Vores brug af CR-klassifikation

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Bøgerne er opstillet efter klassifikations-systemet i Computing Reviews (version 1998). Hver gruppe er her forsynet med nogle stikord, der skal vise, hvordan vi har placeret emnerne i grupperne. Vi bruger ikke alle undergrupper, og inden for hver undergruppe står bøgerne foreløbig tilfældigt ordnet:

A. GENERAL LITERATURE
A.0 General: Bøger om IT generelt (a la Naur: Computing - a Human Activity). IT og samfund og nøglepersoner (f.eks. NIB-bogen, Turing-lectures, bog om Babbage,...). Ide-historie, Teknologi-historie. (se også K.1 og K.2)
A.1 Introductory and Survey: Populærbøger om IT beregnet for 'menigmand'.
A.2 Dictionaries: EDB-Ordbøger, IT-terminologi-lister. Data-encyklopædier. Standarder.
A.3 Rapporter, Betænkninger: Rapporter om IT, datalove, IT-uddannelse, IT-administration mv. Betænkninger fra Administrationsdepartement, Edb-kapacitetesudvalg, Edb-Rådet, ATV m.fl.

B. HARDWARE: Grundlæggende elektronik. Design af kontrolkredse, mikroprogramlager, aritmetik, datalager, IO-kredse og datamater. Effektivitet og Pålidelighed.
B.0 General
B.3 Memory
B.6 Logic Design

C. COMPUTER SYSTEMS ORGANIZATION:
C.0 General: Design af cpu-er og datamater. Systemarkitektur.
C.1 Processor Architectures
C.2 Computer-Communication: Netværk-design. Protokoller. Datakommunikation. Progr.sprog til datakommunikation.
C.3 Special-Purpose Systems: Processtyring. Realtids-systemer. Signalbehandling.
C.4 Performance of Systems
C.5 Computer System Implementation: Beskrivelser af konkrete datamater. PC-struktur. Mikroprocessorer.

D. SOFTWARE: Generelt om programmeringsproblemer, -filosofi og lign.
D.0 General: Nogle få meget generelle bøger om programmering.
D.1 Programming Techniques: Generel programmeringsteknik. "Den Røde Tråd". Programerings-paradigmer (funktionsprogr., logikprogr., parallelprogr., ...).
D.2 Software Engineering: Programorienteret systemudvikling (se også K.6). Design og konstruktion af programmer. Algoritmer og Datastrukturer.
D.2.5 Testing and Debugging: Test og fejl-rettelse af programmer
D.3 Programming Languages: Generelt om programmeringssprog.
D.3.1 Formal Definitions: Formelle sprog-definitioner (Algol60-rapporten mv.)
D.3.2 Language Classification: Her er beskrivelser af specifikke sprog ordnet alfabetisk efter sprog i ca. 20 undergrupper: X Ada, X Algol, X APL, X Assembler, X Basic, X C-sprog, X Cobol, X Comal, X Delphi, X Fortran, X Java, X Lisp, ..., X Snobol, X XML.
D.3.4 Processors: Fortolkere, Oversætterteknik, metoder til kode-generering. Syntaxanalyse. Lageradministration. Run-time systemer, ...
D.4 Operating Systems: Design og konstruktion af operativsystemer. Specifikke operativsystemer som System/360, Windows, Unix, ...

E. DATA: Datastrukturer generelt.
E.0 General
E.1 Datastructures: Grafer, netværk, lister, tabeller, træer, ...
E.3 Data encryption: Kodningsteori og kryptering
E.5 Files: Fil-strukturering og -håndtering.

F. THEORY OF COMPUTATION
F.0 General: Teoretisk datalogi. Automatteori. Beregnelighed. Parallelisme. Semantik af sprog.
F.2 Analysis of Algorithms and Complexity: Algoritmeanalyse. Verifikation af programmer.
F.4 Mathematical Logic: Logik og bevis-teori.

