Orfeus

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Organisationen til fremme af undervisningsprogrammel til skolerne – Orfeus – eksisterede som selvstændig organisation fra 1988 til 2000. Orfeus var stiftet af kommunerne og amterne (skoleejerne) som en erhvervsdrivende fond, engangsfinansieret med 13,5 mio. kr. Baggrunden for initiativet var en erkendelse af, at det danske skolemarked var for lille til en rentabel udvikling af undervisningssoftware.

Efter 11 år løb projektet tør for penge, og ejerne – kommunerne og amterne – ville ikke skyde flere midler i organisationen. De og staten enedes derfor om at overgive ansvaret til staten/Undervisningsministeriet og overdrog virksomheden med medarbejdere og produkter til statsvirksomheden UNI-C. I en periode videreførte UNI-C udviklingen og salg af Orfeus-undervisningsprogrammer, sammen med UNI-C's egne.

Aktiviteter

Orfeus' kerneaktivitet var produktion af undervisningsprogrammer, som ellers ikke ville blive produceret. I intet land i Europa var denne produktion selvfinansierende, og hensigten med Orfeus var at konsolidere produktionen med henblik på at oparbejde en kritisk masse af fagrettede programmer, der synliggjorde et tilstrækkeligt udbud. Konsolideringen betød blandt andet at det statsfinansierede Landscentralen for Undervisningsmidler blev lukket i 1990, og Orfeus overtog udvikling og distribution.

Det var planen, at salget af Orfeus-produkter skulle lægges ud til Orfeus' samarbejdspartnere - de private forlag og amtscentralerne m.fl. Den plan kunne ikke realiseres, og Orfeus etablerede sin egen salgsafdeling. Salgspriserne blev afgjort med rimelig hensyntagen til priserne hos de private softwareudbydere på skolemarkedet og skolernes finansielle formåen. Efter nogle år udvidede Orfeus sin salgsafdeling med EDB-Handelen, som solgte de bedste af andre producenters undervisningsprogrammer, samt værktøjsprogrammer. Bl.a. var salget af Microsoft standardprodukter til skolerne gennem en Microsoft Select aftale en betydelig forretning.

Kontroverser

I hele perioden fra 1988 og frem var der en vedvarende diskussion mellem ’det offentlige’ (Orfeus, UNI-C, Danmarks Radio, kommunale og amtskommunale centre, skolerne m.fl.) og de private aktører (forlag, it-leverandører m.fl.), om offentlig udvikling og salg af undervisningsprogrammer var markedsfremmende eller konkurrenceforvridende. For at demontere denne videre diskussion, som var forstyrrende for UNI-Cs øvrige aktiviteter, frasolgte UNI-C programudviklingen til Forlaget Malling-Beck, som igen senere blev købt af forlaget Alinea.

UNI-C er efterfølgende transformeret fra en selvstændig statsvirksomhed til en decideret styrelse under Undervisningsministeriet, d.d. STIL – Styrelsen for it og læring.

Udgivelser

Det vigtigste produkt, som Orfeus nogensinde har udgivet, er uden sammenligning CD-ROM’en om H.C. Andersens liv, værker og rejser: Multimedia Hans Christian Andersen, med de efterfølgende Levende eventyr til sprogundervisning. Fra den første ide i en bus i Australien i 1990 tog det flere år at skaffe finansiering (5+ mio., vigtigst var EU-støtte) og samarbejdspartnere, centralt HC Andersen Museet og Odense kommune. På daværende tidspunkt var den det første, større digitale værk om forfatteren. Det var på 6 sprog (den særlige version af The Ugly Duckling til salg i bl.a. SAS-fly var desuden også på norsk og svensk). CD-ROM’en modtog Multimedia Prisen 1996 og BIMA European EC Award 1995.

De bedste programudgivelser ud fra et undervisningsperspektiv er givetvis Dansk Arbejde og Billedordbog (dog blev Levels et favoritprogram blandt engelsklærerne selv – testede sig selv!). Dansk Arbejde blev opfundet af Programdatateket i Skive. Ophavsmændene til Billedordbog blev senere landskendte og anerkendte for SkoleIntra. Programmet Rod i tiden, som blev udviklet sammen med Gyldendal med støtte fra Undervisningsministeriet, var et af de første, hvor brugeren (historieforsker) kunne fordybe sig i stoffet ved at gå direkte fra programmet og ud på internettet.

