RC Informationssystem

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning

I november 1986 annoncerede Regnecentralen, at de havde videreudviklet OP systemet til arkivering af personoplysninger, rapporter, breve, bøger tidsskrifter m.m. Det var designet som en "black-box" løsning, som var meget enkel at betjene. Systemet baserede sig på anvendelsen af RC's RC8000 Compact. Arkivering af information kunne foregå helt ustruktureret, idet oplysninger kunne lægges ind i vilkårlig orden. Genfinding af information kunne ske ved fritekstsøgning og der kunne søges på vilkårlige ord (eller dele af et ord) i en tekst. Søgesproget var Common Command Language (CCL), som var almindelig brugt i en række informationsdatabaser.

Systemet blev solgt til bl.a. Jydsk Telefon, SID, Ålborg Universitetsbibliotek og Statsbiblioteket. RC Informationssystemet blev solgt til en pris på 250.000 kr.

Moduler

Foruden programmer til generering af databasen var der bl.a. et tekstbehandlingsmodul, et elektronisk postsystem og et udskriftmodul til sortering og udskrivning af informationer.

Tekstbehandlingsmodul

RcTekst til RC750 Partner var integreret med Informationssystemet, således at man under indtastningen af en tekst kunne afmærke ord, sætninger eller afsnit med forskellige søgekoder. Afmærkningen skete med skjulte koder og har derfor ingen indflydelse på selve udskriften af teksten. Herefter overførtes teksten til RC8000, hvor databasen blev opdateret. Teksten var nu søgbar i forhold til den afmærkning, der fandt sted under indtastningen og kunne, når det ønskes, overføres fra RC8000 til RC750. Det var endvidere muligt at overføre adresseoplysninger (som resultat af en søgning) fra RC8000 til RC750 og herefter flette disse med et brev.

Søgemodul

Søgemodulet var opbygget som et brugervenligt, interaktivt fritekstsøgesystem og var i overensstemmelse med CCL (Common Command Language). Brugeren var via kommandosystemet i direkte kontakt med søgesystemet og behøvede ikke som i menudrevne søgesystemer at følge fastlagte søgerutiner. Kommandosystemet var enkelt og i vid udstrækning selvinstruerende. Alle CCL-kommandoer var på dansk, men søgesystemet forestod også de engelske kommandoer. I forhold til almindelig standard var systemet forenklet, idet visse af de hyppigst anvendte kommandoer - bl.a. søg og vis kunne udelades.

Meddelelsesmodul

En »electronic mail« funktion hvorved det var muligt at rundkaste meddelelser i systemet til enkelte brugere, grupper af brugere eller samtlige. Man kunne således f.eks. sende driftmeddelelser til alle eller mødeindkaldelser, referater o.l. til bestemte grupper. Man kunne naturligvis også sende egentlig post fra en medarbejder til en anden på samme værtsdatamat.

Udskriftmodul

Udskriftmodulet foretog sortering og udskrift af poster i databasen. Udvælgelsen af relevante poster foretages i søgemodulet.