RC Virksomhedsspil

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Produktblad for RC Virksomhedsspil

Regnecentralens servicecenter i Odense udviklede i samråd med statsautoriseret revisor et virksomhedsspil i modulær opbygning med henblik på undervisning. Det er et EDB-støttet simulering, hvor konsekvensberegningerne udføres på en computer i datacenteret, og eftersom det blev lanceret i 1970 som brevkursus eller virksomhedsseminar, er det sandsynligvis det første dansk-udviklet computerspil på kommerciel basis.

Virksomhedsspillet blev udviklet med det formål at give deltagerne indsigt i principper og problemer i forbindelse med en ledelses planlægnings- og kontrolproblemer. Ved hjælp af datamaten kunne man på få dage simulere en given virksomheds gang, eksempelvis over en ti-årig periode, og deltagerne kunne få indblik i beslutninger og konsekvenser, der i praksis ville tage år at erfare.

Der blev udviklet tre moduler:

MODUL 611
en vare
et marked
produktionsenheder
MODUL 623
to varer
tre markeder
to maskintyper
MODUL 623s
to varer
tre markeder
to maskintyper
sælgere

MODUL 623 blev afviklet over 10 perioder, hvor de enkelte hold (deltagere) fik tildelt hver sin virksomhed, en rapport over dennes status, samt salgsprognoser for de kommende perioder. Den tildelte virksomheds produktionsapparat består af fabrikationshaller samt to maskintyper, hvorpå der kan produceres to forskellige varer. Disse varer kan afsættes på tre forskellige markeder.

Ved hver periode skulle de enkelte hold tage beslutning vedr. følgende:

  • udgifter til markedsanalyser
  • udgifter til forskning og produktudvikling
  • udgifter til reklame
  • investering i produktionsapparat
  • produktionsfastsættelse
  • produktionsoptimering
  • prisfastsættelse
  • fremtidsinvesteringer

Udfra de enkelte holds beslutninger foretog EDB-systemet en konsekvensberegning, hvis resultater blev beslutningsgrundlag for følgende periode.