Villy Toft

Fra DDHFwiki
Spring til navigationSpring til søgning
Villy Toft

Jeg er civ.ing.(E) fra 1959 og var ansat ved Regnecentralen som udviklingsingeniør fra 1964, hvor jeg bl.a. var med til at udvikle procestilslutningsenheder til RC4000. Desuden var jeg projektleder for idriftsættelsen af RC4000-præprototypen i Pulawy, Polen. Jeg var ved Regnecentralen indtil udgangen af 1974, hvor jeg dengang var regionschef med ansvar for produktion, teknisk service, indkøb mv.

Siden 1974 har var jeg i det, der nu hedder TDC, bl.a. som afdelingschef i Telelaboratoriet, og senere i stabsfunktionen for internationale relationer. De seneste år var jeg samtidig direktør for den nordiske brancheforening for teleoperatører, NORDTEL. Med udgangen af 1998 valgte jeg at stoppe på arbejdsmarkedet, og har siden nydt mit otium.


Under overskriften Min første tid ved Regnecentralen kan man læse om mit møde med Niels Ivar Bech og hans ledelsesform.