Aktuelle projekter

Vi arbejder for tiden med følgende

Juniorklubben er igang med dumpning af data fra vores samling af Commodore 64 og Amigadisketter.

Ungdomsklubben holder liv i GIER.

Seniorklubben arbejder på organisering af vores bibliotek.