Torsdag den 24. september 2009 kl. 19.00

Sted: Tapeten, Magleparken 3-5, 2750 Ballerup

To af dansk datahistories markante pionerer fortæller:

Civilingeniør Paul Lindgreen:
(Tidligere medarbejder i Compilergruppen på A/S Regnecentralen)

Basisprogrammeludvikling – “Erindringsfragmenter fra RC’s gyldne tid”.

Civilingeniør Leif Saalbach Andersen:
(Tidligere leder af systemudviklingssektoren på A/S Regnecentralen)

“Fra skibsbyggeri til systembyggeri.”

En skibsbygger ser tilbage på tiden omkring RC’s oprettelse af en systemudviklingssektor, hvor man skulle se en virksomheds administrative systemer som en helhed, og hvor edb udviklingen skulle gå hånd i hånd med virksomhedens organisationsudvikling, og herunder med opbygningen af entydige, stringente og stabile begrebsverdener og adfærdsmønstre.

Arrangementet er for medlemmer af DDHF. Indmeldelse eller betaling af udestående kontingent kan ske ved mødet. Tilmelding er ikke nødvendig.

Vel mødt den 24. september.

Bestyrelsen