30 og 55

Disse to maskiner er videreudviklinger med tilføjelse af helautomatisk multiplikation for 30'eren og yderligere helautomatisk division for 55'eren. Denne er noget højere, idet der er tilføjet et kvotient register.

DDHFs eksemplarer er nummereret 473150856 og 483007548. Kun CONTEX 55 fungerer.