Dansk Datamuseum

The Niels Ivar Bech Computer Museum

Dansk Datahistorisk Forening arbejder på at etablere et museum for den danske edb-udvikling fra omkring 1950 frem til i dag.

Museet tænkes opkaldt efter Niels Ivar Bech – Regnecentralens første direktør. Læs mere om Niels Ivar Bech her

En af mulighederne vil være, at integrere museet med andre it-relaterede aktiviteter i Ballerup, som tilsammen har fået arbejdstitlen BIT House.

BIT House er tænkt etableret på en grund i Ballerup lige ved siden af Ingeniørhøjskolen i København (Copenhagen University College of Engineering). Foreningen har sammen med arkitekt Lars Haastrup udarbejdet et prospekt, der illustrerer visionen bag projektet. Desuden er der sammen med Rambøll Management udarbejdet en ‘feasibility analyse’. Analysen viser dog, at et Datamuseum under de givne forudsætninger vil give et væsenligt driftsunderskud år efter år.

Datahistorisk Forening søger derfor alternative rammer, hvor et Dansk Datamuseum vil kunne passe ind.

Foreningen har gennem årene samlet en lang række effekter af historisk art. Materialet omfatter

  • Dansk-produceret edb-udstyr, deriblandt en Gier-datamat, en RC4000-datamat, flere Supermax datamater samt en CR80-datamat.
  • Udenlandsk edb-udstyr benyttet i Danmark
  • Programmer, manualer og systembeskrivelser udviklet og benyttet i dansk edb.
  • Artikler, bøger, billeder og videoer om den danske edb-udvikling.

En hel del af billederne og teksterne kan findes på foreningens wiki

Foreningen savner forskellige effekter, der har spillet en væsentlig rolle i den danske edb-udvikling, se under Efterlysninger.