Programudvekslinger

Produkter mærket DPG/IDUN i oversigten stammer fra den nordiske programudveksling, som Nordisk Ministerråds Dataprogramgruppe gennemførte i ti år fra slutfirserne, og hvor Orfeus koordinerede Danmarks deltagelse: Hvert af de 5 nordiske lande puttede 4 programmer (udvalgt af de andre 4 lande på baggrund af præsentationer) i udvekslingspuljen og fik til gengæld rettighederne i sit land til 4 x 4 = 16 programmer. Dvs. Orfeus administrerede hvert år rettighederne til at lokalisere de 16 programmer til dansk. De fleste af de lokaliserede programmer (typisk 5-10 pr. år) tog Orfeus selv ansvaret for; andre blev overdraget til andre danske producenter.

Orfeus tog også initiativ til andre projekter end udvikling af undervisningsprogrammer og deltog fx i mange europæiske projekter (flere af dem på Danmarks vegne); bl.a. om lærersamarbejde. EPES – European Pool of Educational Software, var et koncept om at udbrede programudvekslingen ud over de nordiske lande.

Det enkelt-vigtigste initiativ var Orfeus-prisen, som med støtte fra Lærerstandens Brandforsikring uddeltes hvert andet år til hhv. det bedste undervisningsprogram og det bedste læringsforløb med undervisningsprogrammer/it.

