Sparekassernes Datacentraler

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Receptionen hos SDC A/S

Foreningen Sparekassernes Datacentraler – i daglig tale kaldt SDC – blev etableret i 1963 med det formål at udføre elektronisk bogføring for de danske sparekasser. Idégrundlaget var dengang som nu: lavere omkostninger for den enkelte gennem fælles stordrift. Den første central under SDC, Københavner-centralen, sættes i drift i 1964. I 1966 åbnes endnu en central i Århus og året efter endnu en i Odense. Den fysiske nærhed mellem sparekasse og driftscenter var dengang af stor betydning. Gennem 1960´erne vokser SDC's markedsandel kraftigt. Allerede i starten af 1970´erne - knap ti år efter etableringen - er stort set samtlige danske sparekasser med behov for edb-ydelser tilsluttet SDC.

Med indførelsen af online-teknikken i begyndelsen af 1970'erne blev centralerne i Århus og Odense nedlagt, og alle aktiviteter samledes først i København og senere i SDC's nuværende domicil i Ballerup. Det officielle navn bliver samtidig Sparekassernes Datacenter.

I 2004 indgår norske Terra-Gruppen (d.d. Eika Gruppen) aftale om at benytte SDC som IT-leverandør. Skiftet halverer IT-omkostningerne for gruppens 80 banker.

I 2006 vælger også den svenske banksammenslutning Cerdo SDC som IT-leverandør

I 2009 vælger de færøske pengeinstitutter SDC som samarbejdspartner og leverandør på IT-siden

I 2009 etablerede SDC og BEC (Bankernes EDB Central) fælles drifts- og udviklingsselskab, Nordisk Finans IT, som skulle varetage fælles drift samlet hos JN Data og systemudvikling for SDC og BEC. Virksomheden hedder nu SDC A/S og er en af de tre store bankcentraler i Danmark.

I 2012 beslutter BEC og SDC ikke at fusionere og afvikler sammen Nordisk Finans IT, hvor BEC hjemtager og implementerer kapital-markeds-platformen ”Calypso”.

I 2012 overfører SDC sin IT-drift fra IBM til JN Data A/S, som hermed bliver driftsleverandør til hele den danske sektor - Nordea og Danske Bank undtaget

I 2023 fejrer SDC sit 60 års jubilæum.

Kært barn - mange navne: Gennem de sidste 60 år har SDC været på noget af en logo- og navnerejse. En rejse der bl.a. afspejler, hvordan vi er gået fra at være en virksomhed med fokus på drift og systemudvikling til danske pengeinstitutter, til i dag at være en moderne IT-virksomhed med fokus på systemudvikling til pengeinstitutter i hele Norden:

Sparekassernes Datacentraler (1963)
Sparekassernes Datacenter (1978)
SDC af 1993 (1994)
SDC Udvikling (2001)
Skandinavisk Data Center (2008) 
SDC (2014)

Datacenterets historie fortalt i 3 tidsperioder + fortælling om Gamma-30 mv.

Forfatteren var personligt ansat i virksomheden – i driftsafdelingen - fra 1970 – 1980, i perioden hvor medarbejderstaben voksede fra omkring 50-60 til det tidobbelte, hvor datacentrene i henholdsvis Århus og Odense blev nedlagt og medarbejderne flyttet til København og hvor virksomheden flyttede fra det centrale Vesterbro til forstaden Ballerup (1978).

Materialet indeholder bidrag fra tidligere kolleger der har arbejdet på flere af datacentrene og været med fra de helt tidlige år.

Dansk Data Historisk Forening modtog en større donation af edb-maskiner, regnemaskiner m.m. fra det tidligere Sparekassemuseum på Klarskovgård, efter de store bank- og sparekassefusioner i årene omkring 1990, herunder dokumenter, fotografier mv. som er benyttet i historien.

Mange af fotografierne er lagt separat på DDHF’s WIKI med beskrivelse af maskiner, begivenheder og personer. Tilsvarende er mange af de omtalte maskiner også beskrevet andre steder i DDHF’s WIKI.

  • BIND 1: ”Da Sparekasserne gik sammen om edb-udvikling og –drift”
  • BIND 2: ”SDC’s overgang fra drift på Gamma-30 til IBM-systemer”
  • BIND 3: ”SDC flytter til Ballerup”
  • 'GAMMA-30: Maskine, drift

Kort præsentation af ovenstående fortællinger

”Da Sparekasserne gik sammen om edb-udvikling og –drift”

En historie om hvordan sparekasserne opstod som andelskasser og om de forskellige organisationer og foreninger der opstod i den forbindelse. Specielt da man samles om den nye edb-teknologi og danner et fælles datacenter med egne programmører, maskiner og drift. Maskinparken starter med franske Bull Gamma 30 anlæg hvor de sprit-dublikerede kontrakter er med i materialets bilag. Maskinparken udvides senere med IBM anlæg.

Link til: BIND 1.

"SDC’s overgang fra drift på Gamma-30 til IBM-systemer"

En fortælling om de mange maskiner og systemer som blev anvendt i driften for at afvikle de mange opgaver for sparekasserne. Processen starter typisk med modtagelse af data på papirkodebånd og data fra hundrede tusinde indlæste check-blanketter til data lagres på magnetbånd og disk, og hvor lister skrives ud i endeløse baner, efterbehandles og sendes til kunder (kontoudskrifter) og sparekassefilialer. Flere typer papirlister erstattes af ’print’ på mikrofilmkort – microfiche – som hver især erstatter 200 sider print. Det bliver i perioden også muligt at tilgå data on-line via forskellige former for terminaler, internt i SDC og ude i sparekassefilialerne – længe før internettets fremkomst.

Link til: BIND 2.

"SDC flytter til Ballerup”

Lokalerne i Meldahlsgade på det centrale Vesterbro i København er efterhånden for små og for upraktiske med maskiner og folk i flere etager rundt i huset. SDC køber en grund i Ballerup i et område der udlægges til ’fredlige’ virksomheder uden behov for tunge lastvognstransporter, røg og støj fra produktion.

Områdets første beboer var Topdanmark og senere kom der en lang række andre edb-/IT-virksomheder til f.eks. PBC/PBS, Kommunedata / KMD, Oracle, Siemens, Christian Rovsing A/S – og mange flere.

Materialet beskriver bl.a. den nye bygning, selve udflytningen i 1978, driften og udviklingen herfra.

Link til: BIND 3.

"GAMMA-30, maskinen, drift og operatøruddannelse"

Link til: 'alt om GAMMA-30'.

Tilknytningen til Ballerup, "Silicon Valley"

Læs mere om området og dets mange IT-virksomheder: [1]

Mere information