Bit Huset

Dansk Datahistorisk Forening arbejder på at etablere et hus, der skaber netværk omkring alle aspekter af it-teknologisk (ud)dannelse. Som rummer historie …

Vi har tidligere kaldt dette:  The Niels Ivar Bech Computer Museum