ESTA

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

ESTA, der står for Ekspertsystem Skal til Tekst Animering, er et forholdsvist enkelt system til opbygning af ekspertsystemer beregnet til undervisning. Eleven indlægger en række tekstbaserede regler, hvorefter brugeren gennem besvarelse af en række spørgsmål, som systemet stiller, kan få en række råd. Forstår brugeren ikke umiddelbart et spørgsmål, kan systemet uddybe og forklare nærmere hvad der menes. Formålet er at lære eleverne, hvordan viden bliver til, hvilket de opnår ved at bygge ekspertsystemer.

Pakken var udviklet i 1987 af Prolog Development Center A/S og formidlet af Landscentralen for Undervisningsmidler indtil 1990 hvorefter formidlingen blev overtaget af Orfeus.

Eksempel

I det af følgende har vi som et eksempel illustreret, hvordan man ved kan opbygge et ekspertsystem, der vil kunne rådgive om tilskud fra det offentlige.

Nedenstående citat er hentet fra "Sociale ydelser - hvem, hvad og hvornår 1983", udgivet af tidsskriftet "Forsikring" i redaktionelt samarbejde med Forsikringsoplysningen.

Hjælpemidler (side 5., spalte 2, linie 8 f.n.)

Hvis man har en varig invaliditet eller er svækket af sygdom eller alderdom, er der mulighed for at få hjælp til hel eller delvis betaling af hjælpemidler. Betingelsen er, at man ved brug af hjælpemidlet kan passe sit arbejde, eller at hjælpemidlet i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse. Eksempler på hjælpemidler er krykker, proteser, støttekorsetter, bandager, motorkøretøjer, ortopædiske sko og brilleglas med styrke +/- 7 og derover.

Briller (side 9, spalte 2)

Sygesikringen yder kun tilskud til børn under 16 år til brilleglas og brillestel - og kun ved første anskaffelse af briller, samt når ændrede glas eller stel er nødvendige. Tilskud ydes ved glasstyrke til og med +/- 6.75. Lægeordination er ikke nødvendig.

Første skridt er at omforme en tekst, så den kan bruges i et ekspert system, er at genkende de indgående parametre. Af teksten fremgår det, at det er muligt at opnå tilskud til briller, såfremt disse har en vis styrke, og at man er under 16 år. Der indgår altså to parametre, dels brillestyrken og dels personens alder.

Først har vi brug for at vide, om det, der ønskes tilskud til, er briller. Til det formål defineres en logisk parameter tilskud_til_briller, som enten kan antage værdien sandt eller værdien falsk. Denne defineres i ESTA på følgende måde:

parameter tilskud_til_briller:
 'det er briller der ønskes tilskud til'
type logisk
spørgsmål 'Ønskes der tilskud til briller ? '

Det tilknyttede spørgsmål benyttes af ESTA, når værdien af parameteren skal findes.

Parameteren person_alder kan antage talværdier og bruges til at gemme en persons alder. Parameteren defineres i ESTA som:

parameter person_alder: 'Personens alder '
type tal
spørgsmål 'Hvor gammel er personen ? '

Endelig har vi brug for talparameteren brille_styrke til at registrere brillens styrke.

parameter brille_styrke: 'Brille styrke '
type tal
spørgsmål 'Hvad er styrken i de briller der søges tilskud til ? '

Med de tre parametre, brille_styrke, person_alder og tilskud_til_briller, kan vi nu formulere følgende regler:

 1. Hvis der ønskes tilskud til briller, undersøges det om de næste to regler kan opfyldes.
 2. Hvis personens alder er mindre end 16 år og brillestyrken er mindre end eller lig med +/- 6.75 kan vi give rådet "Der ydes tilskud til briller med en glasstyrke indtil +/- 6.75, når der er tale om børn under 16 år, og det er første gang der anskaffes briller"
 3. Hvis brillestyrken mindst er +/- 7, kan der gives rådet: "Der ydes tilskud til briller med en glasstyrke på mindst +/- 7, såfremt man ved brug af brillerne kan passe sit arbejde, eller hvis brillerne i væsentlig grad vil lette den daglige tilværelse."

Første regel indlægges i sektionen start:

SEKTION start  : 'Start sektionen '
           /* En konsultation starter altid
             med sektionen start */

HVIS tilskud_til_briller UDFØR tilskud_briller
           /* Hvis der ønskes tilskud til briller
             udføres den sektion, der undersøger
             om personen er tilskudsberettiget. */

De næste to regler formuleres i sektionen tilskud_briller.

SEKTION tilskud_briller :
  'I denne sektion gives råd om tilskud til briller'

HVIS ( person alder < 16 ) og ( brille styrke <= 6.75 ) RÅD
   'Der ydes tilskud til briller med en glasstyrke til ' &
   'med +/- 6.75 når der er tale om børn under 16 år, ' &
   'og det er første gang der anskaffes briller.'

HVIS ( brille styrke >= 7.0 ) RÅD
   'Der ydes tilskud til briller med en glasstyrke' &
   'på mindst +/- 7 såfremt man ved brug af brillerne' &
   'kan passe sit arbejde, eller hvis brillerne i væsent-' &
   'lig grad vil lette den daglige tilværelse.'

Konsulteres den gennemgåede videnbase, kunne dialogen foregå som vist herunder.

Ønskes der tilskud til briller ? JA

Hvor gammel er personen ? 15

Hvad er styrken i de briller der søges tilskud til? 7.5

Der ydes tilskud til briller med en glasstyrke
på mindst +/- 7 såfremt man ved brug af brillerne
kan passe sit arbejde, eller hvis brillerne i væsent-
lig grad vil lette den daglige tilværelse.

Det sidste råd blev givet fordi følgende er sandt:
(brille_styrke >= 7.0 )