Myresnak

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Von Koch snefnug fremstillet med Myresnak
Myresnak - matematik for 6. - 10. klasse

Myresnak er et grafisk orienteret programmeringssprog. Sproget er en implementering af skildpadde-grafikken fra det amerikanske sprog Logo, og er udviklet af Viggo Sadolin, Danmarks Lærerhøjskole. Det blev brugt til undervisning i datalære på de danske skoler i firserne sammen med Skomal.

Myreordrer

FREM, FR Kommandoen FREM(n) bruges til at flytte myren n punkter eller pixels i skildpaddens retning. BAK Samme operation som FREM, men flytter myren baglæns.
MYRE Gør myren synlig på skærmen ERYM Gør myren usynlig på skærmen
FLYV Løfter myren, således at den ikke sætter et spor når den flytter sig. KRAVL Får myren til at sætte spor.
HENT Førhen indlærte kommandoer hentes fra diskette eller harddisk. GEM Gemmer en kommando på diskette eller harddisk.
HUSK Kommandoen til at lære myren en ny procedure. Alle kommandoer derefter bliver ikke udført, men gemt. GLEM Får myren til at glemme en procedure.
GENTAG Kommandoen GENTAG(n) vil gentage de efterfølgende kommandoer indtil HERTIL n gange. HERTIL Afslutter en GENTAG-løkke.
SLUT Kommandoen til at afslutte indlæringen. RENS Blanker skærmen
HDREJ, HD HDREJ(n) drejer myren n grader til højre. VDREJ, VD VDREJ(n) drejer myren n grader til venstre.
SNOR Myren sætter en markering hvor den står. STRAM Får myren til at tegne en streg fra markeringen sat med SNOR til dens nuværende position.
NORD Får myren til at pege mod nord (opad) HJEM Får myren til at kravle til startpunktet
HVIS Betinget udførsel. HVIS(udsagn) er sandt så udføres den næste kommando. START Sender myren til startpunktet uden at trække et spor

Programeksempler

Nedenstående kode definerer en procedure som tegner en kasse i vektorgrafik med længde L og bredde B.

HUSK
KASSE(L,B)
 GENTAG(2)
  FREM(L)
  VDREJ(90)
  FREM(B)
  VDREJ(90)
 HERTIL
SLUT

Eksempel på rekursiv procedure:

SPIRAL(S,V)
 FREM(S)
 HDREJ(V)
 HVIS(S<100) SPIRAL(S+3,V)
SLUT

Galleri

Litteratur

Viggo Sadolin har skrevet følgende tidsskriftsartikler, som kan lånes på Københavns biblioteker:

 • 1982: Myresnak - Fortolker skrevet i APPLE-PASCAL til TURTLETALK
 • 1983: Rekursiv MYRESNAK - Rekursive beskrivelser oplevet som grafiske processer på skærmen