Liste over programmer

Titel Emne Note
3Dmodel tegneprogram
3D-Huset Træning af tredimensional forståelse 3
4-mal Deutsch Tysk grammatik 2
ABC Træning af bogstaver, stavelser og ord
Abc123 Find ordet 3
Adelsmand i støbeskeen simulationsspil om livet i 1600-tallet 2
AIMS AIDS Information og Simulation 3
Alice Adventure-spil til engelsk 3
Analyse Strukturen i sprog
Anmelder Database til elevernes boganmeldelser 2
ANUgraf et graftegne- og analyseprogram 2
Atomer og molekyler Det periodiske system 2
Basen Elevernes første database
Billed-Ordbog Ordbog i dansk og fremmedsprog
Bladlusen Tekstarbejde og sproglig bevidsthed
Blok Regn Træningsspil til matematik
Blomster i Norden Illustreret blomsterdatabase 3
Bogstavleg Bogstavtræning og stavning 3
Brevdue i Europa Geografi program 3
Burkina Faso Børns opvækst i Afrika 3
Butikken Bestyr en butik
Calis Et forfattersystem
Calis applikationer Fremmedsprog, psykologi, filosofi
Calis øvelser Dansk. engelsk, tysk. russisk
Carl Nielsen Carl Nielsen, mennesket og musikken 1, UVM
Contig Tal færdighed og kombinationsevne
Cartoon fremstilling af billedbøger 2
Dagbladet Simulations- og rollespil 2
Dansk Arbejde Programkompleks til danskundervisning 2, Programdatateket
Dataflora bestemme blomster 3
Datasiida simulation af rendrift 3
David Datamaskinens fundamentale virkemåde
Det er også din kommune Rollespil om den kommunale virkelighed
Disco Sproglig stimulering 3
DIBB Digital billedbehandling 2
DSP NoTAM Digital musik uden MIDI 3
Du bli'r hvad du spiser Forholdet mellem krop, mad og motion 2
Dynamiske kræfter Fysikprogram om dynamik 3
Eksotiske frugter - Nytteplanter Opslagsværk, biologi, samfundsfag 2, UVM
En by gennem tiderne Interaktiv cd-rom for de små UVM
En dag i butikken omregning mellem enheder 3
ENGRAM Engelsk læse- og skrivetræning 2
ESTA Opbygning af ekspertsystemer
Euklid Dynamiske geometriske tegninger
Eventyrbrøk Eventyrspil med brøkregning 3
Familia Caecilia Latin
Familie og forbrug i 100 år Om Danmark og danskere i 100 år
Fantasten Tekstbehandling — skriv med fantasi
FEST Fordøjelse af energigivende stoffer
Fie og Frederik i regneskoven Begyndermatematik 3
Find en bog Bibliotekskundskab S
Fleksnet Redskab til strik, broderi og patchwork
Flisekunst Fremstil geometriske mønstre
Focus Værktøjsprogram til spørgeskemaer
Fonoplogisk eventyr Dansk og Dansk som andetsprog
Formel1 matematik træning 2
F-PRO Fysikprogrammet! 2, Fysikforlaget
Fra A til Å med edb Indlæring af ord og bogstaver 3
Fugle i Norden En database om fugle 3
Fun With Words Engelsk læse- og skrivetræning 3
Før-Regning Grundlæggende talforståelse
Galatea Et forløb i billedanalyse 2
GeomeTricks Værktøjsprogram til geometri
Globetrotter Geografiprogram 3
GO-Base Database og værktøj til geografi
Gorm & Gokke Regnespil
Grafbox Grafisk værktøjsprogram til matematik 3
Grafmester Matematik 3
Grafvrideren Kreativt matematikprogram 2, Foxware
Gramma-Fransk Grammatikprogram 2
Gramma-Tysk Grammatikprogram 2
Groundbreaker’s Learning Mall Lær engelsk, med logbog 1, DR, Alinea
H.C. Andersens Eventyr 5 spil-levende eventyr 1, HCA museet, Odense kommune mfl
Hangman Ordgættespil 3
Hefaistos Vulkaner og jordskælv - grafisk database 2
Helios sproglig udvikling
HIT programmeringsværktøj 2
Huset Et rum-geometrisk univers for de mindste
Husholdningsregnskab Regnskabsprogram
Im KlarText Elektronisk tysk grammatik
Ind i tiden Et websted til samfundsfag 2, Forlaget Borgen
Indskoling Den første undervisning med Windows
Inspirator Skriv løs udfra tegninger og stikord 3
Junibakken Leg og lær med alle intelligenser 3
Jævnstrøm Simulation af elektriske kredsløb 3
Kemi Reaktioner inden for uorganisk kemi 3
Kemi i virkeligheden Simulering af kemiske processer 3
Kernekraftværk Drift af et kernekraftværk 3
Kimono Tekstil design og japansk kulturhistorie 2
Kinematik -(s,t), (v,t) og (a,t) grafer 3
Klods på klods leg og udvikling
Klædedragtens historie håndarbejde 2
Koordinatjagt Find rundt i koordinatsystemet
Kostguide En personlig kostvejleder 2, Netdoktor
Kredsløb stationære elektroniske kredsløb
Kunstskiven Kunstforståelse 3
La Dieta Sammensætning af ernæringsrigtig kost 1, EPES
