Krigen om elektricitet

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Indledning

Hvorfor lige skrive om elektricitet ? Tja, uden elektricitet - ingen computere.

Computere tilsluttet den offentlige el-forsyning modtager vekselstrøm, men diverse bærbar udstyr, herunder også mobiltelefoner (små computere) kører på batterier - altså jævnstrøm.

Strøm er altså ikke bare strøm. Der er fordele og ulemper ved begge dele, og disse forskelligheder betød 'krig' allerede fra begyndelsen, da opfinderne og udviklerne helst så at deres strøm blev den (undskyld!) "strømførende" på markedet. Der var store penge at hente hvis man vandt denne konkurrence.

At der så senere er blevet ganske god plads til begge typer kunne ingen forudse.

Brugen af elektricitet har yderlige bredt sig her i starten af år 2000-tallet med omlægning af industri, transport og meget andet til elektricitet, f.eks. elektriske biler som dog ikke er nogen større nyhed, idet man allerede i 1830'erne eksperimenterede med batteridrevne køretøjer. Batterierne kunne imidlertid ikke genoplades og var derfor i praksis ubrugelige til et køretøj. Det ændrede sig i 1859, da franskmanden Gaston Planté udviklede et genopladeligt batteri baseret på bly og syre. Men det er en helt anden historie.

Elektricitet fra 1878 og frem

Som H.C.Andersen ville have udtrykt det: "Der var engang ... "og det var i 1800-tallet, nærmere betegnet den sidste del af det århundrede, at elektriciteten udviklede sig via en række nøglepersoner, hvis navne direkte indgår i dagens elektriske betegnelser som: Volt, Ampere, Watt m.fl. - omtalt i artiklen, og ikke mindst baseret på H:C:Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen.

Historien udvikler sig nærmest til noget der minder om en rigtig krig med påstande, anklager og demonstrationer med mere mellem parterne som primært er Thomas Edison og investoren George Westinghouse, der kæmper for henholdsvis deres jævnstrøm og vekselstrøm.

Historien spænder fra 1878 og frem.

Der ligger naturligvis rigtig mange informationer på internettet om opfinderne, udviklerne osv. ligesom søgning på gamle annoncer viser mange sjove indslag om elektricitetens udvikling og ikke mindst anvendelse i helt almindelige hjem.

Den triste brug af elektricitet

Omkring 1882-1883 finder man på at bruge elektricitet til aflivning - altså til eksekvering af dødsstraf - i stedet for hængning eller halshugning. Den elektrisk stol opfindes - af en tandlæge !

Elefanten "Topsy"

I krigen mellem parterne om elektricitetens farlighed - jævn- eller vekselstrøm - finder man på at bevise farligheden ved at aflive en elefant med strøm. Så her kommer den gribende historie om aflivning af elefanten Topsy, som oven i købet er dokumenteret såvel på skrift som i billeder og film. Søg blot på nettet efter "Elefanten Topsy".

De elektriske kendisser

I artiklens sidste sider er en kort beskrivelse af nogle af nøglepersonerne på listen, og som der naturligvis findes oceaner af informationer om på internettet, f.eks.

  • H.C.Ørsted (sammenhængen mellem elektricitet og magnetisme)
  • Michael Faraday (elektromagnetisk induktion)
  • Thomas Edison (jævnstøm)
  • George Westinghouse (investor, så mulighederne i vekselstrøm)
  • Alessandro Volta (opfinder af batteriet, lægger navn til måleenheden for elektrisk spænding)
  • André-Marie Ampère (lægger navn til måleenheden for elektrisk strøm)
  • James Watt (udvikler dampmaskine, lægger navn til måleenheden for forbrug)
  • Georg Simon Ohm (eksperimenter med elektrisk modstand i strømførende ledere, lægger navn til måleenheden for elektrisk modstand)

... og mange flere

... og her er historien så .. !

Læs historien her: Krigen om elektricitet