DANSK DATAMUSEUM – The Niels Ivar Bech Computer Museum

Pressemedelelse vedrørende Datamuseet

Takket være store donationer fra The Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences og Fonden bag det nu nedlagte Sparekassemuseum i Korsør er mulighederne for at etablere et Dansk Datamuseum rykket nærmere. Dansk Datahistorisk Forening har gennem de sidste ti år samlet en større mængde historisk edb-udstyr og -materialer og håber en dag at kunne åbne et egentligt museum. Museet skal bl.a. vise, hvordan edb kom til Danmark, og hvordan danske edb-pionerer ydede væsentlige bidrag til edb-udviklingen. En mulig placering af Museet kunne være i Lautrup-området i Ballerup, tæt ved de mange IT-virksomheder i kommunen. Med navnet

DANSK DATAMUSEUM – The Niels Ivar Bech Computer Museum

ønsker foreningen at hædre mindet om Niels Ivar Bech, Regnecentralens dynamiske og karismatiske direktør i 1960erne.