G. MATHEMATICS OF COMPUTATION: Konkrete algoritmer for sortering
G.0 General: Almen matematik, lærebøger. Klassiske beregningsmetoder.
G.1 Numerical Analysis: Numerisk analyse. Konkrete algoritmer for matematiske funktioner
G.2 Discrete Mathematics: Kombinatorik, tekstsøgning mv.
G.3 Probability, Statistics: Statistik. Sandsynlighedsregning. Operationsanalyse.
G.4 Mathematical Software: Programmer der understøtter matematisk analyse.

H. INFORMATION SYSTEMS:
H.0 General: Generel systemteori.
H.1 Models and Principles: Systemmodeller a la B. Langefors og andre.
H.2 Database Management: Database-teori. Database-design. Database-sprog og database-håndtering. Database-systemer som f.eks. Access, Oracle, Paradox, SQL-server.
H.4 Information Systems Appplications: E-post. Telekonferencer. Word, Excel og lign. systemer.
H.4.1 Office Automation: Kontorautomation.
H.5 User Interfaces: Design og brug af Brugergrænseflader. Brugervenlighed. Multimedie-systemer. Web-design. Specifikke systemer som PowerPoint, FrontPage, HTML og CMS-systemer.

I. COMPUTING METHODOLOGIES:
I.0 General:
I.1 Symbolic and Algebraic Manipulation: Symbolmanipulation.
I.2 Artificial Intelligence: Kunstig intelligens. Ekspertsystemer. Neurale netværk. Computer-spil.
I.3 Computer Graphics: Grafik-systemer
I.4 Image Processing: Billedbehandling.
I.5 Pattern Recognition: Mønstergenkendelse.
I.6 Simulation: Dynamisk programmering.
I.7 Text Processing: Dokument- og tekstbehandling.

J. COMPUTER APPLICATIONS:
J.1 Administrative Data Processing: Administrativ databehandling. Økonomisystemer. Kontorautomation. Informationssøgning generelt.
J.2 Physical Sciences and Engineering: Bøger om databehandling af naturvidenskabelige opgaver
J.3 Life and Medical Science: Anvendelse af IT i medicin og sundhedstjenesten.
J.4 Social and Behavorial Sciences: Bøger om databehandling af samfunds- og økonomi-opgaver
J.6 Computer-Aided Engineering:
J.7 Computers in Other Systems: Diverse andre specielle anvendelses-systemer

K. COMPUTING MILIEU:
K.1 The Computer Industry: IT-markedsanalyse. Beretninger om specifikke IT-firmaer (bl.a. Geodætisk Inst., IBM, Meteorologisk Inst., NKT).
K.2 History of Computing: IT-historie generelt. IT-biografier.
K.3 Computers and Education:
K.3.1 Computer Uses in Education: IT-brug i undervisning generelt.
K.3.2 Computer Science Education: Undervisning i Datalogi og IT, især på universiteter.
K.4 Computers and Society: Organisation (generelt). IT-arbejdspladser og sociale aspekter. Privatliv. Sikkerhed og IT-kriminalitet. IT og velfærd.
K.5 Legal Aspects of Computing: IT og jura. Datalovgivning.
K.6 Management of Computing and IT-Systems: IT-sikkerhedsproblemer. Styring af IT-ændringer og -drift.
K.6.1 Project and People Management: Admini-orienteret Systemudvikling (se også D.2). IT-Projektledelse. Styring af installation og drift.
K.6.3 Software Management: Styring af programudvikling.
K.6.4 System Management: Styring af IT-systemer generelt. Kvalitetskontrol.
K.7 The Computing Profession: IT-stillingstyper. IT-faglige organisationer. Etiske problemer. Certificering.
K.8 Personal Computing: Freeware, Shareware. Regneark,

Hele klassifikations-systemet kan ses på Computing Reviews Classification

(Version 6, CG, apr. 2016)