Ballerup Kommune's IT-historie

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

I starten af 1970’erne udlagde Ballerup Kommune området Lautrupgård til virksomhedsområde som med sine klausuler for virksomhedstyper blev en slags ”Silicon Valley” for området. Kommunens egen edb-afdeling blev ikke knyttet til området, men etableret på det ny rådhus som blev indviet i 1974. Vi kender desværre ikke historien for perioden frem til 1980, men kommunen har sandsynligvis benyttet Kommunedatas tjenester i et eller andet omfang.

Tidslinjen er udarbejdet af kommunens edb/it medarbejdere og de forskellige nedenstående kommentarer er plukket fra kommunens personaleblade. Redigeret af DDHF og lagt på wiki’en i februar 2023.

Kommunens egen edb/it historie

1980 – 1985:

 • I 1980 fik Social- og Sundhedsudvalget etb-udstyr (elektronisk tekstbehandlingsudstyr)
 • Honeywell Bull institutionssystemet var baseret på hulkort
 • Central databehandling på RC3500 hvorefter vi gik over til RC4000/RC6000
 • Job til Batchkørsler foregik som en dialog, hvor man ”skrev” til serveren via en ”terminal”…
 • Kører nu RC8000. Floppydisk 8”. Store datadiske, blev sat i databrandskab sammen med alle magnetbånd. Diskene lugtede fælt ved headcrash. 6 på økonomi. Torsdagskørsel hvor der blev taget 3. generations backup. Efterbehandling af diverse lister – Leporello lister. Dagpengechecks blev hentet i hovedkassen og man skulle stå skoleret hvis nogen checks gik galt (tilbage til hovedkassen)
 • Algol programmering på RC8000
 • Kørsler fra Datacentralen. Blev leveret med posten eller via rådhusbetjentene
 • Kamera til overvågning af print på endeløse baner på store matrixprintere.
 • Print med 2 eller 3 gennemslagspapir, som skulle fjernes (efterbehandles) efter print.

Registerudvalget

I 1983 var kommunens ledelse og medarbejderrepræsentanter i Registerudvalget (etableret i 1977) på fælles kursus. Registerudvalgets opgave var at lave et forslag til en udviklingsplan for kommunens samlede teknologianvendelse, opfølgning og revision af samme. Der var bl.a. foredrag fra Kommunernes Landsforening om deres erfaringer, samt foredrag om datakommunikation og –transmission, om teknologivurderinger mm. Det blev fastslået at registerudvalget var et ’teknikerudvalg’, som ikke skulle tage stilling til politiske forhold.   Identitetstyveri

I 1983 er identitetstyveri ikke nogen ny opfindelse. Det gik ud over et par medarbejdere der, via et indbrud i nogle garderobeskabe, fik stjålet mapper og punge med papirer og personlige oplysninger som kørekort, CPR-nummer bevis (det var dengang ..!). sygesikringsbevis, benzinkort, Dankort og andet personhenførbart. Det skabte mange problemer med konti, falsk kørekort (billedet var udskiftet) og andre ubehageligheder.

Nye retningslinjer for anvendelse af edb i kommunen:

Nye retningslinjer for anvendelse af edb

1985 – 1990:

D. 21 marts 1985 afholdes den første Teknologikonference i Ballerup Kommune, hvor tanken er at man skal formulere en lokal teknologipolitik. Borgmester Ove Dalsgaard vil så fremlægge et oplæg til Ballerup Kommunes Teknologiudvalg, hvorefter Registerudvalgets forslag til en edb-udviklingsplan for kommunen vil blive lagt frem.

 • Nyt telefonanlæg (På talefod)
 • LPR – lokal personregister
 • Kører nu RC9000
 • Informix programmering
 • Første mailprogram – Intermail (lille rød postbil)
 • Startede med RC851 og RC855 terminaler. Ericsson teleskop terminaler. RC45 ekspeditionsterminaler.
 • Partnere, RC750 gul/brun, RC755 farve. Trak selv coaxkabler med transceiver bokse rundt på hele rådhuset. Hvis en tilslutning fejlede, så røg det hele. RcTekst og RcKalk.
 • UNIX, Uniplex og Lanmux med tilslutning af 4 – 8 terminaler.
 • ”Kvikskranken” kommer til Ballerup Kommune (På talefod)

Kvikskærme og Videotex

I 1989 går Ballerup Kommune, sammen med 3 andre kommuner (Horsens, Suså og Odense), i samarbejde med Kommunedata om et forsøg med elektronisk borger-service kaldet ”Kvikskærme”, som får premiere d. 4. december 1989. Kvikskærmen er en lille såkaldt Videotex-skærm, en lille fjernsynsskærm med et letbetjent tastatur. Kvikskærmene bliver opsat 20 centrale steder i Ballerup Kommune, bl.a. på Rådhuset’s torv ved indgangen. Ved forsøgets start var bl.a. følgende til rådighed:

- En aktivitetsoversigt – Hvad sker der i kommunen - En oversigt over ledige jobs. AF-kontoret sørger for oplysningerne. - En oversigt over kommunens tiltag i projektet: Grøn Kommune - En oversigt over kommunens affaldsordning - Mulighed for at skrive meddelelser til kommunen

Fra 1990 vil det også blive muligt at få en oversigt over boliger i kommunen med lejlighedstyper, grundplaner, husleje, ventelister mv. De nye Kvikskærme vil via telefonnettet blive koblet sammen med Kommunedatas computer i Odense og det er her alle oplysninger lagres og hentes.

