PBC, PBS og MULTIDATA

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

Som et gammelt ordsprog siger: "Kært barn har mange navne" - og sådan er det også gået for det oprindelige PBC, der siden siden sin start i 1968 har oplevet navneændringer, sammenlægninger og opsplitninger igen til en række nye og etablerede virksomheder indenfor branchen.

PBC

Startede i 1968 som Pengeinstitutternes BetalingsCentral på Vodroffsvej på Frederiksberg med et datacenter. som skulle tilbyde betalingsformidling på tværs af virksomheder og private med automatisk opkrævning og overførsler til og fra pengeinstitutter.

Allerede i 1970 klarede man arbejdet for cirka 10.000 virksomheder og havde på det tidspunkt omkring 110 ansatte. Den positive udvikling fortsatte gennem de næste tre årtier.

MULTIDATA

Samme år - 1968 - stiftes Multidata af af Den Danske Landmandsbank, Den Danske Provinsbank og Baltica for at tilbyde produktet: Dataløn fra 1969.

PBS - MULTIDATA

PBC skifter navn til Pengeinstitutternes Betalings Service og bliver slået sammen med Multidata 1971.

Multidataø's lønsystem var et forretningsområde i PBS-Multidata, som fortsat leverede betalingsformidlingssystemer.

PBS som data-udvekslingscentral

I en periode fra sidst i 1970’erne til starten af 1990’erne (årstallene er lidt usikre) foregik der en fysisk udveksling af databånd (de store magnetbåndsspoler af 2420 eller 3420 typen) mellem datacentrene, hvor PBS i Ballerup var ’byttecentral’.

Chauffører fra diverse interessenter (ansatte eller minitrans) mødtes tidligt hver morgen og udvekslede bånd hos PBS – afleverede ’egne’ bånd og tog et andet sæt med tilbage.

Data stammede fra pengeinstitutternes indlæsning af checks, hvor beløbende skulle cleares mellem de mange udstedende og modtagende pengeinstitutter. Det drejede sig ofte om ’voldsomme’ beløb, som betød at opgaven var meget højt prioriteret, såvel edb-kørslerne som lå til grundlag for data, som den fysiske udveksling. Beløbene dannede basis for det enkelte pengeinstituts økonomiske råderum (dispositionsbeløb) for dagen.

Baggrunden for at udveksling af data skulle foregå fysisk med magnetbånd skyldtes, at datamængderne var meget store og at datidens kapacitet på datatransmission ikke var tilstrækkelig til at håndtere disse mængder. Efterfølgende udvekslede/udveksler man naturligvis data via internettet.

I de enkelte pengeinstitutter skulle man via edb-kørslerne ’fiske’ de brugte checknumre ud fra de udstedte checknumre i checkhæftet, og checkejernes konti skulle ajourføres i batch-kørsler - opdatering i realtid var ikke muligt i de tidlige år. Check ’fiskning’ kunne også udløse produktion og fremsendelse af et nyt checkhæfte til kontoejerne, når der kun var få blanketter tilbage.

MULTIDATA A/S udskilles fra PBS

Den 1. juli 2003 blev virksomheden udskilt fra PBS og samlede alle sine kompetencer under navnet Multidata A/S.

Følg den videre historie om MULTIDATA_A/S.

Tilknytningen til Ballerup, "Silicon Valley"

Læs mere om området og dets mange IT-virksomheder.