Pædat

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Kompendium til Pædaten

Pædaten var en simulering af en simpel computer med hukommelse og eksterne enheder. Simulatoren var implementeret på en RC7000 i begyndelsen af halvfjerdserne af Regnecentralens Undervisningsafdeling specielt til brug i datalæreundervisningen og indgik i en kassettebånd-forelæsning og selvstudium ved navn "Datamatik og datamater". Navnet Pædat er en sammensætning af ordene Pædagogik og Datamat.

Arkitektur

Pædaten emulerer en 16-bit computer med otte instruktioner:

 • DIU - Data ind/ud til ydre enheder
 • GEM - Gem akkumulator i lagercelle
 • HNT - Hent lagercelle til akkumulator
 • HOP - Hop til ny ordre
 • ADD - Adder to akkumulatorer
 • TOK - Dan 2-komplement
 • FLT - Flyt akkumulatorindhold
 • OVS - Betinget overspringelse af næste ordre

Hver instruktion var et 16-bit ord, hvoraf de første 3 bit var op-koden. De næste to bit var nummeret på akkumulatoren (0-3). Derefter 4 bit til adressemodifikationer. Til sidst var der 7 bit til en hukommelsesreference.

De 4 bit til adressemodifikation bestod af:

 • 2 bit til at vælge et indeks-register 1-3. 0 betyder indeksregister skal ikke bruges.
 • 1 bit til at angive om hukommelsesreferencen er absolut eller relativ.
 • 1 bit til at angive om adressen er indirekte - dvs. den endelige adresse læses fra cellen, som referencen peger på.

Programmet skulle skrives i symbolsk maskinkode, som blev oversat af en assembler og lagt ind i emulatoren. Programmet skulle altid starte i celle 0.

Programeksempel

GEM, 3, 27      ; GEM akkumulator 3 i celle 27.
DIU, 0, 4, S     ; Skriv sidste 8 bit af akkumulator 0 til strimmelhuller.
OT=84        ; Ændr værdien på ordretælleren og fortsæt indkodning fra den celle.
HNT, 1, (I2, R, 14) ; Læs indholdet af relativ indeks 2 + adresse 14.
           ; Derefter HeNT indholdet af resultatet ind i akkumulator 1.
HOP, 0        ; Hop til celle 0 og stop programmet.
SLUT
Mini-pædaten

Mini-pædaten

Det var en 16 bit seriel computer med op til 256 ords hukommelse, bygget med ca. 100 TTL kredse og 1-4 Intel 2102 RAM kredse med hver 1024 bits. Minipædaten adskilte sig kun fra den ovenstående Pædat ved ikke at have nogen form for adressemodifikationer, idet dens lager maksimalt var på 256 ord, som alle kunne adresseres direkte.

Programmerne skulle lægges ind via knapperne på betjeningspanelet, og eleven skulle selv konvertere den symbolske maskinkode til oktalt først. Den øverste række af knapper er til indtastning af et 16-bit ord. En typisk session ville være:

 1. Nulstilling af ordet. Derefter tryk på OT for at sætte værdien i ordretælleren, som peger på startcellen programmet vil blive lagt ind på.
 2. Indtastning af ordre som et 16-bit nummer. Tryk på [OT+1], som lægger ordet ind på en celle og inkrementerer ordretælleren. Gentag til hele programmet er tastet ind. Sidste ordre skal være et hop til celle 0. Det stopper programmet.
 3. Nulstilling af ordet. Tryk på OT, derefter på START.
 4. Kig på de blinkende lamper.

Læs mere