Datalære

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Om datalære på under 4 minutter

"Datalære" er det ord, der blev brugt om undervisning i EDB på skoler og andre uddannelser i 1970'erne og 1980'erne. I 1971 blev der nedsat et udvalg af Undervisningsministeriet med professor Erik Johnsen, Handelshøjskolen som formand. Udvalget arbejdede på en betænkning, hvor det blev foreslået at indføre datalære allerede fra første klasse. Betænkningen udkom i 1972. Den forventede at alle, der forlader folkeskolen inden for nogle år, får et eller andet forhold til elektronisk databehandling inden for sit fag.

Nogle tidlige konsekvenser af betænkningen var at Undervisningsministeriets Erhvervsskoleafdeling overtog tilsynet med uddannelsen til EDB-assistent og gjorde det til en lovfastsat og statsfinansieret uddannelse.

I 1974 kom en ny skolelov, der satte datalære ind som et muligt valgfag. Men inden skolerne kom officielt i gang, skiftede regeringen, og loven blev lavet om, så datalære nu kun var for 10. klasse. 8. til 9. klasse fik faget erstattet med fotolære. Istedet fandt de enkelte skoler og kommuner på alternative måder at tilbyde det på - f.eks. via ungdomsskolen.

Der er et økonomisk argument for ikke at tilbyde datalære fra midten af halvfjerdserne. På det tidspunkt eksisterede den personlige computer ikke endnu. Den kom først i 1977 i USA med Commodore PET. De eneste alternativer for en skole var at købe en dyr minicomputer såsom en Alpha LSI eller have et antal terminaler forbundet over telefonlinjer til en større serviceleverandør. Det ville være teletypeprintere, for skærmterminaler var kun lige opfundet.

Undervisningsministeriet nedsatte i august 1983 et nyt læseplansudvalg vedrørende datalære i folkeskolen. Det mundede ud i Bekendtgørelse nr. 26 af 19/01/1987, hvor elever på 8.-10. klassetrin nu kunne få undervisning i datalære som valgfag.

I begyndelsen af 90'erne stoppede datalære som valgfag i folkeskolen. I stedet blev computere og EDB et såkaldt obligatorisk emne. Det betød, at eleverne skulle have undervisning i det, men at der ikke var selvstændige timer til det.

Mere information