Powers-SAMAS

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
Powers-SAMAS tabulator og perforator

Dansk Datahistorisk Forening har et antal Powers-SAMAS maskiner stående på de forskellige lagre. Kun en enkelt – en Accounting Machine – er fremme i lyset i udstillingen i Hedehusene / Fortidsrummet. Denne har både en perforator og to kortlæsere.

Powers-Samas maskiner registrerede hullerne i hulkort mekanisk i modsætning til IBM-udstyr, hvor huller i hulkort detekteres af elektriske kredsløb. Stifter, der kunne falde gennem runde huller i hulkort, blev forbundet til koblinger, og deres forskydning, når et hul var til stede, aktiverede andre dele af maskinen for at give de ønskede resultater. Hvis man kigger ind foran kan man se et håndtag til at tage kassen med stifterne ud til vedligeholdelse.

Se DDHF's Powers-Samas tabulator.

Følgende beretning er samlet og oversat fra flere kilder i internettet, primært fra den britiske Graces Guide.

Powers Accounting Machine Company

Firmaet Powers Accounting Machine Company var et britisk firma, der markedsførte hulkortudstyr i konkurrence med en anden britisk forhandler - British Tabulating Machine Co (BTM) – der fra 1902 markedsførte Herman Hollerith’s maskiner fra producenten Tabulating Machine Company (TMC).

Stifteren af virksomheden Powers (etableret i 1911), amerikaneren James Powers, havde tidligere arbejdet for det amerikanske firma American Bureau of Census (bureau for folketællinger) med vedligeholdelse af Hollerith’s maskineri.

Powers tilførte adskillige forbedringer til disse bl.a. en automatisk printfunktion og mekanisk aflæsning af hullerne fremfor elektrisk. I modsætning til Hollerith’s rektangulære huller brugte Powers runde huller. Powers-Samas brugte en række forskellige kortstørrelser og -formater, herunder 21, 36, 40, 45, 65 og 130 kolonnekort. Kortet med 40 kolonner, der måler 4,35 gange 2 tommer, var det mest almindelige.

Den tyske afdeling af firmaet Computing-Tabulating-Recording Co (C-T-R) anlagde en ophavsretssag mod Powers. Det tyske firma vandt sagen men blev forpligtet til at give Powers-Germany licens til at udnytte Hollerith’s patenter mod betaling af royalty. Powers kunne derfor fortsætte med at udvikle hulkortmaskiner og andet programmerbart udstyr.

C-T-R blev etableret i New York i 1911 og senere – i 1924 – omdøbt til IBM med formålet at producere og sælge maskiner til automatisering af arbejdsprocesser, den gang hulkortmaskiner. IBM’s hulkortmaskiner blev programmeret med ledninger i koblingstavler, som løbende kunne ændres og tilpasses aktuelle opgaver.

Powers maskiner krævede faste koblinger. En lidt kryptisk beskrivelse kan læses på flere hjemmesider. Ifølge disse tekster, skulle det være salgsingeniørens opgave at designe løsningen, og andres opgave at lodde forbindelserne i 'conn-box' for at opfylde designkravet.

I 1915 etablerede Powers et tæt forhold til virksomheden Accounting and Tabulating Machine Company of Great Britain (kaldet ”Acc and Tab” – og forholdet blev til Powers (UK). Hollerith fortsatte samarbejdet med ”Acc and Tab” frem for at forhindre deres fremstilling af tabulatorer.

I 1918, efter at have mekaniseret deres egne kontorer, overtog forsikrings- og investeringsselskabet Prudential Assurance Co både fremstillings- og salgsrettighederne til Powers tabulatorer i UK og de britiske kolonier, primært baseret på underleverandører. (Prudential havde rødder tilbage til 1848).

I 1920 fik ”Acc and Tab” kontrakt på at udvikle udstyr til den britiske folketælling i 1921.

I 1921 valgte man Powers’ maskiner fremfor BTM’s til den amerikanske folketælling.

I øvrigt fremstillede begge firmaer gennem 1920’erne deres maskiner i England fremfor Amerika.

Hulkort brugt af de danske slagterier

Powers-SAMAS

I 1922 fik det franske firma Societe Anonyme des Machines A. Statistiques (S.A.M.A.S.) en aftale om salg af Powers’ maskiner i Frankrig og til de franske kolonier.

I 1927 blev det amerikanske moderfirma Powers overtaget af Remington Rand (skrivemaskiner, barbermaskiner mv.) og kendt som Tabulating Machine Division of Remington – en division der senere blev til UNISYS.

I 1929 etablerede man en kontrakt mellem Remington og Powers (øvrige virksomheder) om teknologiudveksling og der blev etableret en ny salgsvirksomhed i England kaldet Power-Samas Accounting Machines Ltd. Navnet blev i 1936 ændret til Powers Accounting Machines Ltd.

I 1939 overtog Powers den bestemmende indflydelse i S.A.M.A.S., en andel der efter 2. Verdenskrig blev reduceret til 45 % og den store industrivirksomhed Vickers-Armstrong (skibe, fly, motorer og meget andet) fik kontrakt på fremstilling af Powers’ maskiner. Vickers købte Prudentials aktier, som de havde haft siden 1915.

Powers-Samas spillede også en væsentlig rolle under 2. Verdenskrig hvor de fremstillede et større antal Typex-maskiner – en chiffer-maskine (kryptering) til den britiske regerings mere eller mindre hemmelige tjenester. Typex-maskine var den britiske modsætning til den tyske Enigma.

Efter en stor britisk industriudstilling i 1947 voksede markedet for ’kontor-automatisering’ kraftigt med salg af hulkortudstyr til styring af regnskaber, lagerstyring, beregninger mv. og Vickers øgede sin aktieandel til 59 % og drev virksomheden som et datterselskab.

I 1949 opsagde Powers-Samas sin licensaftale med Remington-Rand og Vickers (Crayford) (våben) byggede fremover maskiner for Powers-Samas.

I 1955 leasede man nogle store fabrikslokaler fra virksomheden Brockhouse Engineering (producent af busser, traktorer, motorcykler) for at give mere plads til fremstilling af hulkortmaskiner.

I 1959 fusionerede Powers-Samas med Britisk Tabulating Machine Co til det som blev International Computers and Tabulators (ICT) – der senere blev til ICL …

Tysk artikel om 'kampen' mellem Hollerith og Powers

Runde eller firkantede huller ?