Optaget 2014

Medlemmer af foreningen kan købe DVD-erne for 100 kr. pr. stk.

 

2014-Oversaettere-og-sprog

Oversættere og sprog Den historiske udvikling i oversættere og programmeringssprog

Arrangement den 23. januar 2014 på Tapeten

Peter Sestoft, professor IT-Universitetet:
Oversætterteknik har siden starten i 1950erne udviklet sig på flere måder, fra simpel scanning og parsing til avancerede typesystemer og fra flerpassage-oversættere til enkeltpassage-oversættere og tilbage igen.

Samtidig har programmeringssprogene udviklet sig (fra assembler via Fortran og Pascal til fx Haskell og Scala), mens den gamle vision om et universelt mellemsprog UNCOL først i 1990erne er blevet nogen- lunde realiseret i form af Java Virtual Machine og .NET Common Language Infrastructure.

Peter Sestoft giver et historisk overblik over udviklingen af oversætter- teknik og tilgrænsende emner såsom programmeringssprog, programbiblioteker, operativsystemer, maskinsprog og mellemsprog.

 

2014-Paxnet

PAXNET Et dansk, pakkekoblet datanet

Arrangement den 14. maj 2014 på Tapeten

Ole Brun Madsen og Bent Bæk Jensen har skrevet en bog om PAXNET – et X.25 baseret datanet – udviklet i et samarbejde mellem RECAU, JTAS, KTAS og Regnecentralen. Her fortæller de historien om PAXNET.

Ole Brun Madsen, tidl. RECAU og JTAS:
Indleder med at sætte scenen for PAXNET og fortæller, hvorfor teleselskaberne blev interesseret i datakommu- nikation, om standardiseringstiltag og om etablering af det umage samarbejde mellem JTAS, RC, KTAS og RECAU samt om teleliberaliseringen i 1980’erne.

Afslutningsvist reflekterer Ole Brun over, hvad der kom ud af indsatsen om internationale relationer, EU’s betydning samt udnyttelsen af PAXNET kompetencen i andre sammenhænge.

Bent Bæk Jensen, tidl. Regnecentralen og KTAS:
Fortæller om PAXNET’s tekniske opbygning, om OSI reference modellen samt om hvilke tilslutninger, der var til PAXNET. Bent kommer også ind på PAXNET som offentligt netværk og på, hvilke kunder der var tilkoblet nettet.

 

2014-Vaerdipapircentralen

Værdipapircentral-projektet 1980-1983: Alle landets obligationer gøres papirløse

Arrangement den 3. november 2014 på Tapeten, Ballerup

Indlæg ved Jens Bache, direktør i Værdipapircentralen indtil 1999

Jens Bache fortæller om projektet i Værdipapircentralen (VP) i 1980-83, hvor man afskaffede 50 millioner dokumenter og gik over til at håndtere milliarder af kroner elektronisk.

Projektstyring er ofte en smertefuld proces.

Flere faktorer kan få risikoen til at stige: • Projektets størrelse
• Projektets kompleksitet
• Ny og uprøvet organisation
• Ny teknologi
• Nyt applikationsområde
• Modstridende brugerinteresser
• Stor interesse fra offentlige myndigheder og politikere

VP projektet havde alle disse ingredienser, og Jens beretter om dette højrisiko- projekt fra vedtagelsen af loven om en værdipapircentral i 1980 til systemet gik i luften i påsken 1983.

Desuden fortælles om nogle af de strategier vedrørende udvikling og styring,

 


2014-DSI

Historien om DSI-tekst 1982-2014

Arrangement den 25. november 2014 på Tapeten, Ballerup

Foredrag ved Anne Grethe Pind, M.Sc. i kemi, grundlægger af Dansk System Industri ApS

Anne Grethe Pind, som i 1980 grundlagde Dansk System Industri, fortæller ”Historien om DSI-TEKST fra 1982-2014” i billeder og ord.

DSI-TEKST blev udviklet af Thomas Hejlsberg, og Anne Grethe præsenterede den første udgave på Kontor & Data oktober 1984.

Allerede et år efter introduktionen havde DSI-TEKST opnået en markedsandel på 16 % af tekstbehandlings-markedet i Danmark, og efter 3 år en markedsandel på 30 %.

Men DSI-TEKST var meget mere end tekstbehandling. Det var det første program, som totalt integrerede tekstbehandling, database og rapportgenerator. DSI-TEKST var legende let og indeholdt Telex, elektronisk mail og meget mere.

Mange standardapplikationer blev udviklet både af DSI, af storkunder og af forhandlere, hvoraf nogle applikationer stadig kører.

DSI-TEKST blev anvendt af DSB, Politiet, Forsvaret og Justitsministeriet som en grund- bestanddel af deres daglige aktiviteter. DSI-TEKST opnåede salg gennem alle computer- forhandlere i Danmark, og det var oversat til tysk, norsk, svensk, spansk og engelsk.

Anne Grethe Pind vil også fortælle om de mange vanskeligheder, der er ved at starte et firma og ikke mindst drive det videre.

Anne Grethe Pind har siden 1999 været fuldtids kunstmaler og har galleri med egne malerier i 3 etager.