En forudsigelse:

Andre steder in Europa, f.eks. Frankrig, er Videotex-systemet meget udbredt, så Danmark er faktisk bagefter. Flere og flere henvendelser til kommunen vil kunne besvares ved hjælp af elektroniske ekspertsystemer. En Videotex-skærm der kobles på telefonstikket koster i dag (1990) omkring 1.800 kr. I løbet af de næste 10 år vil en sådan skærm sandsynligvis være et almindeligt stykke isenkram som mange familier har stående derhjemme. Borgerne kan klare deres henvendelser til kommunen på alle tider af døgnet og i weekenden.

Videotex i Europa

Kommunen indfører et Flextidssystem

I 1994 indføres et Flextidssystem, der får en noget uheldig start, hvor kolleger må trøstes når de fik at vide at de ’slet ikke var ansat i kommunen’. Maskineriet, der skulle styre det, opførte sig fuldstændigt irrationelt. Det viste sig, at der var kapacitetsproblemer ved kortlæserne og at kun 2/3 af tiderne kunne registreres! Edb-chef Finn Madsen beklager de allerede på andendagen opståede problemer. Leverandøren retter til i systemet som er dansk udviklet og som har kørt upåklageligt i adskillige andre virksomheder.

PC’en trænger sig på

Ballerup Kommune løser en del af opgaverne i samarbejde med Kommunedata, mens andre opgaver, især på økonomiområdet, løses af kommunen egen edb-afdeling i et samarbejde med ICL Data.

Mange borgere har nu deres egen PC i hjemmet og kommunens skrivemaskiner og regnemaskiner er tilsvarende erstattet af PC’er. Kommunen har fortsat eget central edb-udstyr i rådhusets kælder, udstyr som brugerne er koblet til via netværk og data-linjer. Borgerne kan nu fra egen PC og Diatel-opkobling med modem få adgang til en række offentlige services. Kommunen planlægger en revision af Videotex Kvikskærm’s systemet og flere terminaler nedlægges.

1995 – 2000:

 • Udskiftning fra MS3.11 til Win95
 • Mange decentrale lokationer havde en NT server stående
 • JSB software blev konfigureret til at køre op imod UNIX serverne
 • Opstart Exchange/Outlook
 • I 1994 blev Kommunens første domain indkøbt, balinfo.balk.dk, fordi KTAS havde alle bynavne, så vi ikke kunne købe Ballerup.dk

Edb-chef Finn Madsen gør status over udviklingen og udtrykker af Ballerup Kommune er godt med i udviklingen ’så vidt kræfter og penge rækker’. Kommunens projekt ”NetPort” knytter de fleste institutioner, skoler, plejehjem m.fl. sammen i et fælles netværk med Rådhuset som knudepunkt, og derfra adgang ud i verden via Internettet.

Bibliotekerne får PC’er hvor borgerne kan forsøge sig på Internettet og skolerne er blevet tilsluttet et ”Skolenet” hvor de ud over skoleinformationer også kan kommer på Internettet.

Kommunen få egne WEB-sider med adressen balkinfo.balk.dk. Medarbejderne får ad-gang til informationsdatabaser f.eks. Schultz Lovinformation og meget andet.

”InfoBase” er navnet på kommunens egen interne informationsdatabase med adgang fra deres PC. I brugerkredsen er der udpeget en række redaktører, som har ansvaret for etablering af informationsindholdet og som skal sikre, at indholdet løbende bliver opdateret eller slettet, hvis det er uaktuelt. Kommunen lagrer flere og flere typer informationer elektronisk såvel til brug for borgerne som for kommunens mange medarbejdere.

2000 – 2005:

 • Mødte på arbejde d. 1. januar for at tjekke om Partnerne havde sat tiden korrekt.
 • Udfasning af Unix og Uniplex

2005 – 2010:

 • Open Source/Linux opstart

2010 – 2015:

 • Virksomheden "IT-Forsyningen" etableres som fælles driftcenter med 2 andre kommuner, Egedal og Furesø

2015 – i dag (2023):

 • Allerød kommer med i fællesskabet

IT-Forsyningen, med adresse i Farum (Furesø Kommune), varetager i 2023 IT-service, drifts- og supportopgaver for Allerød, Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner.