Kontingenter mv.

Personligt medlemskab af Dansk Datahistorisk Forening:  Kr. 250  pr. kalenderår.
Medlemskabet giver gratis deltagelse med ledsager i medlemsarrangementer og gratis publikationer og materiale udarbejdet af foreningen i 1 eksemplar. Som medlem modtager man DDHF nyhedsbrev, der udkommer 8-9 gange årligt.

Firmamedlemskab:  Kr. 2000,-  pr kalenderår.
3 medarbejdere kan deltage gratis i medlemsarrangementer og modtager nyhedsbrevet. Ret til publikationer og materiale gratis i op til 3 eksemplarer (efter ønske). Efter ønske sættes firmalogo på DDHFs hjemmeside.

Udvidet firmamedlemskab: Kr. 5000,-  + evt. et støttebeløb pr. år.
Støttebeløbet fastsættes af firmamedlemmet selv.
5 medarbejdere kan deltage gratis i medlemsarrangementer og modtager nyhedsbrevet. Ret til publikationer og materiale gratis i op til 5 eksemplarer (efter ønske). Efter ønske sættes firmalogo på DDHFs hjemmeside.

Virksomhedsmedlem: Kr. 10.000,- pr kalenderår
Virksomhedens medarbejdere kan deltage gratis i medlemsarrangementer. DDHF arrangerer et “gå-hjem-møde” hos virksomheden årligt. Virksomheden modtager foreningens nyhedsbreve til eksempelvis eget intranet og har mulighed for at dokumentere egen historie på vores wiki. Efter ønske sættes firmalogo på DDHFs hjemmeside.

 

Ved indmeldelse bedes kontingentet indbetalt til vor bankkonto i Danske Bank:
Reg.nr.  1551  Kontonr.  4130466303   alternativt via MobilePay til 373241.

Husk at udfylde indmeldelsesformularen – ellers får vi ikke din mail adresse, og kan ikke sende dig vores nyhedsmails. Dette er specielt vigtigt ved betaling med MobilePay.

IBAN: DK11 3000 4130 4663 03
SWIFT-BIC: DABADKKK

Efterfølgende år opkræves kontingentet ultimo januar via Nets med betalingsfrist 1. marts.

Ved indmeldelse efter 1. oktober dækker kontingentet medlemskab i det følgende kalenderår.

For firmamedlemskaber kan kontingentet opkræves ved faktura-fremsendelse.

Foreningens CVR nummer er:   31 13 54  35

Dansk Datahistorisk forening er drevet af frivillige og er en non-profit organisation. Bestyrelsen består ligeledes af frivillige, der ikke modtager noget honorar for arbejdet. Bestyrelsesmedlemmer, som via deres erhvervsmæssige arbejde, har nogen form for arbejdsmæssig relation eller potentiale for sådan, med et virksomheds- eller firmamedlem, potentielt eller eksisterende, er inhabile og samarbejdet håndteres af et habilt bestyrelsesmedlem.