Medlem af DDHF, professor, dr. scient. Jakob Krarup, Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, afslutter sit virke der. Se indbydelsen til afskedsforelæsningen.