Hans Jørgen Helms

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Hans Jørgen Helms (1931-2010) var direktør for NEUCC 1965-74. NEUCC, det regionale edb-center for forskning og uddannelse på DTU i Lundtofte, blev startet i 1965, og HJH blev ansat som dets første direktør. IBM forærede den første datamaskine, en IBM 7090, til centret. HJH ydede gennem de 10 år en stor indsats for at opbygge og senere udbygge centret, så det fortsat rådede over moderne edb-kapacitet (især større og større IBM datamaskiner) og faglig viden i tilstrækkeligt omfang til at kunne hjælpe forskningen og skoleverdenen.

Følgende nekrolog er skrevet af Dorte Olesen, direktør for UNI-C (oktober 2010):

NEUCCs første direktør, Hans Jørgen Helms, er død i Bruxelles. En dansk matematiker og it-pioner med en helt usædvanlig international karriere er død i sit hjem i Bruxelles, 79 år gammel. Hans Jørgen Helms blev født ind i en forlagsfamilie og gift med den franske boghandler Elyane Bernard, men selv valgte han matematikken og den elektroniske databehandling som sine fag. Dette førte ham til europæiske topposter og et bredt virke i både danske og internationale foreninger.

Hans Jørgen Helms blev mag.scient.og cand.mag. i matematik fra Københavns Universitet i 1955 og en kort overgang gymnasielærer på Rysensteen Gymnasium, men søgte hurtigt efteruddannelse indenfor anvendt matematik og datamatik i udlandet og efter en orlov tilbragt ved Tufts University i USA blev han afdelingschef ved Scientific Affairs Division i NATO i Paris. I 1965 blev han imidlertid hentet tilbage til Danmark som leder af det nye store regnecenter på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby, Northern Europe University Computing Center (NEUCC) – en stor satsning, der senere udviklede sig til det nationale center for it til forskning og uddannelse, UNI-C. Her kom han til at stå i spidsen for en spændende pionerperiode indenfor videnskabelige beregninger, og i 1974 blev han hentet til en post som direktør i EU's Fælles Forskningscenters store forsøgsanlæg i Ispra i Italien – EU's pendant til det danske Forskningscenter Risø. Efter 10 succesrige år ved Ispra gik turen videre til hovedkvarteret for Det Fælles Forskningscenter i Bruxelles, hvor han kom i spidsen for centrets samlede forskningsprogram – en post han bestred i 12 år, hvorefter han fik titel som honorær generaldirektør og ydede en stor indsats selv efter sin pensionering.

Gennem alle årene bevarede Hans Jørgen Helms en tæt tilknytning til Danmark, og det var vigtigt for ham, at både hans børn og børnebørn beherskede dansk – hvilket imponerende nok lykkedes. Han var en årrække meget aktiv i Dansk Selskab for Datalogi og stiftende medlem af Dansk-Fransk Videnskabsselskab samt 1992-95 medlem af bestyrelsen for UNI-C. En lang række internationale sommerskoler og møder om datalogi og datamatik blev gennem mere end 30 år afholdt under hans ledelse, og han så tidligt mulighederne for at bruge it brug til fjernundervisning. Gennem hele sit liv engagerede han sig i foreningsarbejde og opbyggede en erfaring, som bl.a. foreningerne Danes Worldwide og Les Européens dans le Monde fik stor glæde af efter hans pensionering. Han blev Goodwill Ambassadør for byen København fra 1998, og var indtil sin død også aktiv i det af H.C. Ørsted i 1824 stiftede Selskab for Naturlærens Udbredelse. Efter bestyrelsestiden midt i 90erne bevarede han en tæt kontakt til UNI•C og deltod stort set hvert år i vores årsmøde. Hans og Elyanes hjem i Bruxelles stod altid åbent for danske kollegaer og venner, når vi var i Bruxelles til møder. Nu er de begge gået bort med mindre end to måneders mellemrum, og vi må fremover undvære disse hyggelige og nyttige besøg, hvor vi kunne trække på hans fortsat imponerende overblik over EU's initiativer på it-området.