8-bit tegntabeller

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

8-bit tegnsæt af national relevans.

ISO 8859-1

ISO 8859-1
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
2_ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3_ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4_ @ A B C D E F G H I J K L M N O
5_ P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6_ ` a b c d e f g h i j k l m n o
7_ p q r s t u v w x y z { | } ~
A_ NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
B_ ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
C_ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
D_ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
E_ à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
F_ ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Code page 437

Tegnsæt for den oprindelige IBM PC. Bemærk at mange nationale bogstaver ikke har en versal-udgave. For eksempel for 'á' er der ingen 'Á'.

IBM CP 437
_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_ NUL
1_ §
2_ ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3_ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4_ @ A B C D E F G H I J K L M N O
5_ P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6_ ` a b c d e f g h i j k l m n o
7_ p q r s t u v w x y z { | } ~
8_ Ç ü é â ä à å ç ê ë è ï î ì Ä Å
9_ É æ Æ ô ö ò û ù ÿ Ö Ü ¢ £ ¥ ƒ
A_ á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ ¬ ½ ¼ ¡ « »
B_
C_
D_
E_ α ß Γ π Σ σ µ τ Φ Θ Ω δ φ ε
F_ ± ÷ ° · ² NBSP