Lastbilen rum/retningssans 3
Leg med ord Et program med lyd-, tale- og ordlege 2, UVM
Leg med taltavlen Træning af tallene 1 - 100
Leonardo Fortolkninger af tekniske tegninger 3
Levels Træning af engelske gloser 3
Ligninger X'ernes verden
Lydhør Et program om lyd og hørelse 3
Lær mere 1 og 2 Træn bogstaver. ord og tal 3
Magiske mønstre Taltræning og mønstergenkendelse
Mark Musen Værkstøjsprogram til natur/teknik 3
Matematikmusen Træningsprogram 3
Mathilde Træning af førmatematiske begreber 3
Medieanmelder Database og noteredskab
Mestermusen Træningsprogram til dansk 3
Mickey Maskinskrivning 3
Mini.Mat serien Matematikøvelser til de mindste
Minitekst med ordbog Tekstbehandling kombineret med ordbog
Mobile2 Konstruktion af molekylestrukturer 2, Foxware
Molekyle Editor molekyle redigeringsprogram 2
MOSTER 3D konstruktion af molekyle-strukturer 2
Multimedia HC Andersen CD-ROM om H.C. Andersen 1, HCA museet, Odense kommune, EU mfl
MutimedieLab Multimedieværktøj 3
My home is my castle Design af bygninger
Natur Norden Læse- og skrivetræning om natur i Norden
Naturprogrammet Naturens kredsløb, dyr og planter 2, uvm
Neue Zeiten - Neue Tone Supplement til tysk undervisningssystem
Notarius indlæringsværktøj
NSDstat Analyse og præsentation af statistiske data 2
Ny i Danmark Dansk som fremmed- og andel sprog 2, EU
Optica Simulation af en optisk bænk til fysik 1, EPES
Orakel værktøj til problemløsning 3
Ordet er dit Ordlege
Ordleg Læse- og skrivetræning
Periodesystem Kemisk databaseprogram 2, Foxware
PlusMinus Træning af plus og minusregning 3
Privatlærer sprogundervisning
Probe Behandling af digitale billeder 2
Procentregning Procenter fra mange synsvinkler 3
Projekt El projektstyringsværktøj 3
Projekt regnskov Ekspertsystem om sikring af regnskoven
Projektopgaven Elektronisk håndbog
Pronto Italiensk — spansk begynderundervisning 1, EU
Regnegrotten matematik 3
Regnegymnastik Undervisning i multiplikation 3
Retning Træning af retningssans
Rimernes Ø Program til rim og remser
Rod i tiden På rejse gennem historien 2, Gyldendal
Rum Tegneprogram til perspektivtegning 3
Safe Way Færdselsundervisning på cd-rom 1, EU
Sahel – Sheikens valg kampen mod tørken 3
Sandt og Tolk Spilgenerator 3
Se-Lyt-Skriv Stavetræningsprogram med lyd
Setup Programstyring Beskyt dine Windows
Skolestart Eksperimenterende opgaver til de yngste
Skriv til avisen Til specialundervisning i dansk
Skriveautomaten Skriv selv fiktion
Skrivevejlederen Skriv mere målrettet 3
Skriveværkstedet Procesorienteret skrivning 3
Slangespil Træn regneopgavernes opstillinger 3
Spørgsmål og svar redskab til alle fag
Stave Stavetræning og leg med ord 3
Stjernebilleder Et astronomisk billedatlas 3
Strålende virkninger Fysikprogram om radioaktiv stråling 3
Sundhed for alle database om sygelighed og sundhed 2
Søg & Find Bibliotekskundskab 2
Sådan er det bare Verden efter skolen
Taljagten De første 100 tals verden
Tast-Arthur Tastatur-træner
Tegn og Skriv Tegne- og skriveprogram til de mindste
Temakort Værktøjsprogram til grafiske data
Troldemandens lærling Tre programmer til matematik 3
TænkeTavle Kreativt skriveværktøj
Tøj til tiden Hvad skal jeg tage på? 2, UVM
Udfyldningsdiktater Stav rigtigt ud fra indhold, tekst eller lyd
Ungdomsøkonomi spil om økonomistyring 3
Valget Om kommunalt demokrati
Vandvid Ekspertsystem og materiale til miljøemner
Varmeveksleren Simulations- og værktøjsprogram 3
Viby Et eventyrspil om en by i 1700-tallet 3
Vikingebyen Undervisningsspil om vikingerne 3
Vikingesagaen Skriv din egen vikingesaga
Voxpop Engelsk, autentisk sprog 3
WinAnalyse Dansk, analyseøvelser
WinBrøk Træning af brøker
WinCalis Et multimedie forfattersystem
WinKids Før-skole, 0-6. kl. træning i diverse
WinPæd Førskole, 0-2. klasse
WinStatistik Statistisk bearbejdning af talmateriale
WinStav Staveøvelser
WinStav Staveøvelser
Word World Sprogtræner i dansk og fremmedsprog
World Guide En statistisk database
øvelser og applikationer Engelsk, tysk, latin, fransk

1/ Udviklet i (større) konsortium

2/ Samarbejde med partner, som har fostret konceptet og ledet eller støttet udviklingen.

3/ Udvekslet gennem Nordisk Ministerråds Dataprogramgruppe, DPG, senere IDUN.