Arrangement om software og systemer til processtyring – 4.juni kl. 19.00

Tirsdag den 4.juni 2013  kl. 19.00 – ca. 22.00

Sted: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup

 Tidlig dansk software og systemer til processtyring 

 Peter Kraft, tidligere Regnecentralen (RC)
Slides om RC4000

I perioden fra 1966 til 1972 har datamaten RC4000 fra den først blev konstrueret været anvendt til overvågning og styring af industrielle processer. Peter Kraft vil skitsere en udvikling af edb-systemerne fra RC4000 først blev taget i brug til en kunstgødningsfabrik i Polen (Pulawy) over systemet til Vestkraft til systemet anvendt ved Nordkraft.  

Otto Vinter, tidligere Regnecentralen (RC) og Control Data (CDC)
Slides om proceskontrol med fortolker 

Overvågning og styring af procesanlæg på Vestkraft Blok 2 og Københavns Postterminal ved hjælp af et fortolknings princip.

Over et tiår blev et fortolkningsprincip for beskrivelsen af data opsamling og styring introduceret, udviklet, forbedret og udvidet; oprindeligt et simpelt beskrivelses- og eksekveringsværktøj, som kunne hjælpe kraftværkets ingeniører med at beskrive deres processer; til sidst et komplet softwareudviklings rammeværk til modellering, ledelse og styring af store, komplekse projekter inden for processtyring.  

Niels Badstue, tidligere Dansk Data Eletronik (DDE)
Slides om Supermax proceskontrol

Overvågning og styring af processer – forsyningsselskaber og telekommunikation.

I DDE’s allertidligste dage spillede bl.a. klimastyring på DTU og styring af Københavns Vandforsyning en rolle i virksomhedens opbygning.  Efterhånden gled tekniske løsninger i baggrunden til fordel for administrative systemer, hvor udviklingsenergien blev lagt. Da Supermax’en kom frem, opstod der nye muligheder, og Supermax Proceskontrol System blev udviklet som en standard applikation på Supermax’en. Indlægget beskriver tilblivelsen af systemet, systemets videreudvikling samt en række spændende løsninger fra ”Leakage Detection” i brændstofledninger, over bygasforsyning til telekommunikation i Danmark, på Færøerne og på Grønland. Herudover beskriver indlægget revitaliseringen af IPC/1 og baggrunden for tilblivelsen af Danmarks første, fuldt fjernprogrammerbare PLC.

                                                               – Pause –

Ole Feddersen, tidligere Christian Rovsing (CR)
Slides om proceskontrol hos CR

Udvikling af computerbaseret proceskontrol hos Christian Rovsing A/S op gennem 70’erne.

Computerbaseret proceskontrol foregik i starten ved at eksperimentere med simulering af såvel processer som computere på store mainframes. En større industriel løsning blev udviklet til Cementfabrikken Rørdal. Den var basis for et mangeårigt samarbejde med F. L. Smidth & Co om løsninger til forskellige platforme med afsæt i datastrukturer (målepunkter) og algoritmer til håndtering af målt/beregnet information. Erfaringerne blev samlet i produktfamilien ’COCON’, der siden blev kompletteret med et microprocessor-baseret dataopsamlingssystem, PAM.

 

Arrangementet er for medlemmer med evt. ledsager. Tilmelding ikke nødvendig.