RC Standardsystemer

Fra DDHFwiki
Spring til navigation Spring til søgning
RC Bogholderi brochure (RCSL 42-I 0195)

Udviklingen af administrative standardsystemer startede allerede til DASK. I løbet af kort tid etablerede Regnecentralen servicecentre på Frederiksberg, og i Århus, Ålborg og Odense med GIER og CDC 1604 anlæg og solgte adgang til at få udført opgaver til virksomheder. Et af de første systemer hed Standardløn. Lønningsdata blev indsendt på hulkort eller papirbånd for behandling. På servicecenteret beregnede de ugelønninger, statistikker, og indtil alle danskere havde lønkonti blev der også trykt lønningsposer.

Dette blev til en produktserie, som spandt vidt, såvel hvad angår opgavetyper som m.h.t. dækning af de enkelte branchers behov, og der blev over tid tilføjet nye produkter.

DALØN
Det mindste af RC's lønsystemer. Var udarbejdet i samarbejde med Dansk Arbejdsgiverforening. Det kunne anvendes af virksomheder med fra 5—50 medarbejdere.
GIER Bankprogrammer
Fællessystem udviklet til 11 nordjyske pengeinstitutter.
GIER Løn og GIER Funk
Afløseren til Standardløn. GIER Funk var til virksomhedens funktionærgruppe.
RC Bogholderi
Løste virksomhedens finansbogholderi samt debitor- og kreditorfunktioner. Systemet var et standardsystem med forudbestemte inddata- og uddatatyper samt registerspecifikationer. Det bestod af modulerne: debitor, finans, kreditor, løn, materiale.
RC Entreprisebogholderi
Et modulsystem, der direkte sigtede mod at yde en økonomikontrol med hver enkelt entreprises budgetafvigelser samt førte kontrol med den enkelte entreprises ind- og udbetalinger.
RC Grovvare
Beregning af rente og sækkeleje, kontrol med byttekornsbeholdninger og gødningskøb, lagerregistrering, dækningsbidragsberegninger.
RC Husleje
Henvendte sig til boligmarkedet f.eks. boligselskaber og andre ejendomsadministratorer. Systemet kunne dække informationsbehovene for såvel de sociale — som private boligselskaber. Kunne også administrere for ejerforeninger.
RC Landbrugsregnskab
Dette system administrerede — som regel gennem landboforeninger og landbrugskonsulenter — de enkelte landbrugsejendommes regnskaber i et totalt finansbogholderisystem.
RC Løn
Var ligesom Økonomisk Styring et af RC's største rammesystemer, blot på lønadministrationsområdet. Systemet blev anvendt af virksomheder med 100 ansatte og derover.
RC Pant
Var et system, der for sagførere, ejendomsmæglere og andre pantebrevsadministratorer udskrev terminsopkrævninger, restancelister, nødvendige oversigter for restløbetid m.v.
RC Tex-Modul
Et brancheorienteret system, der gav tekstilvirksomheder o.l. bedre beslutningsgrundlag for råvaredisponering, produktionsigangsætning, salgsstyring m.m.
RC Virksomhedsspil
EDB-støttet simulering, hvor konsekvensberegningerne udføres på en computer i datacenteret.
Økonomisk Styring
Økonomisk Styring var et af RC's største rammesystemer, bestående af en række modulære delsystemer, som indgik i virksomhedens totale økonomiske styring.

Se også RC Teledata, som er online-adgang til nogle af ovenstående systemer.

Servicecentrene og standardsystemerne blev overtaget af RC Datacenter A/S i 1979.

Mere information